Sepedi 2000 (NSO00)
9

Kgwerano ya Modimo le Noa

91

9:1
Gen. 1:28
Modimo a šegofatša Noa le barwa ba gagwe mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng. 2Diphoofolo le dinonyana le digagabi le dihlapi ka moka di tla phela di le boifa. Ka moka di bewa diatleng tša lena. 3Bjale le ka di ja, la ja le ditala; ke le fa tšona ka moka gore e be dijo tša lena. 4
9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Selo se tee se le sego la swanela go se ja ke nama ye e nago le madi; ke le iletša yona ka lebaka la gore bophelo bo mading. 5Yo a bolayago motho ke tla mo otla. Phoofolo efe le efe ye e bolayago motho ke tla e otla. 6
9:6
Eks. 20:13
Gen. 1:26
Yo a bolayago motho le yena o tla bolawa ke batho, ka gore motho o dirilwe gore a swane le Modimo.

7

9:7
Gen. 1:28
“Fela lena, le be le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng.”

8Modimo a re go Noa le barwa ba gagwe: 9“Bjale ke dira kgwerano ya ka le lena le ditlogolo tša lena 10le diphedi tšohle tša lefase tše di bego di na le lena – dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tšohle tša lešoka – se sengwe le se sengwe seo se tšwilego ka leselawatleng le lena. 11Ke dira kgwerano ya ka le lena ke re: Diphedi ka moka di ka se tsoge di fedišitšwe ka lefula gape; lefula le ka se tsoge le sentše lefase gape. 12Sese sešupo sa kgwerano ye ya neng le neng ye ke e dirago le lena le diphedi ka moka: 13ke molalatladi wa ka wo ke o tsemago marung. E tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lefase. 14Nako le nako ge ke pipa legodimo ka maru mme molalatladi o bonala, 15ke tla gopola kgwerano ya ka le lena le diphoofolo ka moka ya gore lefula le ka se tsoge le fedišitše diphedi ka moka gape. 16Ge molalatladi o le marung ke tla o bona, mme ka gopola kgwerano ya go ya go ile gare ga ka le diphedi ka moka lefaseng. 17Se ke sešupo sa kgwerano ye ke e dirago le diphedi ka moka.”

Noa le barwa ba gagwe

18Barwa ba Noa bao ba tšwilego ka leselawatleng ke Seme le Hamo le Jafeta. Hamo e be e le tatagoKanana. 19Barwa ba ba bararo ba Noa e bile borakgolokhukhu ba batho ka moka lefaseng.

20Noa, yo e bego e le molemi, e bile yena motho wa mathomo wa go bjala merara. 21Ka morago ga ge a nwele beine o ile a tagwa, mme a ithobalela ka mošašeng wa gagwe a apotše. 22Ge Hamo, tatagoKanana, a bona gore tatagwe ga a tšwara, o ile a tšwa a yo botša bomorwarragwe ka babedi. 23Ke moo Seme le Jafeta ba tšerego kobo mme ba e bea magetleng, ba tsena ka mošašeng ba sepela ka sa morago, gomme ba pipa tatabo ka kobo yela; ba itebelediša thoko gore ba se ke ba mmonela. 24Ge Noa a tšwiwa ke beine mme a ekwa gore morwagwe yo monnyane o mo dirile eng, 25a re:

“Kanana a a rogakwe!

E tla ba lekgobakgoba la bomorwarragwe.

26Retang Morena, Modimo wa Seme!

Kanana e tla ba lekgoba la Seme.

27A Modimo a atiše Jafeta;9:27 “Jafeta” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “atafala”.

ditlogolo tša gagwe di phele le batho ba Seme.

Kanana e tla ba lekgoba la Jafeta.”

28Ka morago ga lefula Noa o phetše mengwaga ye 350, 29mme a hlokafala a na le mengwaga ye 950.