Sepedi 2000 (NSO00)
39

Josefa le mosadi wa Potifare

391Baishmaele ba be ba išitše Josefa Egepeta mme ba mo rekišeditše Potifare, mohlankedi yo mongwe wa kgoši, yo e bego e le molaodi wa baleti ba kgoši. 2

39:2
Dit. 7:9
Morena a ba le Josefa mme a mo atla. O be a dula ngwakong wa mong wa gagwe wa Moegepeta. 3Yena a bona gore Morena o na le Josefa, o mo atla go se sengwe le se sengwe se a se dirago. 4Potifare a mo thabela mme a mo dira mohlanka wa gagwe yo mogolo, ka gona a mmea mohlokomedi wa ngwako wa gagwe le wa tšohle tša gagwe. 5Go tloga ka nako yeo Morena a šegofatša lapa la Moegepeta yoo ka lebaka la Josefa. Morena a šegofatša se sengwe le se sengwe se a bego a na le sona lapeng la gagwe le mašemong a gagwe. 6Potifare a bea Josefa mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona, gomme a se ke a be a itshwenya ka selo ntle le dijo tše a bego a di ja.

Josefa o be a bopegile e le yo mobotse. 7Ka morago ga lebaka mosadi wa mong wa gagwe a thoma go mo duma, gomme a mo kgopela gore a robale naye. 8Josefa a gana a re go yena: “Bona, mong wa ka ga a sa itshwenya ka selo ka mo lapeng ka gobane ke le gona. O ntirile mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 9Ke na le maatla a a lekanago le a gagwe mo lapeng le, gomme ga go seo a nkganetšago sona ntle le wena. Bjale nka napa ka dira taba ye mpe ka mokgwa woo, ka fošetša Modimo?” 10Le ge a be a kgopela Josefa letšatši ka letšatši, Josefa a se ke a dumela go robala naye.

11Ka letšatši le lengwe ge Josefa a tsena ka ngwakong go yo dira mošomo wa gagwe, gwa be go se ne motho ka gae. 12Mosadi wa Potifare a mo swara ka seaparo a re: “Tlaa o robale le nna!” Eupša Josefa a phonyokga a tšhabela ntle, a šia seaparo sela sa gagwe matsogong a mosadi yola. 13Ge mosadi a bona gore Josefa o tlogetše seaparo sa gagwe gomme o tšhabetše ntle, 14a bitša bahlanka ba lapa, a re: “Bonang! Moheberu yo mogatšake a mo tlišitšego mo lapeng o a re hlompholla. O tsene ka phapošing ya ka go tlo nkata, fela nna ka goeletša ka kudu. 15Ge a ekwa ke goeletša, a tlogela seaparo sa gagwe ka thoko ga ka, a tšhabela ntle.”

16A swara seaparo seo sa Josefa go fihlela mong wa gagwe a etla gae. 17Ke moo a mmoditšego yona taba yela a re: “Lekgoba lela la Moheberu o le tlišitšego mo le tsene ka phapošing ya ka mme la ntlhompholla. 18Eupša ge ke goeletša, a tšhabela ka ntle, a šia seaparo sa gagwe ka thoko ga ka.”

19Mong wa Josefa a befelwa kudu 20gomme a laela gore Josefa a swarwe, a tsenywe ka kgolegong yeo bagolegwa ba kgoši ba bego ba tswaleletšwe ka go yona, gomme a dula fao. 21

39:21
Dit. 7:9
Fela Modimo a ba le Josefa mme a mo šegofatša gore rakgolego a mo thabele. 22A bea Josefa mohlokomedi wa bagolegwa ka moka, le wa tšohle tše di dirwago ka kgolegong. 23Rakgolego a se hlwe a tlemegile go hlokomela selo se se bego se le diatleng tša Josefa, ka gobane Morena o be a na le yena, gomme a atla se sengwe le se sengwe se a se dirago.