Sepedi 2000 (NSO00)
40

Josefa o hlatholla ditoro tša bagolegwa

401Ka morago ga nako motšhelabeine wa kgoši ya Egepeta le moapeimogolo wa dinkgwa ba befediša kgoši. 2O ile a befelelwa bahlankedi bao ba babedi, 3gomme a ba hlahlela kgolegong ngwakong wa molaodi wa baleti ba kgoši, gona ka mola Josefa a bego a tswaleletšwe ka gona. 4Ba tšea nako ye telele kgolegong, gomme molaodi a dira Josefa mohlanka wa bona.

5Bošego bjo bongwe gona ka moo kgolegong motšhelabeine le moapeimogolo ba lora ditoro, mme ditoro tšeo di be di na le ditlhathollo tše di fapanego. 6Ge Josefa a etla go bona mosong, a bona gore ba tshwenyegile. 7A ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le tshwenyegile lehono?”

8Ba mo fetola ba re: “Yo mongwe le yo mongwe wa rena o lorile toro, gomme ga go na motho yo a kgonago go di hlatholla.”

Josefa a re: “A ga se Modimo yo a kgontšhago motho go hlatholla ditoro? Mpotšeng ditoro tša lena.”

9Ka gona motšhelabeine a re: “Nna ke lorile ke bona morara pele ga ka 10o na le mahlogedi a mararo. Ge matlakala a seno hloga, mabue a tšwelela, gomme diterebe tša butšwa. 11Ke be ke swere senwelo sa kgoši; ka gona ka tšea diterebe ka di pitlela ka senwelong, ka se fa kgoši.”

12Josefa a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Mahlogedi a mararo ke matšatši a mararo. 13Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go lokolla, a go swarela, a go boetša maemong a gago. O tla mo fa senwelo sa gagwe bjale ka pele ge o be o le motšhelabeine wa gagwe. 14Fela hle, o nkgopole ge tšohle di go sepelela gabotse, o ntšwele mohola ka go mpolelela kgoši, mme o nntšhe ka mo kgolegong. 15Gabotsebotse ke tšhabišitšwe nageng ya Baheberu, mme le gona mo Egepeta ga go se ke se dirilego gore ke be ke lahlelwe kgolegong.”

16Ge moapeimogolo wa dinkgwa a bona tlhathollo ya toro ya motšhelabeine e le ye botse, a re go Josefa: “Le nna ke lorile toro; ke be ke rwele diroto tše tharo tša dinkgwa hlogong. 17Ka serotong sa ka godimodimo go be go na le dijo tša kgoši tša mehutahuta tše di apeilwego, gomme dinonyana di be di di ja.”

18Josefa a mo fetola a re: “Tlhathollo ya toro yeo še: Diroto tše tharo ke matšatši a mararo. 19Ka morago ga matšatši a mararo kgoši o tla go ripa hlogo. Ke moka a lekeletša setopo sa gago koteng, gomme manong a ja nama ya gago.”

20Ka letšatši la boraro, letšatši la matswalo a kgoši, kgoši a direla bahlankedi ba gagwe ka moka monyanya; a lokolla motšhelabeine le moapeimogolo mme a ba tliša pele ga bahlankedi ba gagwe. 21A boetša motšhelabeine maemong a gagwe a pele, 22moapeimogolo yena a mmolaya, gwa direga bjalo ka ge Josefa a be a boletše. 23Fela motšhelabeine a se ke a gopola Josefa, a mo lebala.