Sepedi 2000 (NSO00)
7

Lefula

71Morena a re go Noa: “Tsena ka leselawatleng le ba lapa la gago ka moka; ke bone gore ke wena o nnoši lefaseng ka moka yo o dirago se se lokilego. 2Go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphoofolo tše di hlwekilego o tšee tše di šupago tše tona le tše di šupago tša ditshadi, mme go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa tše di sego tša hlweka o tšee e tee ye tona le e tee ya tshadi. 3Le go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa dinonyana o tšee tše di šupago tše tona le tše di šupago tša ditshadi. O dire ka tsela yeo gore mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphoofolo le dinonyana o phele mme o tle o atafale gape lefaseng. 4Matšatši a a šupago go tloga bjale ke tlile go neša pula ye e tlago tšea matšatši a masome a mane le mašego a ona, gore e fediše dilo ka moka tše di phelago tše ke di dirilego.” 5Noa a dira tšohle tše Morena a mo laetšego tšona.

6Noa o be a na le mengwaga ye 600 ge lefula le etla lefaseng. 7

7:7
Mat. 24:38-39
Luk. 17:27
Yena le mosadi wa gagwe le barwa ba gagwe le basadi ba bona ba tsena ka leselawatleng go phonyokga lefula. 8Tona le tshadi ya mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphoofolo le wa dinonyana le wa digagabi, mohuta wo o hlwekilego le wo o sego wa hlweka, 9tša tsena ka leselawatleng le Noa, ka moo Modimo a laetšego ka gona. 10Ka morago ga matšatši a a šupago lefula la tla.

11

7:11
2 Pet. 3:6
Ge Noa a na le mengwaga ye 600, ka letšatši la lesome le metšo ye e šupago la kgwedi ya bobedi, methopo ka moka ya lewatle le legolo ka fase ga lefase ya thiboga, mme dithibo ka moka tša mafula a legodimo tša bulega, 12gomme pula ya tšhologela lefaseng matšatši a masome a mane le mašego a ona. 13Ka lona letšatši leo Noa le mosadi wa gagwe ba tsena ka leselawatleng le barwa ba bona ba bararo, e lego Seme le Hamo le Jafeta, le basadi ba bona. 14Ba tsena le diphoofolo tša mehuta yohle tša lešoka, le diruiwa tša mehuta yohle, le digagabi tša mehuta yohle, le dinonyana tša mehuta yohle. 15Tona le tshadi ya mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphedi tša tsena ka leselawatleng le Noa 16ka moo Modimo a laetšego ka gona. Ka morago ga fao Morena a tswalelela Noa ka gare.

17Lefula la tšea matšatši a masome a mane, mme meetse ya ba a mantši moo e lego gore leselawatle le ile la phaphamala. 18Meetse a fela a oketšega kudu mme leselawatle la itshepelela godimo ga ona. 19A fela a oketšega kudu a ba a khupetša dithaba tša godimodimo; 20a fela a rotoga go fihlela a eba dimetara tše di šupago ka godimo ga dintlhohlo tša dithaba. 21Selo se sengwe le se sengwe se se phelago mo lefaseng sa hwa – dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tša lešoka, le digagabi, le batho. 22Tšohle tše di bušago moya lefaseng tša hwa. 23Morena a fediša diphedi tšohle tša lefase – batho le diphoofolo le digagabi le dinonyana. Bao ba ilego ba šala e bile fela Noa le bao ba bego ba na le yena ka leselawatleng. 24Meetse ga se a ka a thoma go phohlela, gwa ba gwa feta matšatši a 150.