Sepedi 2000 (NSO00)
4

Kaine le Abele

41Adamo a robala le mosadi wa gagwe, mme mosadi a ima. A belega morwa mme a re: “Ka thušo ya Morena ke hweditše morwa.” Ka fao a mo rea leina la Kaine.4:1 “Kaine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hweditše”. 2Ka morago a belega morwa yo mongwe, e lego Abele. Yena e ile ya ba modiši, Kaine ya ba molemi. 3Ka morago ga lebaka Kaine a išetša Morena kabelo ya go tšwa ka tšhemong ya gagwe. 4

4:4
Bah. 11:4
Abele yena a hlaba maitšibolo a mangwe a dihuswane tša gagwe, mme a dira sehlabelo ka ditho tše dingwe tša makhura. Morena a kgahlwa ke Abele le sehlabelo sa gagwe, 5eupša a se kgahlwe ke Kaine le kabelo ya gagwe. Kaine a befelwa kudu, mme a senya sefahlego. 6Ke moo Morena a itšego go Kaine: “Ke ka lebaka lang o befetšwe? Ke ka lebaka lang o sentše sefahlego? 7Ge o ka dira se se lokilego a o ka se thabe? Fela ge o ka dira se se sego sa loka, sebe se go laletše kgauswi se nyaka go go buša, eupša wena o swanetše go se fenya.”

8

4:8
Mat. 23:35
Luk. 11:51
1 Joh. 3:12
Kaine a re go Abele, ngwanabo: “A re sepelele mašemong.”4:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “A re sepelele mašemong” Seheberu ga se na mantšu a. Ge ba le kua mašemong, Kaine a tsogela ngwanabo a mmolaya.

9Morena a botšiša Kaine a re: “A Abele, ngwaneno, o kae?”

Kaine a mo fetola a re: “Ga ke tsebe. A ke nna mohlokomedi wa ngwanešo?”

10

4:10
Bah. 12:24
Ke moo Morena a itšego: “O dirile eng? Madi a ngwaneno a ntelela a etšwa mobung. 11Ka gona o rogakilwe, gomme o ka se hlwe o lema mobu wo o nwelego madi a ngwaneno ge o mmolaya. 12Ge o ka lema, mobu o ka se ke wa go hlagišetša selo; wena o tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng.”

13Ke moo Kaine a itšego go Morena: “Kotlo yeo ke ye boima kudu go nna go ka e šikara. 14O nthaka mo nageng ye lehono mme ke tla ba kgole le wena. Ke tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng, mme mang le mang yo a nkhwetšago o tla mpolaya.”

15Fela Morena a mo fetola a re: “Aowa!4:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Aowa” Seheberu se re “Ka fao”. Ge motho a ka go bolaya, go tla hwa batho ba ba šupago ba meloko yabo go go lefeletša.” Ka gona Morena a swaya Kaine leswao la go tsebiša yo mongwe le yo mongwe yo a gahlanago naye gore a se ke a mmolaya. 16Gomme Kaine a tloga pele ga Morena, a yo phela nageng ye e bitšwago “Thalalong”, ka bohlabela bja Edene.

Ditlogolo tša Kaine

17Kaine le mosadi wa gagwe ba ba le morwa, mme ba mo rea leina la Enoko. Kaine a aga motse mme a o reela morwa wa gagwe. 18Enoko a ba le morwa mme a mo rea leina la Irade, yo e bilego tatagoMehuyaele; yena ya ba tatagoMethushaele, tatagoLamege. 19Lamege a nyala basadi ba babedi, e lego Ada le Tsila. 20Ada a tswala Jabale, yo e bilego rakgolokhukhu wa bao ba ruago diruiwa mme ba dulago ka mešašeng. 21Ngwanabo e bile Jubale, rakgolokhukhu wa diopedi tša go letša sekgapa le nakana. 22Tsila a tswala Tubale-Kaine, morulatshipi4:22 “morulatshipi” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “rakgolokhukhu wa barulatshipi bohle”. yoo a bego a dira dilo ka moka tša mphiri le tša tshipi. Kgaetšedi ya Tubale-Kaine e be e le Naama.

23Lamege a re go basadi ba gagwe:

“Ada le Tsila, ntheetšeng:

Ke bolaile lesogana le lengwe

ka gobane le nkgobaditše.

24Ge go ehwa batho ba ba šupago

ge go bolailwe Kaine,

go tla hwa ba masome a a šupago le metšo ye e šupago

ge yo mongwe a ka mpolaya.”

Sete le Enose

25Adamo le mosadi wa gagwe ba ba le morwa yo mongwe. Efa a re: “Modimo o mphile morwa yo mongwe legatong la Abele yo Kaine a mmolailego.” Ka gona a mo rea leina la Sete.4:25 “Sete” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “o file”. 26Sete a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Enose. Ke ka yona nako yeo moo batho ba thomilego go šomiša leina le lekgethwa la Morena tirelong.

5

Ditlogolo tša Adamo

(1 Dikr. 1:1-4)

51-2

5:1-2
Gen. 1:27-28
5:2
Mat. 19:4
Mar. 10:6
Ge Modimo a bopa batho, o ba dirile gore ba swane le yena. O ba bopile ka botona le botshadi, a ba šegofatša mme a ba bitša gore ke “batho”.

Le ke lenaneo la ditlogolo tša Adamo. 3Ge Adamo a na le mengwaga ye 130, o ile a ba le morwa yo a swanago le yena mme a mo rea leina la Sete. 4Ka morago ga fao Adamo o phetše mengwaga ye mengwe ye 800. O ile a ba le bana ba bangwe, 5mme a hlokafala a na le mengwaga ye 930.

6Ge Sete a na le mengwaga ye 105, o ile a ba le morwa, e lego Enose, 7mme a phela mengwaga ye mengwe ye 807. O ile a ba le bana ba bangwe, 8mme a hlokafala a na le mengwaga ye 912.

9Ge Enose a na le mengwaga ye 90, o ile a ba le morwa, e lego Kenane, 10mme a phela mengwaga ye mengwe ye 815. O ile a ba le bana ba bangwe, 11mme a hlokafala a na le mengwaga ye 905.

12Ge Kenane a na le mengwaga ye 70, o ile a ba le morwa, e lego Mahalalele, 13mme a phela mengwaga ye mengwe ye 840. O bile le bana ba bangwe, 14mme a hlokafala a na le mengwaga ye 910.

15Ge Mahalalele a na le mengwaga ye 65, o ile a ba le morwa, e lego Jerede, 16mme a phela mengwaga ye mengwe ye 830. O bile le bana ba bangwe, 17mme a hlokafala a na le mengwaga ye 895.

18Ge Jerede a na le mengwaga ye 162, o ile a ba le morwa, e lego Enoko, 19mme a phela mengwaga ye mengwe ye 800. O bile le bana ba bangwe, 20mme a hlokafala a na le mengwaga ye 962.

21Ge Enoko a na le mengwaga ye 65, o ile a ba le morwa, e lego Metushelage. 22Ka morago ga moo Enoko a phela a ikopantše le Modimo mengwaga ye 300, mme a ba le bana ba bangwe. 23O phetše mengwaga ye 365. 24

5:24
Bah. 11:5
Jud. 14
O phetše bophelo bja gagwe ka moka a ikopantše le Modimo, mme a timelela ka ge Modimo a ile a mo tšea.

25Ge Metushelage a na le mengwaga ye 187, o ile a ba le morwa, e lego Lamege, 26mme a phela mengwaga ye mengwe ye 782. O bile le bana ba bangwe, 27mme a hlokafala a na le mengwaga ye 969.

28Ge Lamege a na le mengwaga ye 182, o ile a ba le morwa, 29mme a re: “Ngwana yo o tla re bea pelo medirong yohle ya rena ye boima ye re swanetšego go e dira mobung wo Morena a o rogakilego wo.” Ka fao a mo rea leina la Noa.5:29 “Noa” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “bea pelo”. 30Lamege a phela mengwaga ye mengwe ye 595; a ba le bana ba bangwe, 31mme a hlokafala a na le mengwaga ye 777.

32Ka morago ga ge Noa a na le mengwaga ye 500, o ile a ba le barwa ba bararo, e lego Seme le Hamo le Jafeta.

6

Bobe bja batho

61

6:1-4
Jobo 1:6
2:1
Ge batho ba thomile go ikala le lefase ka moka mme barwedi ba belegwa, 2dibopiwa tše dingwe tša legodimo6:2 “dibopiwa tša legodimo” goba “barwa ba medimo” goba “barwa ba Modimo” tša bona gore basetsana bao ke ba babotse. Ka fao tša itšeela basadi bao di ba kganyogago. 3Ke moo Morena a itšego: “Nka se dumelele batho gore ba phelele sa ruri; ke bafeti. Go tloga bjale ba ka se hlwe ba phela go feta mengwaga ye 120.” 4
6:4
Num. 13:33
Mehleng yeo, ešita le ka morago ga fao, go be go le ditšitširipa lefaseng tšeo di hlolegilego ge dibopiwa tša legodimo di robala le barwedi ba batho. Ke bona bagale ba bagolo le banna ba go tuma ba bagologolo.

5

6:5-8
Mat. 24:37
Luk. 17:26
1 Pet. 3:20
Ge Morena a bona gore batho ke ba babe kudu, le gore ka mehla megopolo ya bona ke ye mebe kudu, 6o ile a nyama ge a kile a ba dira mme a ba bea lefaseng. O ile a tlala boitsholo 7moo a ilego a ba a re: “Ke tla tloša batho ka moka ba ke ba dirilego, ka tloša le diphoofolo le digagabi le dinonyana, ka gore ke nyama ge ke di dirile.” 8Fela Morena a thabišwa ke Noa.

Noa

9-10

6:9
2 Pet. 2:5
Tše ke ditaba tša Noa. O be a na le barwa ba bararo, e lego Seme le Hamo le Jafeta. Noa o be a se na diphošo, mme e le motho a nnoši yo a lokilego gare ga batho ba mehleng yeo. O be a phela a ikopantše le Modimo, 11mola yo mongwe le yo mongwe e le yo mobe pele ga Modimo, mme polayano e phatlalaletše mo gohle. 12Modimo a lebelela lefase mme a bona e le le lebe, ka gobane batho ka moka ba be ba phela bophelo bjo bobe.

13Ke moo Modimo a rilego go Noa: “Ke ikemišeditše go fediša batho ka moka. Ke tlilo ba fediša ka moka ka gobane lefase le tletše mediro ya bona ye mebe. 14Ipetlele leselawatle ka dikota tše di tiilego; o dire diphapoši ka go lona mme o le manege ka moti ka ntle le ka gare. 15Botelele bja lona e be dimetara tše 138, bophara e be dimetara tše 23, mme bogodimo e be dimetara tše 14. 16O direle leselawatle tlhaka, gomme o šadiše lešoba la disentimetara tše 46 kgathe ga tlhaka le mahlakore. O le dire mabato a mararo, mme ka lehlakoreng o tsenye lemati. 17Ke tlilo romela lefula lefaseng go fediša se sengwe le se sengwe se se phelago. Se sengwe le se sengwe lefaseng se tla hwa, 18eupša nna ke tla dira kgwerano le wena. O tsene ka leselawatleng le mosadi wa gago le barwa ba gago le basadi ba bona. 19-20Ka leselawatleng o tsene le tona le tshadi ya mohuta wo mongwe le wo mongwe wa dinonyana le wa diphoofolo le wa digagabi, gore di tle di phele. 21O tšee le dijo tša mehuta ka moka tša lena le tša tšona.” 22

6:22
Bah. 11:7
Noa a dira tšohle tše Morena a mo laetšego tšona.