Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
2 Dikg. 14:23-29
15:1-7,32-38
16:1-202 Dikr. 26:1-23
27:1-8
28:1-27
Wo ke molaetša wo Morena a ilego a o fa Hosea, morwa wa Beeri, mehleng ya ge Usia, Jotamo, Ahase le Hiskia e le dikgoši tša Juda, gomme Jerobeamo, morwa wa Joase, e le kgoši ya Israele.

Mosadi wa Hosea le bana

2Mohla Morena a bolela la mathomo le Baisraele ka Hosea o ile a re go yena: “Sepela o yo nyala mosadi yo e ka tlago ya ba seotswa. Bana ba gagwe le bona ba tla mo abela. Ke ka moo setšhaba sa ka se ntlogetšego ka gona mme se tlogago se sa mpotegele.”

3Hosea a yo nyala mosadi yo leina la gagwe e bego e le Gomere, morwedi wa Diblaime. Yena a ima, a tla a mmelegela morwa. 4

1:4
2 Dikg. 10:11
Ke moka Morena a re go Hosea: “Mo thee leina la ‘Jesriele’, ka gobane ga ke sa le kgole le go otla kgoši ya Israele ka lebaka la batho bao Jehu, rakgolokhukhu wa gagwe, a ba bolailego motseng wa Jesriele.1:4 “Jesriele” Mo motseng wo Jehu o ile a bolaya kgoši ya Israele le ba lapa la mošate ka moka, mme ya ba kgoši ya mathomo ya lešika le lefsa la dikgoši. Lebelela 2 Dikg. 9 – 10. Ke tlilo fediša mmušo wa Israele. 5Gomme mehleng yeo ke tla dira gore madira a Israele a fenyetšwe sa ruri moeding wa Jesriele.”

6Gomere o ile a ima gape gomme a belega ngwana wa ngwanenyana. Morena a re go Hosea: “Mo thee leina la ‘Mosegaugelwe’, ka gobane nka se sa gaugela setšhaba sa Israele goba ka se swarela. 7Ge e le setšhaba sa Juda sona ke tla se gaugela. Nna, Morena Modimo wa bona, ke tla ba phološa, fela nka se ba phološe ka ntwa – ka mara le mesebe, goba ka ditšhoša, goba ka dipere goba ka banamedi ba dipere.”

8Ge Gomere a tshwešitše Mosegaugelwe o ile a ima gape gomme a belega morwa yo mongwe. 9Morena a re go Hosea: “Mo thee leina la ‘Gasesetšhabasaka’, ka gobane setšhaba sa Israele ga se sa ka, gomme le nna ga ke Modimo wa sona.”

Setšhaba sa Israele se tla tsošološwa

10

1:10
Bar. 9:26
Le ge go le bjalo setšhaba sa Israele se tla swana le lešabašaba la lewatle, le ka se elwe goba la balwa. Bjale Modimo o re go bona: “Ga le setšhaba sa ka,” eupša mehleng ye e tlago ba tla bitšwa bana ba Modimo yo a phelago. 11Batho ba Juda le ba Israele e tla ba setšhaba se tee gape. Ba tla ikgethela moetapele o tee, ba buša ba gola mme ba atlega nageng ya bona. Ee, letšatši la Jesriele1:11 “Jesriele” Leina le ka Seheberu le ra go re “Modimo o a bjala” mme le šupa go gola le go atlega. e tla ba le legolo.

2

21Ka gona lena Baisraele bitšanang “Setšhaba sa Modimo” le “Bagaugelwa”.

Go se botege ga Gomere – go se botege ga Baisraele

2Bana ba ka, beang mmagolena molato ka gobane ga e sa le mosadi wa ka, gomme le nna ga ke sa le monna wa gagwe. A a tlogele bofebe le bootswa bja gagwe. 3Ge a ka se bo tlogele ke tla mo hlobodiša a šala a le fela boka mola a belegwa. Ke tla mo dira bjalo ka leganata, ka mo swantšha le naga ye e omeletšego, gomme ka mmolaya ka lenyora. 4Bana ba gagwe nka se ba gaugele – ke bana ba seotswa, 5ka gobane mmagobona o be a otswa, motswadi wa bona o be a dira tša go leša dihlong. O be a re: “A ke ye go baratiwa ba ka ba ba mphago dijo le meetse, boya bja nku le mašela a boletiana, makhura a mohlware, le tša go nwa.”

6Ka lebaka leo ke tla mo thibela tsela ka mašaša a meetlwa, ka aga le morako gore a se kgone go tšea ka ditsela tša gagwe. 7O tla šala baratiwa ba gagwe morago, fela a se ba sware. O tla ba nyaka, eupša a se ba hwetše. Ke gona a tlago re: “A ke boele go monna yo e lego wa ka – mola ke phela le yena go be go le kaone go phala bjale.”

8O be a sa dumele gore ke nna ke mo filego mabele, beine, makhura a mohlware, ke mo neilego silibera le gauta ka bontši, mme yena a direla Baale ka tšona. 9Bjale ge, ge go bunwa ke tla mo amoga mabele a ke mo fago ona, ka mo amoga le beine ya ka ka nako ya yona; ke tla mo tšeela le boya bja nku le mašela a boletiana a ke mo filego ona gore a dire tša go ikapeša. 10Ke tla mo hlobodiša pele ga baratiwa ba gagwe, gomme ga go yo a tlago kgona go mo hlakodiša diatleng tša ka. 11Ke tla fediša mathabo a gagwe ka moka, menyanya ya gagwe ya ngwaga ka ngwaga, le ya Lebalana, le ya Disabatha – menyanya yohle ya gagwe ya sedumedi. 12Ke tla senya merara le mego ye a rilego o e filwe ke baratiwa ba gagwe e le meputso ya ge a robala le bona. Dirapa tša gagwe tša merara le tša mego ke tla di fetoša lešoka; di tla lewa ke diphoofolo tša naga. 13Ke tla mo otlela mehla yela ya ge a be a ntebala, a direla Baale dihlabelo, a bile a apara mangina a nko le dikgabišo tše dingwe, a latela baratiwa ba gagwe.

O realo, Morena.

Ka moo Morena a ratago setšhaba sa gagwe ka gona

14Ka gona ke tla mo goketša ka mo iša lešokeng; moo ke tla mo rapeletša ka mmušetša go nna. 15

2:15
Josh. 7:24-26
Ke tla mmušetša dirapa tšela tša gagwe tša merara, gomme Moedi wa Matshwenyego ka o dira felo ga kholofelo. Moo o tla kwana le nna bjalo ka mola e sa le yo mofsa, mola a etšwa Egepeta. 16Mehleng yeo o tla buša a mpitša monna wa gagwe – a ka se sa mpitša Baale2:16 “Baale” Leina le la modimo wa Bakanana le ra go re “Morena” le ra le go re “mogatša”. wa gagwe. 17Nka se sa tsoga ke mo dumeletše go bolela leina la Baale gape, a ka se sa mo rapela.

18Mehleng yeo ke tla dira kgwerano le diphoofolo tša naga le dinonyana tša legodimo le digagabi lefaseng, gore di se tshwenye setšhaba sa ka. Le gona ke tla tloša dibetša tša ntwa nageng – mara le mesebe le ditšhoša – gomme ka dira gore setšhaba sa ka se dule se bolokegile.

19Wena Israele,

tumelelano ya rena ya lenyalo e tla ba ya go ya go ile.

Ke tla go tshepegela ka go botegela;

ke tla go rata ka mehla ka go gaugela.

20Ka ge ke le monna wa gago

ke tla go botegela,

gomme wena wa dumela

gore ke nna Morena.

21-22Mehleng yeo ke tla kwa dithapelo

tša setšhaba sa ka sa Israele.2:22 “Israele” Seheberu mo se re Jesriele se šupa Israele. Lebelela Hos. 1:4 le 11.

Ke tla fa magodimo pula ye a nkgopelago yona,

magodimo ona a nešetša lefase pula ye le a kgopelago yona,

lefase la mediša mabele le diterebe le mehlware,

mme tšeo tša tlišetša Israele dijo.

23

2:23
Bar. 9:25
1 Pet. 2:10
Ke tla atiša setšhaba sa ka mo nageng.

Ke tla gaugela bao ba bego ba bitšwa “Basegaugelwe”,

le bao ba bego ba bitšwa “Gasesetšhabasaka”

ka re: “Le setšhaba sa ka,”

gomme bona ba fetola ba re: “Wena o Modimo wa rena.”

3

31Morena a re go nna: “Boela o yo ratana le mosadi yo a ratanago le monna yo mongwe mme e le seotswa. O mo rate bjalo ka ge le nna ke rata Baisraele, le ge ba khunamela medimo e šele, ba bile ba rata diphaphašana tša makwapi a diterebe tše ba di neetšego medingwana.”

2Ka gona ka yo mo nyala ka dipapetlana tša silibera tše lesome le tše tlhano, le mekotla ye mebedi ya garase. 3Ka re go yena: “O ntetele nako ye telele o sa gwebe ka thobalo, o sa otswe; le nna ke tla itshwara ka mokgwa woo go wena.” 4Baisraele le bona ba swanetše go dula nako ye telele ba se na kgoši goba moetapele, ba sa dire sehlabelo, ba se na kokwane ya borapedi ya leswika, goba pheko, goba modingwana. 5Ka morago ga moo ba tla sokologa ba khunamela Morena Modimo wa bona gape, ba hlankela yo e lego setlogolo sa Dafida, kgoši ya bona. Ba tla buša ba boifa Morena, ba hwetša mahlatse a go tšwa go yena mehleng ya bofelo.