Sepedi 2000 (NSO00)
3

Jesu o feta Moshe

31Badumedikanna ba bakgethwa ba le biditšwego ke Modimo gotee le nna, gopolang ka Jesu, Moapostola le Moprista yo Mogolo wa tumelo ye re ipegago yona. 2

3:2
Num. 12:7
O ile a botegela Modimo yo a bego a mo kgethile, boka Moshe ge a ile a botegela modiro wa gagwe ka lapeng la Modimo. 3Mohlodi wa lapa o hlompšha go feta lona lapa. Ka yona tsela yeo Jesu le yena o lebanwe ke tlhompho ye kgolo go feta Moshe. 4Lapa le lengwe le le lengwe le na le mohlodi wa lona, gomme Modimo ke yena Mohlodi wa dilo tšohle. 5Moshe o be a botega e le mohlanka wa lapa la Modimo, gomme modiro wa gagwe e le go porofeta tše di bego di tlilo bolelwa ke Modimo ka moso. 6Kriste yena o botegetše Modimo e le Morwa wa go buša lapa la gagwe. Rena, ge eba re na le sebete ebile re holofela re tiišitše, gona re ba lapa la gagwe.

Khutšo ya setšhaba sa Modimo

7

3:7-11
Pes. 95:7-11
Ka gona, bjalo ka ge Moya wo Mokgethwa a bolela:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo

8le se ke la ngangabala bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo,

bjalo ka mohla wola ba mo leka lešokeng.

9Fao ke mo ba kilego ba ntlhohla

dipolelo ba nteka,

le ge ba be ba bone tše ke ba diretšego tšona

10mengwageng ye masome a mane.

Ke ka lebaka le ke ilego ka galefela morafe woo ka re:

‘Ka mehla ga ba mpotegele.

Ba gana go phetha ditaelo tša ka.’

11Ka gona ka ikana ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.’ ”

12Badumedikanna, le hlokomeleng gore mo go lena go se be le wa pelo ye mpe ya go gana go dumela, mo a kago ba a furalela Modimo yo a phelago. 13Sa lena e be go kgothatšana tšatši le lengwe le le lengwe ge le ekwa lentšu leo la go re “Lehono”, gore go se be le yo a hlalefetšwago ke sebe a ngangabala. 14Gobane re fetogile ba ba nago le kabelo le Kriste go tša gagwe ge fela re ka tiišetša go yo fihla mafelelong kholofelong ye re bilego le yona mathomong.

15

3:15
Pes. 95:7-8
Ke ka lebaka leo Mangwalo a Makgethwa a rego:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo le se ke la ngangabala

bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo.”

16

3:16-18
Num. 14:1-35
Etse ke bafe ba ba rilego go kwa Modimo a bolela ba mo gwabela? Ga ke re ke bohle bale ba go hudušwa ke Moshe Egepeta? 17Modimo yena o ile a galefela bafe mengwaga ye masome a mane? Ga ke re ke ba ba bego ba dirile dibe, bao ditopo tša bona di ilego tša rapalatšwa lešokeng? 18Ke bafe bao Modimo a bego a ikana go bona, a re ba ka se tsene nageng ye a bego a tla ba khutšiša go yona? Ga ke re ke bona bale ba go se mo theeletše? 19Ka gona, re a bona gore ba ile ba palelwa ke go tsena ka lebaka la go se dumele ga bona.