Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ka gona lena Baisraele bitšanang “Setšhaba sa Modimo” le “Bagaugelwa”.

Go se botege ga Gomere – go se botege ga Baisraele

2Bana ba ka, beang mmagolena molato ka gobane ga e sa le mosadi wa ka, gomme le nna ga ke sa le monna wa gagwe. A a tlogele bofebe le bootswa bja gagwe. 3Ge a ka se bo tlogele ke tla mo hlobodiša a šala a le fela boka mola a belegwa. Ke tla mo dira bjalo ka leganata, ka mo swantšha le naga ye e omeletšego, gomme ka mmolaya ka lenyora. 4Bana ba gagwe nka se ba gaugele – ke bana ba seotswa, 5ka gobane mmagobona o be a otswa, motswadi wa bona o be a dira tša go leša dihlong. O be a re: “A ke ye go baratiwa ba ka ba ba mphago dijo le meetse, boya bja nku le mašela a boletiana, makhura a mohlware, le tša go nwa.”

6Ka lebaka leo ke tla mo thibela tsela ka mašaša a meetlwa, ka aga le morako gore a se kgone go tšea ka ditsela tša gagwe. 7O tla šala baratiwa ba gagwe morago, fela a se ba sware. O tla ba nyaka, eupša a se ba hwetše. Ke gona a tlago re: “A ke boele go monna yo e lego wa ka – mola ke phela le yena go be go le kaone go phala bjale.”

8O be a sa dumele gore ke nna ke mo filego mabele, beine, makhura a mohlware, ke mo neilego silibera le gauta ka bontši, mme yena a direla Baale ka tšona. 9Bjale ge, ge go bunwa ke tla mo amoga mabele a ke mo fago ona, ka mo amoga le beine ya ka ka nako ya yona; ke tla mo tšeela le boya bja nku le mašela a boletiana a ke mo filego ona gore a dire tša go ikapeša. 10Ke tla mo hlobodiša pele ga baratiwa ba gagwe, gomme ga go yo a tlago kgona go mo hlakodiša diatleng tša ka. 11Ke tla fediša mathabo a gagwe ka moka, menyanya ya gagwe ya ngwaga ka ngwaga, le ya Lebalana, le ya Disabatha – menyanya yohle ya gagwe ya sedumedi. 12Ke tla senya merara le mego ye a rilego o e filwe ke baratiwa ba gagwe e le meputso ya ge a robala le bona. Dirapa tša gagwe tša merara le tša mego ke tla di fetoša lešoka; di tla lewa ke diphoofolo tša naga. 13Ke tla mo otlela mehla yela ya ge a be a ntebala, a direla Baale dihlabelo, a bile a apara mangina a nko le dikgabišo tše dingwe, a latela baratiwa ba gagwe.

O realo, Morena.

Ka moo Morena a ratago setšhaba sa gagwe ka gona

14Ka gona ke tla mo goketša ka mo iša lešokeng; moo ke tla mo rapeletša ka mmušetša go nna. 15

2:15
Josh. 7:24-26
Ke tla mmušetša dirapa tšela tša gagwe tša merara, gomme Moedi wa Matshwenyego ka o dira felo ga kholofelo. Moo o tla kwana le nna bjalo ka mola e sa le yo mofsa, mola a etšwa Egepeta. 16Mehleng yeo o tla buša a mpitša monna wa gagwe – a ka se sa mpitša Baale2:16 “Baale” Leina le la modimo wa Bakanana le ra go re “Morena” le ra le go re “mogatša”. wa gagwe. 17Nka se sa tsoga ke mo dumeletše go bolela leina la Baale gape, a ka se sa mo rapela.

18Mehleng yeo ke tla dira kgwerano le diphoofolo tša naga le dinonyana tša legodimo le digagabi lefaseng, gore di se tshwenye setšhaba sa ka. Le gona ke tla tloša dibetša tša ntwa nageng – mara le mesebe le ditšhoša – gomme ka dira gore setšhaba sa ka se dule se bolokegile.

19Wena Israele,

tumelelano ya rena ya lenyalo e tla ba ya go ya go ile.

Ke tla go tshepegela ka go botegela;

ke tla go rata ka mehla ka go gaugela.

20Ka ge ke le monna wa gago

ke tla go botegela,

gomme wena wa dumela

gore ke nna Morena.

21-22Mehleng yeo ke tla kwa dithapelo

tša setšhaba sa ka sa Israele.2:22 “Israele” Seheberu mo se re Jesriele se šupa Israele. Lebelela Hos. 1:4 le 11.

Ke tla fa magodimo pula ye a nkgopelago yona,

magodimo ona a nešetša lefase pula ye le a kgopelago yona,

lefase la mediša mabele le diterebe le mehlware,

mme tšeo tša tlišetša Israele dijo.

23

2:23
Bar. 9:25
1 Pet. 2:10
Ke tla atiša setšhaba sa ka mo nageng.

Ke tla gaugela bao ba bego ba bitšwa “Basegaugelwe”,

le bao ba bego ba bitšwa “Gasesetšhabasaka”

ka re: “Le setšhaba sa ka,”

gomme bona ba fetola ba re: “Wena o Modimo wa rena.”

3

31Morena a re go nna: “Boela o yo ratana le mosadi yo a ratanago le monna yo mongwe mme e le seotswa. O mo rate bjalo ka ge le nna ke rata Baisraele, le ge ba khunamela medimo e šele, ba bile ba rata diphaphašana tša makwapi a diterebe tše ba di neetšego medingwana.”

2Ka gona ka yo mo nyala ka dipapetlana tša silibera tše lesome le tše tlhano, le mekotla ye mebedi ya garase. 3Ka re go yena: “O ntetele nako ye telele o sa gwebe ka thobalo, o sa otswe; le nna ke tla itshwara ka mokgwa woo go wena.” 4Baisraele le bona ba swanetše go dula nako ye telele ba se na kgoši goba moetapele, ba sa dire sehlabelo, ba se na kokwane ya borapedi ya leswika, goba pheko, goba modingwana. 5Ka morago ga moo ba tla sokologa ba khunamela Morena Modimo wa bona gape, ba hlankela yo e lego setlogolo sa Dafida, kgoši ya bona. Ba tla buša ba boifa Morena, ba hwetša mahlatse a go tšwa go yena mehleng ya bofelo.

4

Morena o bea Baisraele molato

41Lena Baisraele, ekwang tše Morena a di bolelago, ka gobane lena badudi ba naga ye Morena o le bea molato o re: “Setšhaba ga se tshepane, ga se ratane, le gona ga se ntšee gore ke nna Modimo wa sona nageng ye. 2Ba hlolelana madimabe, ba bolela maaka, ba a bolaya, ba a utswa, ebile ba a otswa. Bosenyi bo a ata, ba tšholla madi ba sa fetše. 3Ka gona naga e welwa ke komelelo, le tšohle tše di phelago go yona di a felelela. Diphoofolo tša naga le dinonyana tša legodimo le tšona dihlapi di a hwa.”

Morena o bea baprista molato

4Morena o re: “A go se be le motho yo a beago setšhaba molato, goba a se kgalago – nna molato ke o bea lena baprista. 5Mosegare le dira dibe, gomme bošego baprofeta le bona ba mphošetša le lena. Ke yo fediša setšhaba sa Israele, mmagolena. 6Setšhaba sa ka se a felelela ka ge se sa ntšee gore ke Modimo wa sona. Lena baprista le ganne go ntumela, ka gona le nna ke tla le lahla la se sa ba baprista ba ka; ka ge le nyaditše thuto ya ka, le nna barwa ba lena nka se ba tšee gore ke baprista ba ka.

7“Ge lena baprista le ata, le atiša le dibe tša lena, ka gona tlhomphego ya lena ke tla e fetoša kgobogo. 8Le phela ka dihlabelo tša tshwarelo ya dibe tše setšhaba sa ka se di dirago, ka gona le nyaka gore ba tšwele pele le go dira dibe. 9Moprista o tla hlagelwa ke se se hlagelago setšhaba – ke tla le otla, ka itefeletša ka ge le dira tše kgopo. 10Le ge le lle kabelo ya lena ya dihlabelo le ka se khore. Le ge le ka rapela medimo ya tswala le ka se be le bana, ka gobane le tlogetše go ntlhompha.”

Morena o gana ge medingwana e khunamelwa

11“Beine ya kgale le ye mpsha e hlokiša setšhaba sa ka tlhaologanyo. 12Ba kgopela maele go kota, ba phekolwa ka ditaola. Tumo ya bona ya go khunamela medimo e šele e ba arošitše, gomme ka go khunamela medimo yeo ba mphuraletše, nna, Modimo wa bona. 13Ba dira dihlabelo godimo ga dithaba, le dikabelo ba di tšhuma mebotong ka fase ga mehlare ye metelele ya go ikala, ka gobane meriti ya yona ga se ka bose!

“Ke ka lebaka leo barwedi ba lena ba febago, le dingwetši tša lena di otswago. 14Le ge go le bjalo, nka se ba otlele seo, ka gobane lena banna le šika le difebe, gomme le dira dihlabelo gotee le digwebakathobalo tša ka tempeleng. Ke ka mo setšhaba sa go hloka tlhaologanyo se wago ka gona.

15“Le ge lena Baisraele le sa mpotegele, nke Bajuda bona ba ka se ikobele molato woo. Le se ke la ya Gilgale goba Bethe-Abene4:15 “Bethe-Abene” Ke go re “Ntlo ya sebe”. Mo ke leina la lenyatšo la Bethele, e lego go re “Ntlo ya Modimo”. go nkhunamela, goba la ikana gona ka leina la Morena yo a phelago. 16Baisraele ba ne kgang bjalo ka sethole sa kgang. Na nka ba fudiša bjalo ka dikwanyana molaleng? 17Baisraele ba ikamantše le medimo ya diswantšho. Ba tlogeleng ba le bjalo. 18Ge ba tagilwe ba ipha bofebe, ba thabela kgobogo go phala tlhomphego.4:18 “ba thabela kgobogo go phala tlhomphego” Seheberu ga se kwagale gabotse. 19Ba tla phamolwa nageng ya bona mo nkego ba tšewa ke ledimo, gomme dihlabelo tša bona di tla ba leša dihlong.4:19 “gomme dihlabelo tša bona di tla ba leša dihlong” Seheberu ga se kwagale gabotse.