Sepedi 2000 (NSO00)
5

51Moprista yo mongwe le yo mongwe yo Mogolo o kgethwa bathong a bewa go hlankela Modimo bakeng sa bona ka go mo neela dikabelo le dihlabelo tša dibe. 2Ka ge le yena mong a fokola, o kgona go se be le sekgapho go bao ba dirago sebe ba sa tsebe. 3

5:3
Lef. 9:7
Le gona ka gore yena mong o a fokola, o swanetše go dira dihlabelo e sego fela ka lebaka la dibe tša batho, eupša le ka lebaka la tša gagwe. 4
5:4
Eks. 28:1
Motho ga a iphe bohlomphegi bjoo bja go ba Moprista yo Mogolo. Ke fela ge a biditšwe ke Modimo mo a bewago Moprista yo Mogolo bjalo ka Arone.

5

5:5
Pes. 2:7
Le yena Kriste ga se a ipha bohlomphegi bja go ba Moprista yo Mogolo, eupša o bo filwe ke Modimo mola a re go yena:

“O Morwa wa ka,

lehono ke go tswetše.”

6
5:6
Pes. 110:4
Le felo mo gongwe a re:

“O tla ba moprista go ya go ile,

wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.”

7

5:7
Mat. 26:36-46
Mar. 14:32-42
Luk. 22:39-46
Jesu ge a sa phela mo lefaseng o kile a rapela Modimo yo a bego a ka mo phološa lehung, a mo kgopela ka sello se segolo le meokgo. Ka ge a be a na le tlhompho, Modimo o ile a mo kwa. 8Le ge e be e le yena Morwa wa Modimo, go tlaišwa ga gagwe go ile gwa mo dira gore a rate go phetha thato ya Modimo le go feta. 9Ya re ge a phethagaditšwe ka ditlaišego, a ba yena wa go phološetša sa ruri bao ba mo theeletšago, 10gomme Modimo a mmega gore ke Moprista yo Mogolo wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.

Kotsi ya go kgeloga

11Ke tše dintši tše re kago di bolela ka taba ye, fela ke mo gothata go le hlalošetša tšona, ka ge le diega go kwešiša. 12

5:12-13
1 Bakor. 3:2
Le be le swanetše go ba le šetše le le baruti, eupša le sa nyaka motho wa go le ruta dithuto tša mathomo tša molaetša wa Modimo. Bakeng sa go ja dijo tše di tiilego le sa swanetšwe ke lebese. 13Mang le mang yo a fepšago ka lebese e sa le lesea, ga sešo a kgona go kgethologanya se se lokilego le se se sego sa loka. 14Dijo tše di tiilego ke tša batho ba bagolo, ba ba šetšego ba ithutile ka go itlwaetša go kgethologanya botse le bobe.