Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ka gona lena Baisraele bitšanang “Setšhaba sa Modimo” le “Bagaugelwa”.

Go se botege ga Gomere – go se botege ga Baisraele

2Bana ba ka, beang mmagolena molato ka gobane ga e sa le mosadi wa ka, gomme le nna ga ke sa le monna wa gagwe. A a tlogele bofebe le bootswa bja gagwe. 3Ge a ka se bo tlogele ke tla mo hlobodiša a šala a le fela boka mola a belegwa. Ke tla mo dira bjalo ka leganata, ka mo swantšha le naga ye e omeletšego, gomme ka mmolaya ka lenyora. 4Bana ba gagwe nka se ba gaugele – ke bana ba seotswa, 5ka gobane mmagobona o be a otswa, motswadi wa bona o be a dira tša go leša dihlong. O be a re: “A ke ye go baratiwa ba ka ba ba mphago dijo le meetse, boya bja nku le mašela a boletiana, makhura a mohlware, le tša go nwa.”

6Ka lebaka leo ke tla mo thibela tsela ka mašaša a meetlwa, ka aga le morako gore a se kgone go tšea ka ditsela tša gagwe. 7O tla šala baratiwa ba gagwe morago, fela a se ba sware. O tla ba nyaka, eupša a se ba hwetše. Ke gona a tlago re: “A ke boele go monna yo e lego wa ka – mola ke phela le yena go be go le kaone go phala bjale.”

8O be a sa dumele gore ke nna ke mo filego mabele, beine, makhura a mohlware, ke mo neilego silibera le gauta ka bontši, mme yena a direla Baale ka tšona. 9Bjale ge, ge go bunwa ke tla mo amoga mabele a ke mo fago ona, ka mo amoga le beine ya ka ka nako ya yona; ke tla mo tšeela le boya bja nku le mašela a boletiana a ke mo filego ona gore a dire tša go ikapeša. 10Ke tla mo hlobodiša pele ga baratiwa ba gagwe, gomme ga go yo a tlago kgona go mo hlakodiša diatleng tša ka. 11Ke tla fediša mathabo a gagwe ka moka, menyanya ya gagwe ya ngwaga ka ngwaga, le ya Lebalana, le ya Disabatha – menyanya yohle ya gagwe ya sedumedi. 12Ke tla senya merara le mego ye a rilego o e filwe ke baratiwa ba gagwe e le meputso ya ge a robala le bona. Dirapa tša gagwe tša merara le tša mego ke tla di fetoša lešoka; di tla lewa ke diphoofolo tša naga. 13Ke tla mo otlela mehla yela ya ge a be a ntebala, a direla Baale dihlabelo, a bile a apara mangina a nko le dikgabišo tše dingwe, a latela baratiwa ba gagwe.

O realo, Morena.

Ka moo Morena a ratago setšhaba sa gagwe ka gona

14Ka gona ke tla mo goketša ka mo iša lešokeng; moo ke tla mo rapeletša ka mmušetša go nna. 15

2:15
Josh. 7:24-26
Ke tla mmušetša dirapa tšela tša gagwe tša merara, gomme Moedi wa Matshwenyego ka o dira felo ga kholofelo. Moo o tla kwana le nna bjalo ka mola e sa le yo mofsa, mola a etšwa Egepeta. 16Mehleng yeo o tla buša a mpitša monna wa gagwe – a ka se sa mpitša Baale2:16 “Baale” Leina le la modimo wa Bakanana le ra go re “Morena” le ra le go re “mogatša”. wa gagwe. 17Nka se sa tsoga ke mo dumeletše go bolela leina la Baale gape, a ka se sa mo rapela.

18Mehleng yeo ke tla dira kgwerano le diphoofolo tša naga le dinonyana tša legodimo le digagabi lefaseng, gore di se tshwenye setšhaba sa ka. Le gona ke tla tloša dibetša tša ntwa nageng – mara le mesebe le ditšhoša – gomme ka dira gore setšhaba sa ka se dule se bolokegile.

19Wena Israele,

tumelelano ya rena ya lenyalo e tla ba ya go ya go ile.

Ke tla go tshepegela ka go botegela;

ke tla go rata ka mehla ka go gaugela.

20Ka ge ke le monna wa gago

ke tla go botegela,

gomme wena wa dumela

gore ke nna Morena.

21-22Mehleng yeo ke tla kwa dithapelo

tša setšhaba sa ka sa Israele.2:22 “Israele” Seheberu mo se re Jesriele se šupa Israele. Lebelela Hos. 1:4 le 11.

Ke tla fa magodimo pula ye a nkgopelago yona,

magodimo ona a nešetša lefase pula ye le a kgopelago yona,

lefase la mediša mabele le diterebe le mehlware,

mme tšeo tša tlišetša Israele dijo.

23

2:23
Bar. 9:25
1 Pet. 2:10
Ke tla atiša setšhaba sa ka mo nageng.

Ke tla gaugela bao ba bego ba bitšwa “Basegaugelwe”,

le bao ba bego ba bitšwa “Gasesetšhabasaka”

ka re: “Le setšhaba sa ka,”

gomme bona ba fetola ba re: “Wena o Modimo wa rena.”