Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Molaetša wo Morena a o utolletšego moprofeta Habakuku.

Habakuku o lla ka ge go sa latelwe toka

2Morena, na ke go bitše go fihlela neng ke kgopela thušo wena o sa ntheeletše, o sa re lamolele ge re swerwe gasehlogo? 3O reng o mphediša le badiratšempe, o ntesa ke hlaka gakaaka? Gohle mo ke sepelago gona ke bona batho ba bolaya ba bangwe, ba bile ba gatelela ba bangwe. Go dula go tsoga dintwa le diphapano mo gohle. 4Molao o feletšwe ke maatla; ga go sa latelwa toka. Bakgopo ba holega ka baloki, ka gona toka e a kgopamišwa.

Phetolo ya Morena

5

1:5
Dit. 13:41
Ke moka Morena a re go setšhaba sa gagwe: “Lebelelang ditšhaba tše dingwe, gomme le tla makatšwa ke tše le di bonago. Ke tlilo dira tše le ka se di kgolwego ge le di kwa. 6
1:6
2 Dikg. 24:2
Ke tla hlohleletša Bababilonia, sona setšhaba sela se sehlogo, sa go kgowa, sa go phatša lefase gore se thope dinaga tše e sego tša sona. 7Ke se sešoro ebile se a šiiša; se a ikgogomoša mme se itirela se se se ratago.

8“Dipere tša sona di šia nkwe ka lebelo, di šiiša le go feta diphiri tše di tsomago ka swahlane. Banameladipere ba di kitimiša lekakarakara ba etšwa kgole, ba etša ntšhu ge e kgougela sebolawa.

9“Madira ohle a bona a hlasela ka maikemišetšo a go bolaya manaba a bona; batho ba tšhošwa ke go goroga ga bona;1:9 “batho ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse. bona nke ke lešabašaba. 10Ba nyatša magoši, ba kwera le babuši ba bangwe; le dibo tšohle ba di hlaetša mahlo. Ba kgobela mokgobo wa mobu go dikanetša dibo tšeo mme ba di thopa. 11Ke moka ba foke bjalo ka phefo, mme ba tloge. Ba na le molato ka ge ba re maatla a bona ba a fiwa ke modimo wa bona.”

Habakuku o sa lla ka Morena

12Na ga ke re o bile gona go tloga mehleng ya bogologolo, wena Morena Modimo wa ka yo mokgethwa, Moilalehu? Morena, wena sebo sa ka, o kgethile Bababilonia wa ba tiiša gore ba re otle. 13Mahlo a gago a hlwekile mo o ka se lebelelego tše mpe, o tenwa ke go bona ba ba dirago tše kgopo. Bjale ba ba go se tshepagale bona o ka ba kgotlelela bjang? O ka napa wa homola ge bakgopo ba bolaya ba ba ba phalago ka go loka?

14O reng o sema batho dihlapi tša lewatle, goba digagabi tše di hlokago mmuši? 15Bababilonia ba ba tanya bohle ka dikgwega; ba ba gogola ka malokwa ba ba gogela ka ntle, gomme ba thaba. 16Ke ka lebaka leo ba direlago malokwa a bona didimo, ba a tšhumela le diorelo, ka gobane malokwa ao a ba kgontšha go phela mononong le go ja tša matsaka.

17Na e ka ba ba tla no dula ba bolaya batho ka ditšhoša tša bona, ba fediša ditšhabatšhaba ntle le lešoko?