Sepedi 2000 (NSO00)
8

Go fela ga lefula

81Modimo o ile a gopola Noa le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka tše di bego di na le yena ka leselawatleng; a fokiša phefo, mme meetse a thoma go ya fase. 2Methopo ya lewatle ka fase ga lefase le dithibo tša mafula a legodimo tša tswalelwa. Pula ya khula, 3mme meetse a ya fase ka gonnyane ka gonnyane matšatši a 150. 4Ka letšatši la lesome le metšo ye e šupago la kgwedi ya bošupa leselawatle la rokama thabeng ye nngwe molokolokong wa dithaba tša Ararate. 5Meetse a fela a eya fase, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya lesome dintlha tša dithaba tša bonala.

6Ka morago ga matšatši a masome a mane Noa a bula lefasetere 7gomme a ntšha legokobu. Lona le ile la se ke la boa, eupša la fofafofa gohle go fihlela meetse a gopela sa ruri. 8Ge go le bjalo, Noa a roma leeba go yo bona ge e ka ba meetse a ile fase, 9fela ka ge meetse a be a sa khupeditše lefase ka moka, leeba le ile la hloka moo le ka kotamago gona. Le ile la boela ka leselawatleng, mme Noa a obeletša letsogo a le swara a le tsenya ka gare ga lona. 10A letela gape matšatši a mangwe a a šupago, a tsebo roma leeba lela gape. 11Le ile la boela go yena mantšiboa le momile letlakala le lefsa la mohlware. Ka gona Noa a tseba gore meetse a ile fase. 12Ka morago ga fao a letela matšatši a mangwe a a šupago, a tsebo roma leeba lela gapegape; ka lekga le le ile la se ke la boa.

13Ge Noa a na le mengwaga ye 601, ka letšatši la pele la kgwedi ya mathomo, meetse a gopa. Noa a šuthiša tlhaka ya leselawatle, a lebelela ka gohle mme a bona lefase le thoma go oma. 14Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye e šupago la kgwedi ya bobedi ke ge lefase le omile.

15Modimo a re go Noa: 16“Tšwaa ka leselawatleng le mosadi le barwa ba gago le basadi ba bona. 17O ntšhe le dinonyana le diphoofolo le digagabi ka moka gore di tle di ate di tlale lefase ka moka.” 18Ka gona Noa a tšwa ka leselawatleng le mosadi le barwa ba gagwe le basadi ba bona. 19Diphoofolo le digagabi le dinonyana ka moka tša tšwa ka leselawatleng ka dihlophanahlophana go ya ka mehuta ya tšona.

Noa o dira sehlabelo

20Noa a agela Morena aletare; a tšea e tee ya mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphoofolo le dinonyana tše di hlwekilego mme a di tšhuma moo aletareng ya ba sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 21Monkgo wa sehlabelo seo wa thabiša Morena mme ka pelong a re: “Nka se tsoge ke rogakile lefase gape ka lebaka la seo motho a se dirago, ke tseba gore go tloga bofseng megopolo ya gagwe ke ye mebe. Nka se tsoge ke fedišitše diphedi ka moka gape. 22Ge lefase le sa le gona go tla ba le nako ya go bjala le nako ya go buna. Ka mehla go tla ba le go tonya le go fiša, selemo le marega, mosegare le bošego.”