Sepedi 2000 (NSO00)
13

Ka mo Mokriste a swanetšego go phela ka gona

131Dulang le ratana ka mo Bakriste ba swanetšego go ratana ka gona. 2

13:2
Gen. 18:1-8
19:1-3
Le hlokomele go amogela baeng, le etše ba bangwe ba ba kilego ba amogela barongwa ba sa tsebe. 3Le gopole ba ba lego kgolegong bjalo ka ge nke le golegilwe le bona. Le gopole ba ba tlaišwago, mme le dire tše nkego le lena le tlaišwa nabo.

4Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.

5

13:5
Doit. 31:6,8
Josh. 1:5
Le se ke la ba le marato tšheleteng, le gona le kgotsofale ka se le nago le sona. Gape Modimo o rile: “Nka se tsoge ke le tlogetše, ebile nka se tsoge ke le lahlile.” 6
13:6
Pes. 118:6
Ka gona, a re boleleng re holofetše re re:

“Morena ke mothuši wa ka,

nka se boife selo;

motho wa nama yena a ka ntirang?”

7Gopolang baetapele bale ba lena ba pele, bale ba bego ba le botša molaetša wa Modimo. Gopolang ka mo ba ilego ba phela ka gona go fihlela ba ehwa, gomme le be le tumelo ya go swana le ya bona. 8Jesu Kriste o a swana maabane le lehono le go ya go ile.

9Le se ke la kgelošwa ke dithutwanathutwana di šele. Ke mo gobotse go maatlafatšwa moyeng ka kgaugelo ya Modimo, e sego ka melawana ya dijo, yona e sa holego ka selo bao ba e phethago.

10Re na le aletare yeo baprista ba ba direlago ka Tempeleng ba se nago tokelo ya go ja sehlabelo se se dirwago mo go yona. 11

13:11
Lef. 16:27
Moprista yo Mogolo o tliša madi a diphoofolo ka Tempeleng gore setšhaba se swarelwe dibe; ge e le ditoto tša diphoofolo tšeo tšona di tšhungwa ka ntle ga mešaša. 12Ke ka lebaka leo Jesu le yena a bolailwego ka ntle ga motse, gore a tle a hlatswe setšhaba dibe ka madi a gagwe. 13Ka gona, a re yeng go yena ka kua ntle ga mešaša, re mo rwadiše go gobošwa ga gagwe. 14Gobane mo lefaseng ga re na motse wo o duletšego ruri; wo re o letetšego o se tla. 15Ka ge Jesu a re hwetše, bjale a re duleng re tumiša Modimo, e be sona sehlabelo sa rena sa go dirwa ka melomo ye e begago gore Jesu ke Morena. 16Le se ke la lebala go dira tše di lokilego le go ngwathelana le ba bangwe tše le nago le tšona, ka gobane ke tšona dihlabelo tša lena tše di kgahlago Modimo.

17Le theeletše baetapele ba lena, le ikokobetše go bona, gobane ke bona ba ba le hlokometšego, ka ge e le bona ba swanetšego go tlo ikarabela go tše ba le diretšego tšona. Ge le dira bjalo, ba tla dira modiro wa bona ba thabile, ba sa ngongorege, gobane ge ba ngongorega, seo se ka se le hole ka selo.

18Le re rapelele. Re tloga re sa itshetshengwe, ka ge ka mehla re rata go dira tše di lokilego. 19Ke le kgopela ke tiišitše ke re le rapeleng gore Modimo a mpušetše moo go lena kgauswinyana.

Thapelo ya go phetha

20-21Modimo o tsošitše Morena wa rena, Jesu, bahung, yena e lego Modiša yo Mogolo wa dinku, ka madi a gagwe ao kgwerano ya go ya go ile e tiišitšwego ka ona. Modimo wa khutšo a le fe tšohle tše dibotse tše le di nyakago, gore le tle le phethe thato ya gagwe; nke a re dire se se mo kgahlago ka Jesu Kriste. A Kriste a tumišwe go ya go ile! Amene.

Mantšu a go feleletša

22Banabešo, ke le kgopela gore molaetša wo wa go le kgothatša le o amogele, gobane lengwalo le ke le ngwaletšego lona le ga se gore ke le letelele. 23Tsebang gore ngwanaborena, Timotheose, o lokolotšwe kgolegong. Ge a ka tla ka pela ke tla tla naye ge ke etla go le bona.

24Le dumediše baetapele ba lena ka moka le badumedi bohle. Bana ba borena ba go tšwa Italia ba a le dumediša.

25Nke Modimo a le gaugele ka moka ga lena.