Sepedi 2000 (NSO00)
3

Thapelo ya Habakuku

31Thapelo ya moprofeta Habakuku ye e swanetšego go opelwa bjalo ka kopelo ya manyami še:

2Morena, ke kwele ka ditiro tša gago,

gomme ka boifa kudu.

Boeletša ka pela ditiro tšela tše dikgolo o hlwago o di dira.

Hle, le ge o befetšwe o re gaugele.

3Modimo o tla a etšwa Edomo,

yena Mokgethwa a etšwa le thabeng ya Parane. Sela

Letago la gagwe le apešitše magodimo,

le lefase le tletše ditumišo tša gagwe.

4O dikaneditšwe ke seetša se nkego sa mosegare;

seatleng sa gagwe go benya seedi,

moo maatla a gagwe a iphihlilego gona.

5O etwa ke leuba pele,

a šalwa ke lehu morago.

6A ema, lefase la šikinyega,

a gerula, ditšhaba tša thothomela;

dithaba tša neng le neng tša thubagana,

meboto ya go sa felego ya kodumela,

meboto ye a bego a sepela go yona kgalekgale.

7Ke bone mešaša ya Kushane e wetšwe ke bošula,

Bamidiane le bona ba thothomela.

8Na o be o befeletšwe dinoka, Morena?

A ke lewatle le le bego le go galefišitše,

ge e bile o etla ka dipere le dikoloi tša ntwa tše o fenyago ka tšona?

9O be o swere bora ka seatla,

wa laela mesebe gore e dire eng,

wa tiišetša taelo yeo ka keno.3:9 Mohlomongwe go swanetše go balwa “laela ... keno” Seheberu ga se kwagale gabotse. Sela

O pharotše lefase, dinoka tša ela.

10Dithaba di go bone tša thothomela,

pula ye kgolo ya na,

lewatle la bopa,

mme maphoto a lona a kuboga.

11Ge mesebe ya gago e phadima e feta ka lebelo,

le lerumo la gago le le pekenyago le re baibai,

letšatši le ngwedi di ile tša ema phoo.

12O be o gwataka o putla lefase o tuka bogale,

o fola ditšhaba o galefile.

13O ile wa yo phološa setšhaba sa gago,

wa yo hlakodiša kgoši,

motlotšwa wa gago.

O pšhatlagantše moetapele wa bakgopo,

wa amoga bakgopo bao dilo tšohle.3:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “wa amoga ... tšohle” Seheberu ga se kwagale gabotse. Sela

14O phuleleditše molaolamadira ka mesebe ya gagwe

ge madira ao a etla boka ledimo go re phatlalatša.

A thabile go swana le bagatelelabadiidi sephiring.3:14 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

15Lewatle o be o le gata ka pere tša gago,

gomme meetsemantši a ntšha maphilo.

16Ge ke ekwa tšohle tše ke longwa ke mala;

melomo ya ka e tetema ka letšhogo.

Ke thenega ditho,

ka bethanya le dikhuru.

Le ge go le bjalo ke tla ikhomolela ka letela mohla Modimo

a tlago tlišetša ba go re hlasela bošula.

17Le ge mego e ka se khukhuše,

le merara ya se enywe,

le ge puno ya mehlware e ka pala,

le mašemo a se be le dijo,

le ge mašaka a ka felelwa ke dihuswane,

le meraka ya dikgomo ya se be le selo,

18nna ke tla no thaba ka thakgala,

gobane Morena Modimo ke Mophološi wa ka.

19

3:19
2 Sam. 22:34
Pes. 18:33
Morena, Mong wa bohle, o mpha maatla.

O ntshepetša gabotse bophelong,

ka swana le kgama dithabeng,

a ba a ntshepediša ke bolokegile le mebotong.

Go moopediši. Go opelwe go letšwa diletšo tša mašika.