Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Baisraele ba kile ba swana le morara wo o entšwego kudu. Ya re ge ba atlega bjalo, ba atiša le dialetare tša medimo ya diswantšho. Ge monono wa naga o tšwelela, ba tšweletša le botse bja dikokwane tša maswika tše ba di khunamelago. 2Batho ba pelo tša bonokwane bjale ba tlilo otlwa. Morena o tla kgereša dialetare tša bona, le dikokwane tša bona tša maswika o tla di pšhatlaganya.

3Ke moka ba tla re: “Ga re na kgoši ka ge re sa tšhabe Morena. Fela kgoši yona e be e ka re direlang?” 4Ba ipolelela ditšiebadimo, ba ikana ka maaka, ba gwerana le ditšhaba tše dingwe. Tshekong ba sekamiša toka ya ba bjalo ka boori bolemeng.

5Badudi ba Samaria ba tshwenyegile ka modingwana wa bona wa namane10:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “modingwana wa bona wa namane” Seheberu se re “medingwana ya bona ya manamane”. wa kua Bethe-Abene.10:5 “Bethe-Abene” Lebelela Hos. 4:15. Bona le baprista ba ba hlankelago modingwana woo ba tla o llela, ba golola ge o humolotšwa bothakga bja wona bja gauta. 6Modingwana woo wona o tla thothelwa Asiria ya ba seloba go kgošikgolo. Baisraele ba tla gobošwa ba hlabišwa dihlong ka lebaka la mathaithai a bona. 7Motse wa Samaria o thubilwe. Kgoši ya gona e tla thopša ya etša phatša ya legong ye e tšewago ke noka. 8

10:8
Luk. 23:30
Kut. 6:16
Dintotoma tša Abene, moo Baisraele ba dirago dibe, di tla phatlalatšwa. Godimo ga dialetare tša bona go tla mela mehlašana ya meetlwa le ditshehlo. Ya ba mo batho ba goelelago dithaba ba re: “Re weleng godimo!” Ba goelela meboto ba re: “Re pipeng!”

Morena o tla otla Baisraele

9

10:9
Baahl. 19:1-30
Morena o re: “Baisraele e sa le ba ngangabalela sebeng go tloga mola ba le Gibea, mme ba no tšwela pele bjalo. Ka gona, ba tla rakelelwa ke manaba gona kua Gibea. 10Ke tla ba hlasela ka ba otla.10:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke tla ba hlasela ka ba otla.” Seheberu se re “Ke tla fišegela go ba otla.” Ditšhaba di tla ba thika tša ba otlela dibe tša bona tše pedi.

11“Baisraele ke sethole se se rutantšhitšwego, se se ratago go fola mabele. Ka gona nna ka sebele ke tla se bea joko molaleng wa sona wo mobotsana, ka se pana. Bajuda ke tla ba lemiša, ditlogolo tša Jakobo tšona ke tla di thubiša makwate. 12

10:12
Jer. 4:3
Ipšaleleng peu ya toka, ke mo le tlago buna leratorato. Ikgatheleng lehwiti, gobane ke nako ya gore le nnyake, nna, Morena, gore ke tle ke le nešetše ditšhegofatšo boka pula. 13Lena le bjetše bobe la buna dikenywa tša bjona. Le lle dikenywa tša maaka a lena.

“Ka ge le ikantše dikoloi tša lena tša ntwa10:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikoloi tša lena tša ntwa” Seheberu se re “tsela ya lena”. le bontši bja bagale ba gabolena, 14setšhabeng sa gabolena go tla kwagala mašata a ntwa, gomme dibo tšohle tša lena di tla thubja. Go tla etša mohla wola Kgoši Shalmane a thuba motse wa Bethe-Arbeele ka ntwa, gomme bommagobana le bana ba bona ba tlapiriganywa. 15Ke tše di tlago le hlagela, lena ba Bethele, ka lebaka la bobe bjoo bja lena bja go šiiša. Kgoši ya Israele e tla bolawa ntweng e sa le ka masa.”

11

Modimo o rata setšhaba sa gagwe sa kgang

111

11:1
Eks. 4:22
Mat. 2:15
Morena o re:

“Mola Israele e sa le ngwana ke be ke mo rata,

gomme ka mmitša e le morwa wa ka gore a tšwe Egepeta.

2Eupša go mmitša ga ka11:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ga ka” Seheberu se re “ga bona”. ya ba nke ke go mo dira gore a mphuralelele11:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mphuralelele” Seheberu se re “ba furalelele”. sa ruri.

Setšhaba sa ka sa direla Baale le medimo ya diswantšho dihlabelo.

3Gabotsebotse ke nna ke ba rutilego go sepela;

ka kuka setšhaba sa ka,11:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka kuka setšhaba sa ka” Seheberu se re “a ba kuka”.

eupša sona sa se dumele gore se hlokometšwe ke nna.

4Ke ile ka ba tliša go nna ka botho le lerato,

ka dira bjalo ka motho yo a kukago ngwana wa gagwe a mmea thameng;11:4 “ka dira ... thameng” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ka obama ka ba leša.

5“Ba ganne go boela go nna, ka gona ba swanetše go boela Egepeta, gomme naga ya bona e tla bušwa ke Asiria. 6Tšhoša e tla bolaya badudi ba metse ya bona, gomme manaba a robaganya maphika a dikgoro tša metse yeo. Setšhaba sa ka se tla fedišwa ka lebaka la tše se ikemišeditšego go di dira. 7Ba phegeletše go mphuralela. Ba tla lla ka lebaka la joko ye ba tla bego ba e rwele, eupša ga go yo a tla ba rolago yona.11:7 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

8

11:8
Doit. 29:23
“Na nka go lahla bjang, wena Israele?

Nka go tlogela bjang?

Kgane o re nka go fediša bjalo ka mola ke fediša motse wa Adma,

goba ka go dira tše ke di dirilego Tseboime?

Pelo ya ka e a gana –

ke go šokela kudu.

9Nka se go otle ke galefile.

Nka se sa fediša Israele,

gobane nna ke Modimo,

ga ke motho.

Ke nna Mokgethwa gare ga lena.

Nka se tle go lena ka pefelo.

10“Baisraele ba tla ntatela, nna, Morena, ge ke bopa bjalo ka tau. Ge ke bopa bana bao ba ka ba tla tla ba phaphasela bjalo ka nonyana ba etšwa bodikela. 11Ba tla be ba etšwa Egepeta ba phaphasela, ba etšwa Asiria boka maeba. Nna ke tla ba bušetša magaeng a bona. Ke realo, nna, Morena.”

12

Morena o tla otla Baisraele le Bajuda

121“Setšhaba sa Israele se ntikaneditše ka maaka le boradia, sa Juda sona se sa ntatela, nna, Modimo, se sa mpotegetše, nna, Mokgethwa.12:1 “sa Juda ... Mokgethwa” Diphetolelo tše dingwe di re “sa Juda sona se sa ntsogela maatla, nna, Modimo, yo a botegago, yo mokgethwa.” 2Se sengwe le se sengwe se se hlwelwago go dirwa ke Baisraele ga se na mohola, ke sa go senya. Bonokwane le dikgaruru di ba atela di eya pele. Ba kwana le Asiria, gomme le nageng ya Egepeta ba romela makhura a mohlware.”

3

12:3
Gen. 25:26
Morena o bona batho ba Juda molato; le ditlogolo tša Jakobo o tla di otlela dibe tša tšona. O tla ba lefetša tše ba di dirilego. 4
12:4-5
Gen. 32:25-27
Jakobo o ile a leka go ema mogolwagwe legato ba sa le ka popelong ya mmagobona; le mola e le monna o ile a katana le Modimo – 5
12:5
Gen. 28:10-22
a lwa le morongwa gomme a mo fenya. A lla a mo kgopela kgaugelo. Le kua Bethele Modimo o ile a kopana naye, a bolela le yena.12:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le yena” Seheberu se re “le rena”. 6Yoo e be e le yena Morena Modimo Ramaatlaohle – Morena ke lona leina le a swanetšego go bitšwa ka lona ge a rapelwa. 7Bjale ge, boelang go Modimo wa lena, le dule le rata yena Morena, le dira tše di lokilego, le mo tshepile, yena Modimo wa lena.

8Morena o re: “Baisraele ba swana le Bakanana ka boradia; ba rata go hlalefetša batho ka dikelo tša bofora. 9Ba re: ‘Re na le sa rena, lehumo le re atlile. Gomme ga go motho yo a ka re bonago molato wa go ikhumiša ka bohwirihwiri.’ 10

12:10
Lef. 23:42,43
Eupša nna ke lego Morena Modimo wa lena go tloga mola le le Egepeta, ke tla dira gore le boele le dule ka mešašeng, go swana le ka nako yela ya Tente ya bodulo bja Morena.

11“Ke boletše le baprofeta, ka ba bontšha dipono tše dintši, ka ba ka botša setšhaba dipapišo ka bona. 12Batho ba Gileade ba dira tše kgopo, gomme ba tla bolawa. Kua Gilgale go direlwa dipoo dihlabelo; ke ka lebaka leo dialetare tša gona di tlago ba bjalo ka mekgobo ya maswika bolemeng.”

13

12:13
Gen. 29:1-20
Jakobo o ile a tšhabela nageng ya Aramo mo a ilego a dišetša monna yo mongwe dihuswane, e le go šomela go hwetša mosadi. 14
12:14
Eks. 12:50,51
Morena o ntšhitše Baisraele Egepeta ka moprofeta, a ba a ba hlokomela ka yena moprofeta. 15Baisraele ba galefišitše Morena gabohloko; o tla ba otlela go bolaya batho. Morena wa bona o tla ba otlela go mo goboša moo ga bona.