Sepedi 2000 (NSO00)
45

Josefa o botša bomorwarragwe gore ke yena mang

451

45:1
Dit. 7:13
Josefa o be a se sa kgona go itshwara pele ga bahlanka ba gagwe, ka gona a ba laela ka moka gore ba tloge go yena. Go be go se na motho yo mongwe ge Josefa a botša bomorwarragwe gore ke yena mang. 2O be a llela godimo moo e lego gore Baegepeta ba ile ba mo kwa, gomme taba yeo ya begwa mošate. 3Josefa a re go bomorwarragwe: “Ke nna Josefa. A tate o sa phela?” Fela bomorwarragwe ba be ba mmoifa moo e lego gore ba ile ba se ke ba mo fetola. 4Ke moo Josefa a itšego go bona: “Hle, batamelang.” Ba batamela, gomme a re: “Ke nna ngwanabolena, Josefa, yola le mo rekišitšego Egepeta. 5Bjale le se ke la tshwenyega goba la itshola ka ge le nthekišitše fa. Gabotsebotse ke Modimo yo a nthometšego mo pele ga ge le etla, gore ke tle ke phološe malapa a lena. 6Wo e sa le fela ngwaga wa bobedi wa tlala nageng; go tla ba le mengwaga ye mehlano gape yeo ka yona go ka se kego gwa lengwa goba gwa bunwa. 7Modimo o nthometše mo pele ga ge le etla gore a tle a phološe ba bantši ba lena, gore le se ke la hwa la felela mo lefaseng. 8Ga se lena le nthometšego mo, ke Modimo. O ntirile mohlankedi yo mogologolo wa kgoši. Ke okametše lapa la gagwe lohle; ke nna mmuši wa Egepeta ka moka.

9

45:9-11
Dit. 7:14
“Bjale itlhaganeleng le boeleng go tate le fihle le mmotše le re Josefa, morwago, o re: ‘Modimo o ntirile mmuši wa Egepeta ka moka; tlaa go nna ntle le go dikadika. 10O tla dula seleteng sa Goshene moo o tlago ba kgauswi le nna – wena, le bana ba gago, le ditlogolo tša gago, le dihuswane tša gago, le dikgomo tša gago, le tšohle tše e lego tša gago. 11Ge o le Goshene ke tla kgona go go hlokomela. Go sa tlo ba le mengwaga ye mehlano ya tlala; gomme ga ke nyake gore wena le lapa la gago le diruiwa tša gago le bolawe ke tlala.’ ”

12Josefa a tšwela pele a re: “Bjale ka moka ga lena, le wena ngwanešo, Benjamene, le a bona gore ke tloge ke le yena Josefa. 13Le botšeng tate gore ke yo mogolo bjang mo Egepeta, le mmotšeng le ka tšohle tše le di bonego. Gomme le akgofeng le mo tlišeng mo.”

14A ubarela ngwanabo, Benjamene, gomme a lla; Benjamene le yena a lla ge a mo ubarela. 15A re a sa lla, a ubarela yo mongwe le yo mongwe wa bomorwarragwe, a ba atla. Ka morago ga fao bomorwarragwe ba thoma go bolela le yena.

16Ge lapa la mošate le ekwa gore bomorwarragoJosefa ba tlile, kgoši le bakgomana ba gagwe ba thaba. 17Kgoši a re go Josefa: “Botša bongwaneno ba rweše diruiwa tša bona merwalo, ba boele nageng ya Kanana; 18ba yo tšea tatagobona le malapa a bona, ba boe. Ke tla ba fa naga ye kaonekaone mo Egepeta, gomme ba tla ba le dijo tše ntšintši. 19O ba botše le gore ba tloge le dikoloi mo Egepeta tše di tlago namelwa ke basadi ba bona le bana ba bona ba bannyane, le gore ba tle le tatagobona. 20Ba se ke ba tshwenyega ge ba ka tlogela dilo tše dingwe tša bona, ka gobane tše kaonekaone tša naga ka moka ya Egepeta e tla ba tša bona.”

21Barwa ba Jakobo ba dira ka moo ba boditšwego ka gona. Josefa a ba fa dikoloi bjalo ka ge kgoši a laetše, a ba a ba fa le mefago. 22A fa le yo mongwe le yo mongwe diaparo tše mpsha, Benjamene yena a mo fa dipapetlana tša silibera tše makgolo a mararo, le diaparo tše mpsha tše tlhano. 23A romela tatagwe dipokolo tše lesome di rwele dithoto tše kaonekaone tša Egepeta, le tše lesome di rwele mabele le dinkgwa le mefago ye mengwe ya tatagwe. 24A laelana le bomorwarragwe, ya re ge ba sepela a re go bona: “Le se ke la tšama le elwa mo tseleng.”

25Ba tloga Egepeta, ba boela gae go Jakobo, tatabo, kua Kanana. 26Ba fihla ba mmotša ba re: “Josefa o sa phela! Ke mmuši wa Egepeta ka moka!” Jakobo a gakgamala mme a se ke a ba kgolwa.

27Eupša ge ba mmotša tšohle tše Josefa a ba boditšego tšona, le ge a bona dikoloi tše Josefa a di rometšego go tlo mo iša Egepeta, a beega pelo. 28Ke moo a itšego: “Morwa wa ka Josefa o sa phela! Di kwetše! Ke swanetše go yo mmona pele ga ge ke ehwa.”

46

Jakobo le lapa la gagwe ba ya Egepeta

461Jakobo o ile a phutha tšohle tše a bego a na le tšona gomme a ya Beresheba, moo a fihla a direla Modimo wa tatagwe Isaka dihlabelo. 2Modimo a bolela le yena ka pono bošego a mmitša a re: “Jakobo! Jakobo!”

Jakobo a mo araba a re: “Iše, ke theeditše.”

3Modimo a re: “Ke nna Modimo, Modimo wa tatago. O se ke wa boifa go ya Egepeta; ke tla dira ditlogolo tša gago setšhaba se segolo fao. 4Ke tla ya nago Egepeta, gomme ka kgonthe ke tla bušetša ditlogolo tša gago mo nageng ye. Josefa o tla ba le wena ge o ehwa.”

5Jakobo a tloga Beresheba. Barwa ba gagwe ba mo nametša le bana ba bona ba bannyane le basadi ba bona dikoloi tšeo kgoši ya Egepeta e bego e di rometše. 6

46:6
Dit. 7:15
Ba tšea diruiwa tša bona le tšohle tše ba di kgobokantšego Kanana, ba ya Egepeta. Jakobo a tšea ditlogolo ka moka tša gagwe: 7barwa ba gagwe, le ditlogolo tša gagwe tša bašemane, le barwedi ba gagwe, le ditlogolo tša gagwe tša basetsana.

8Šeba bana ba lapa la Jakobo bao ba ilego le yena Egepeta: Rubene, morwa yo mogolo wa Jakobo, 9le barwa ba gagwe: Enoko, Palu, Hetserone le Karmi. 10Simeone le barwa ba gagwe: Jemuele, Jamine, Ohade, Jakine, Tsohare le Shaulo, morwa wa mosadi wa Mokanana. 11Lefi le barwa ba gagwe: Gershone, Kehate le Merari. 12Juda le barwa ba gagwe: Shelage, Peretse le Serage. Barwa ba bangwe ba Juda, Ere le Onane, ba hwetše Kanana. Barwa ba Peretse e be e le Hetserone le Hamule. 13Isakara le barwa ba gagwe: Tola, Puba, Jashube le Shimrone. 14Sebulone le barwa ba gagwe: Serede, Elone le Jagliele. 15Bao ke barwa ba Lea a ba belegetšego Jakobo kua Mesopotamia, go sa balwe le morwedi wa gagwe, Dina. Ka moka ditlogolo tša gagwe ka Lea e be e le tše masome a mararo a metšo ye meraro.

16Gade le barwa ba gagwe: Tsifione, Hagi, Shuni, Etsebone, Eri, Arode le Areli. 17Asere le barwa ba gagwe: Jimna, Jishba, Jishbi le Beria, le kgaetšedi ya bona, Serage. Barwa ba Beria e be e le Hebere le Malkiele. 18Batho ba ba lesome le metšo ye e selelago ke ditlogolo tša Jakobo ka Silpa, mosetsana wa lekgoba yo Labane a mo filego Lea, morwediagwe.

19Mosadi wa Jakobo, Ragele, o ile a mmelegela barwa ba babedi: Josefa le Benjamene. 20

46:20
Gen. 41:50-52
Kua Egepeta Josefa o ile a ba le barwa ba babedi, Manase le Efraime, ka Asenate, morwedi wa Potifera, moprista wa Heliopolise. 21Barwa ba Benjamene e be e le Bela, Bekere, Ashbele, Gera, Naamane, Ehi, Roshe, Mupime, Hupime le Arde. 22Batho ba ba lesome le ba bane ke ditlogolo tša Jakobo ka Ragele.

23Dane le morwa wa gagwe, Hushime. 24Naftali le barwa ba gagwe: Jagtsiele, Guni, Jetsere le Shileme. 25Batho ba ba šupago ba ke ditlogolo tša Jakobo ka Bilha, mosetsana wa lekgoba yoo Labane a mo filego Ragele, morwediagwe.

26Batho ka moka ba leloko la Jakobo ka madi ba ba ilego ba ya Egepeta le yena e be e le ba masome a a selelago le metšo ye e selelago, go sa balwe basadi ba barwa ba gagwe. 27

46:27
Dit. 7:14
Barwa ba ba belegetšwego Josefa kua Egepeta e be e le ba babedi, ka gona batho ba lapa la Jakobo ka moka ba ba bilego fao ya ba ba masome a a šupago.

Jakobo le lapa la gagwe Egepeta

28Jakobo o ile a roma Juda go ba eta pele go kgopela Josefa gore a ba gahlanetše kua Goshene. Ge ba fihla, 29Josefa a namela koloi ya gagwe gomme a ya Goshene go yo gahlanetša tatagwe. Ge ba gahlana, Josefa a ubarela tatagwe molaleng, gomme a lla nako ye telele. 30Jakobo a re go Josefa: “Bjale ka gore ke go bone gomme ke a tseba gore o sa phela, nka no ikhwela.”

31Ke moo Josefa a itšego go bomorwarragwe le go ba bangwe ka moka ba lapa la Jakobo: “Ke tla ya ka begela kgoši gore bomorwarre le ba lapa la tate ka moka bao ba bego ba dula Kanana, ba tlile go nna. 32Ke tla mmotša gore lena le badiši mme le batho ba leruo, le gore le tlile le dihuswane le dikgomo le tšohle tše e lego tša lena. 33Ge kgoši a le bitša a le botšiša gore modiro wa lena ke eng, 34le mmotše gore le dišitše diruiwa bophelo bja lena ka moka, bjalo ka borakgolokhukhu ba lena. Ke moo a tlago le dumelela go dula seleteng sa Goshene.” Josefa o ile realo ka gobane Baegepeta ba be ba hlaswa badiši.

47

471-2Ka gona Josefa a tšea bomorwarragwe ba bahlano a ya nabo go kgoši. A botša kgoši a re: “Tate le bomorwarre ba tlile ba etšwa Kanana le dihuswane le dikgomo tša bona le tšohle tše e lego tša bona. Bjale ba mo seleteng sa Goshene.” A napa a tsebiša kgoši bomorwarragwe. 3Kgoši a ba botšiša a re: “Mošomo wa lena ke eng?”

Ba mo fetola ba re: “Re badiši, rena bahlanka ba gago, bjalo ka borakgolokhukhu ba rena. 4Re falaletše mo nageng ye ka gobane nageng ya Kanana komelelo ke ye šorošoro mo e lego gore ga go phulo ya mehlape ya rena. Hle, re dumelele go dula seleteng sa Goshene.”

5Kgoši a re go Josefa: “Bjale ka gore tatago le bomorwarrago ba fihlile, 6naga ya Egepeta ke ya bona. A ba dule seleteng sa Goshene, karolong ye kaonekaone ya naga. Gomme ge eba go na le banna ba tsebo ya leruo gare ga bona, o ba bee bahlokomedi ba diruiwa tša ka.”

7Ke moka Josefa a yo tšea Jakobo, tatagwe, a mo tsebiša kgoši. Jakobo a šegofatša kgoši, 8gomme kgoši a mmotšiša a re: “A o na le mengwaga ye mekae?”

9Jakobo a mo fetola a re: “Bophelo bja ka bja go ralala le naga e bile mengwaga ye lekgolo le masome a mararo. Mengwaga yeo e bile ye mennyane ye methata, ga se ya swana le mengwaga ye mentši ya botate ya go ralala ga bona.” 10Jakobo a laela kgoši ka tšhegofatšo, gomme a tloga. 11Ka gona Josefa a dudiša tatagwe le bomorwarragwe nageng ya Egepeta, a ba fa naga mo go kaonekaone kgauswi le motse wa Ramsese, ka moo kgoši a laetšego ka gona. 12Josefa a fa tatagwe le bomorwarragwe le batho ka moka ba lapa la tatagwe dijo, gotee le ba bannyane.

Tlala

13Tlala e be e iphile maatla go se na le dijo nageng ka moka, gomme batho ba Egepeta le ba Kanana ba fokola ka lebaka la yona. 14Ge ba reka mabele Josefa a kgoboketša tšhelete ka moka, a e iša mošate. 15Ge tšhelete ka moka ya Egepeta le Kanana e fedile, Baegepeta ba tla go Josefa ba re: “Re fe dijo! O se ke wa re lesa re ehwa. Tšhelete ya rena e fedile.”

16Josefa a ba fetola a re: “Tlišang diruiwa tša lena; ke tla di tšea ka le fa dijo ge eba tšhelete ya lena e fedile.” 17Ka gona ba tliša diruiwa tša bona go Josefa, gomme a ba fa dijo; a tšea dipere le dihuswane le dikgomo le dipokolo. Ngwaga woo ba reka mabele go yena ka diruiwa tšohle tša bona.

18Ka ngwaga wo o latelago ba tla go yena ba re: “Re ka se go utele, mong wa rena, gore tšhelete ya rena e fedile taa, gomme le diruiwa tša rena di feletše go wena. Ga go seo se šetšego se re ka go neago sona ge e se rena beng le mašemo a rena. 19Se re lese re ehwa, le mašemo a rena a omelela wena o lebeletše. Re reke ka dijo, rena gotee le mašemo a rena. Re tla ba makgoba a kgoši, gomme mašemo a rena ya ba a gagwe. Re fe peu gore re phele re se ke ra hwa, le gore mašemo a rena a se ke a senyega.”

20Josefa a rekela kgoši naga ka moka ya Egepeta. Moegepeta yo mongwe le yo mongwe a gapeletšega go rekiša tšhemo ya gagwe, ka gobane tlala e be e le ye šoro kudu, gomme naga ka moka ya ba ya kgoši. 21Josefa a dira batho ka moka ba naga ya Egepeta makgoba. 22Ke naga ya baprista fela ye a ilego a se ke a e reka. Bona ba ile ba se gapeletšege go rekiša naga ya bona ka gobane kgoši o ile a ba fa kabelo ye ba ka phelago ka yona. 23Josefa a re go batho: “Bonang, bjale ke le rekile gore le be ba kgoši, lena le mašemo a lena. Peu še, le e bjale mašemong a lena. 24Ka nako ya go buna le swanetše go fa kgoši karolo ya bohlano ya tše le di bunnego. Mabele a a šalago le ka a beela peu le dijo tša lena le tša ba malapa a lena.”

25Ba mo fetola ba re: “O re phološitše; o ile wa re lokela, mong wa rena, gomme re tla ba makgoba a kgoši.” 26Ka gona Josefa a beela naga ya Egepeta molao wa go re karolo ya bohlano ya tše di bunnwego ke ya kgoši. Molao wo o sa le gona le lehono. E bile naga ya baprista fela ye e sego ya ka ya ba ya kgoši.

Kgopelo ya mafelelo ya Jakobo

27Baisraele ba ile ba dula Egepeta seleteng sa Goshene; ba iketla gomme ba ba le bana ba bantši. 28Jakobo o dutše Egepeta mengwaga ye lesome le ye e šupago, ka gona o phetše mengwaga ye lekgolo le masome a mane a metšo ye e šupago. 29

47:29-30
Gen. 49:29-32
50:6
Ge nako ya gore a hwe e batamela, a laela gore morwa wa gagwe, Josefa, a bitšwe, gomme a re go yena: “Hle, tsenya seatla sa gago gare ga dirope tša ka,47:29 “tsenya ... dirope tša ka” Lebelela Gen. 24:2. gomme o ene o tiišitše gore o ka se mpoloke Egepeta. 30Ke nyaka go bolokwa moo botate ba lego gona; o nthwale o nntšhe mo Egepeta, gomme o yo mpoloka moo ba bolokilwego gona.”

Josefa a mo fetola a re: “Ke tla dira ka moo o nkgopelago ka gona.”

31Jakobo a re: “Nkenele gore o tla dira bjalo.” Josefa a ena, gomme Jakobo a obama a leboga Modimo a le malaong a gagwe.