Sepedi 2000 (NSO00)
49

Jakobo o šegofatša barwa ba gagwe

491Jakobo o ile a laela gore barwa ba gagwe ba bitšwe, a re: “Mpotapoteng, ke le botše tše di tlago le hlagela ka moso:

2“Kgobokanang mme le theetšeng,

lena barwa ba Jakobo.

Theetšang Israele, tatagolena.

3“Wena, Rubene, leitšibolo la ka,

o maatla a ka,

o thakangwaga ya bonna bja ka,

o moikgodiši le senatla go feta barwa ba ka ka moka.

4O swana le lefula le le falalago,

eupša o ka se be yo mogologolo

ka gobane o robetše le motlabo wa ka,

wa tšhilafatša malao a tatago.

5“Simeone le Lefi ke motho le moratho.

Ditšhoša tša bona ke tša go bolaya batho.

6Nka se be nabo melakeng ya bona,

le dikopanong tša bona nka se ye,

ka gobane ba bolaile batho ba befetšwe,

le dipoo ba di golofaditše ba sa kgathale.

7Pefelo ya bona a e rogakwe,

ka gore ke ye šorošoro,

le bogale bja bona,

ka gobane ke bjo bobebobe.

Ke tla ba gašanya le naga ya Israele ka moka,

ke tla ba šwalalanya gare ga batho ba yona.

8“Juda, wena bongwaneno ba tla go tumiša.

O swara manaba a gago ka melala.

Bomorwarrago ba tla obama pele ga gago.

9

49:9
Num. 24:9
Kut. 5:5
Juda o swana le tau.

O bolaya phoofolo,

a gomele segoleng sa gagwe,

a ikotlolle a patlame.

Ke mang yo a kago mo tshwenya?

10Juda o tla swara molamo wa bogoši.

Ditlogolo tša gagwe di tla buša ka mehla.

Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba,49:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba” Seheberu ga se kwagale gabotse.

tša mo hlompha.

11O tlema pokolwana ya gagwe morareng,

go wo mokaonekaone wa merara ya gagwe.

O hlatswa diaparo tša gagwe ka beine,

dikobo tša gagwe o di hlatswa ka matutu a diterebe.

12O na le beine ye ntši mo e lego gore

mahlo a gagwe a hubeditšwe ke go nwa beine,

meno a gagwe a šweufaditšwe ke go nwa maswi.49:12 “mahlo ... maswi” goba “mahlo a gagwe a fifetše go feta beine, meno a gagwe a feta maswi ka bošweu”

13“Sebulone o tla dula lebopong la lewatle,

gomme lona e tla ba boemakepe.

Naga ya gagwe e tla fihla Sidone.

14“Isakara o swana le pokolo ya lekhoro ye e phatlamego gare ga mekotla ya sala ya yona.

15O bona gore mo a khuditšego gona go bose,

le gore naga e a mo kgahla.

Ka gona o sekamiša legetla a rwala morwalo;

o gapeletšega go šoma bjalo ka lekgoba.

16“Dane o tla ahlolela batho ba gagwe.

Ba tla swana le dikgoro tše dingwe tša Israele.

17E tla ba noga ka thoko ga tsela,

mokopa kgauswi le tsejana wo o kopago pere tlhakong,

gore monamedi a we ka sa morago.

18“Ke letetše phološo ya gago, Morena.

19“Gade o tla hlaselwa ke lekoko la bahlakodi,

eupša o tla ba rakediša.

20“Nageng ya Asere go tla tšwa dijo tša matsaka.

Yena o tla ba le dijo tše di swanetšego kgoši.

21“Naftali ke phala ye e kitimago e lokologile,

ye e nago le diphalana tše botse.

22“Josefa o swana le mohlare sedibeng,

mohlare wa dienywa wo o ikalago lebotong.49:22 “Josefa ... lebotong.” goba “Josefa o swana le pokolo ya naga mohlakeng, pokolwana ya naga mmotong.”

23Manaba a gagwe a a mo rumola,

a mo hlasela ka mara le mesebe ya bona.

24Eupša yena ge a thuntšha,

bja gagwe bora ga bo foše,

o matšato ka diatleng49:24 “Eupša ... ka diatleng” goba “Eupša mara a bona a ile a thokgaganywa a tswikaganywa, diphaka tša bona tša rathaganywa”

ke maatla a Modimo Yomaatla wa Jakobo,

ke Modiši, Mošireletši wa Israele.

25Ke Modimo wa tatago,

ke yena a go thušago,

ke Ramaatlaohle yo a go šegofatšago ka ditšhegofatšo tša pula ye e tšwago godimo,

le tša meetse a a runyago ka fase ga lefase,

le tša leruo le bana.

26Ditšhegofatšo tša tatago di phala

ditšhegofatšo tša dithaba tša kgalekgale,49:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dithaba tša kgalekgale” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le dilo tše di kgahlišago tše di tšwago mebotong ya neng le neng.

A ditšhegofatšo tše di tlele Josefa,

di tlele yoo a kgethilwego go bomorwarragwe.

27“Benjamene o swana le phiri ye e gagolago.

Mosong o hlasela manaba,

mantšiboa o abaganya dithebola.”

28Tšeo ke dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele, gomme seo ke se tatabo a se boletšego ge a šegofatša barwa ba gagwe, mongwe le mongwe a fiwa tšhegofatšo ye e mo swanelago.

Lehu la Jakobo le poloko ya gagwe

29Ke moo Jakobo a laetšego barwa ba gagwe a re: “Bjale ka gore ke kgauswi le go kopana le batho ba gešo ka go hwa, le mpolokeng le botate ka leweng leo le lego tšhemong ya Efrone, Mohete, 30

49:30
Gen. 23:3-20
kua Makapela, ka bohlabela bja Mamre, nageng ya Kanana. Abrahama o rekile lewa leo le tšhemo yeo go Efrone, Mohete, gore e be serapa sa go bolokela bahu. 31
49:31
Gen. 25:9-10
Gen. 35:29
Fao ke mo ba bolokilego Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara; fao ke mo ba bolokilego Isaka le mosadi wa gagwe, Rebeka; gomme fao ke mo ke bolokilego Lea. 32Ke ra tšhemo le lewa le le lego go yona tše di rekilwego go Bahete.” 33
49:33
Dit. 7:15
Ge Jakobo a fetša go laela barwa ba gagwe a boetša maoto malaong, gomme a kgaoga.