Sepedi 2000 (NSO00)
1

Morena o laela Baisraele gore ba tsošološe Tempele

11

1:1
Esra 4:24 – 5:2;
Ngwageng wa bobedi wa ge Dariose e le kgoši, ka letšatši la pele la kgwedi ya boselela, Morena o ile a romela molaetša wo o latelago ka moprofeta Hagai go mmušiši wa Juda, Serubabele, morwa wa Sealtiele, le go Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka.

2Morena Ramaatlaohle o re: “Setšhaba se se re nako ya go tsošološa Tempele ya Morena ga sešo ya fihla.” 3Ke mo Morena a botšišitšego setšhaba ka moprofeta Hagai a re: 4“Le reng le dula ka dintlong tše dibotse mola ntlo ya ka yona e sa le marope?” 5Morena Ramaatlaohle o re: “Nagantšhišang tše di le hlagelago: 6Le bjetše kudu, fela la buna gosenene; le a ja, fela ga le khore; le a nwa, fela ga le kgolwe; le a apara, fela ga le ruthele; mošomi o gola mogolo wo o sa lekanego go mo phediša. 7Nagantšhišang tše di le hlagelago. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

Morena Ramaatlaohle o rile go Hagai: 8“Bjale ge, rotogelang dithabeng le yo rema dikota le tle le tsošološe Tempele; ke gona ke tlago kgahlega gomme ka direlwa ka moo ke nyakago ka gona.

9“Le be le holofetše gore le tla bolaya mabele, eupša šefa ga a nene. E rile ge le a goroša nna ka a budula. Etse ke be ke direlang? Ke be ke dirišwa ke gore Tempele ya ka e sa le marope, mola mongwe le mongwe wa lena a mpshafatša ntlo ya gagwe. 10Lebaka ke lona leo ge legodimo le sa neše pula, le lefase le gana ka dibjalo. 11Ke tlišitše komelelo nageng – dithabeng le mašemong le dirapeng tša merara le tša mehlware le dimeleng tšohle tša mobung, bathong le diphoofolong, le go se sengwe le se sengwe se le se bjalago.”

Setšhaba se phetha taelo ya Morena

12Ke moka Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka, le mašaledi ohle a setšhaba ba phetha tše Morena Modimo wa bona a bego a ba laetše tšona, ba theeletša moprofeta Hagai, motseta wa Morena. 13Ke mo Hagai, motseta wa Morena, a boditšego setšhaba molaetša wa Morena, a re Morena o re: “Ke na le lena.” 14Morena a tutuetša mmušiši wa Juda, Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka, le mašaledi ohle a setšhaba gore ba šome Tempeleng. Ba tla, ba thoma go šoma Tempeleng ya Morena Ramaatlaohle, Modimo wa bona, 15ka letšatši la masome a mabedi a metšo ye mene la kgwedi ya boselela ya ngwaga wa bobedi wa ge Dariose e le kgoši.

2

Bothakga bja Tempele ye mpsha

21Ka letšatši la masome a mabedi le motšo o tee la kgwedi ya bošupa ya wona ngwaga woo, Morena a buša a bolela ka moprofeta Hagai. 2A mo laela a re: “Botšiša mmušiši wa Juda, Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka, le mašaledi a setšhaba o re: 3

2:3
Esra 3:12
Ke mang mo gare ga lena yo a ilego a bona ka mo Tempele e bego e le botse ka gona? Gonabjale le e bona e le bjang? Ga ke re le e bona e se selo? 4Morena o re: Tia maatla, wena Serubabele; le wena Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka, tia maatla; le lena setšhaba ka moka sa naga ye, tiang maatla le šome, gobane nna, Morena Ramaatlaohle, ke na le lena. 5
2:5
Eks. 29:45-46
Mola le etšwa Egepeta ke ile ka le tshepiša gore ke tla ba le lena. Ke sa ntše ke na le lena, ka gona le se ke la boifa selo.

6

2:6
Bah. 12:26
“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Kgauswanyana ke tla reketliša legodimo le lefase, lewatle le naga. 7Ke tla tsoša meferefere ditšhabeng tšohle, gomme mahumo a tšona a tla tlišwa mo, ka thakga Tempele ka ona. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 8Silibera ke ya ka, gauta le yona ke ya ka. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 9Tempele ye mpsha e tlilo phala yela ye tala ka botse, gomme ke tla tliša khutšo ka go yona.” O realo, Morena Ramaatlaohle.

Moprofeta o botšiša baprista

10Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la kgwedi ya senyane ya ngwaga wa bobedi wa ge Dariose e le kgoši, Morena Ramaatlaohle a bolela gape ka moprofeta Hagai. 11A re: “Botšiša baprista gore molao o reng mabapi le taba ye: Ge motho a ka phuthela nama ye kgethwa morumong wa kobo ya gagwe, gomme ka morumo woo a kgoma senkgwa, goba dijo tše di apeilwego, goba beine, goba makhura a mohlware, goba sejo se sengwenyana, na sejo seo e ba se sekgethwa?”

Baprista ba mo fetola ba re: “Aowa.”

12

2:12
Num. 19:11-22
Ke moka Hagai a ba botšiša a re: “Na ge motho yo a tšhilafaditšwego ke go kgoma setopo a ka kgoma se sengwe sa dijo tšeo le sona se tla tšhilafala?”

Baprista ba mo fetola ba re: “Se tla tšhilafala.”

13Ke moka Hagai a re: “Morena o re go bjalo le go batho ba setšhaba se le go tšohle tše ba di šomago ka diatla; ka gona tše ba di tlišago aletareng di tšhilafetše.”

Morena o tshepiša go šegofatša setšhaba

Ge setšhaba se seno thoma go tsošološa Tempele 14Morena a re: “Bjale ge, lebeledišišang tše di le hlagetšego pele le thoma go tsošološa Tempele go fihlela lehono. 15Motho o be a re ge a eya mokgobong wa mabele a gopole gore o tla tšwa ka mekotla ye masome a mabedi, eupša a tšwe fela ka ye lesome. A ye bopitlelong bja diterebe go yo ga dikgapa tše masome a mahlano tša beine, a hwetše fela tše masome a mabedi. 16Ke be ke le romela phefo ya naka le phori le sefako gore di senye sengwe le sengwe se le se bjetšego, eupša gwa se be le yo a sokologelago go nna. 17Go tloga lehono le, letšatši la masome a mabedi a metšo ye mene la kgwedi ya senyane, leo motheo wa Tempele o phethilwego ka lona, le lebeledišišeng tšeo di tlago hlaga. 18Le ge go se na le mabele ka dišegong, le merara le mego le megarenate le mehlware e se sa enywa, go tloga lehono ke tla le šegofatša la buna.”

Se Morena a se holofeditšego Serubabele

19Ka lona tšatši leo la masome a mabedi a metšo ye mene la kgwedi yeo, Morena a bolela le Hagai la bobedi, a mmotša 20gore a re go Serubabele, mmušiši wa Juda: “Nna, Morena, ke kgauswi le go reketliša legodimo le lefase, 21ka menola mebušo ya ditšhaba ka e fetša maatla. Ke tla phethola dikoloi tša ntwa le basepetši ba tšona; dipere di tla hwa, le banamedi ba tšona ba bolayana. 22Mohlang woo ke tla go tšea, wena mohlanka wa ka, Serubabele, morwa wa Sealtiele, ka dira gore o buše ka maatla a ka, gobane ke kgethile wena.” O realo, Morena Ramaatlaohle.