Sepedi 2000 (NSO00)
37

Josefa le bomorwarragwe

371Jakobo o ile a no fela a dutše nageng ya Kanana, moo tatagwe a bego a falaletše gona. 2Ditaba tša lapa la gagwe šedi:

Josefa, lesoganyana la mengwaga ye lesome le metšo ye e šupago, o be a diša dihuswane le bomorwarragwe, barwa ba Bilha le Silpa, metlabo ya tatagwe. O be a botša tatagwe dilo tše mpe tše bomorwarragwe ba bego ba di dira.

3Jakobo o be a rata Josefa go feta barwa ba bangwe ba gagwe ka moka, ka gobane o mmelegetšwe mola a tšofetše. A mo rokela seaparo se setelele sa matsogo a matelele.37:3 “seaparo se setelele sa matsogo a matelele” goba “seaparo sa mašela a mebalabala” 4Ge bomorwarragwe ba bona gore tatagobona o rata Josefa go ba feta, ba hloya ngwanabobona kudu moo e lego gore ba be ba sa mmolediše ka botho.

5Bošegong bjo bongwe Josefa a lora toro, mme ge a e botša bomorwarragwe, bona ba mo hloya go fetišiša. 6O ile a re: “Theetšang toro ye ke e lorilego. 7Ka moka ga rena re be re le mašemong re tlema dingata tša mabele, gomme ngata ya ka ya tsoga ya ema thwii. Tša lena tša dikologa ya ka, gomme tša e obamela.”

8Bomorwarragwe ba mmotšiša ba re: “A o gopola gore o tlile go ba kgoši ya rena? A o tlile go re buša?” Ka gona ba mo hloya go fetišiša ka lebaka la seo a se boletšego ka ditoro tša gagwe.

9Josefa a lora ye nngwe toro gomme a botša bomorwarragwe a re: “Ke lorile toro ye nngwe, ka bona letšatši le ngwedi le dinaledi tše lesome le e tee di nkobamela.”

10A botša le tatagwe toro yeo, gomme tatagwe a mo omanya a re: “Ke toro ya mohuta mang yeo? A o gopola gore mmago le bomorwarrago le nna re tlilo tla ra go obamela?” 11

37:11
Dit. 7:9
BomorwarragoJosefa ba mo tsebafela, tatagwe yena a fela a gopodišiša taba yeo.

Josefa o a rekišwa mme o išwa Egepeta

12Ka nako ye nngwe ge bomorwarragoJosefa ba ile Shekeme go yo diša dihuswane tša tatagobona, 13Jakobo o ile a re go Josefa: “Ke nyaka gore o ye Shekeme moo bomorwarrago ba dišitšego dihuswane.”

Josefa a mo fetola a re: “Go lokile.”

14Tatagwe a re go yena: “Sepela o bone ge eba bomorwarrago ba sa iketlile, le ge eba dihuswane di sa le gabotse; gomme o boe o tle o mpotše.” Ka gona tatagwe a mo roma ba le moeding wa Hebrone.

Josefa a fihla Shekeme, 15mme a ralala le naga yeo. Monna yo mongwe a mmona gomme a mmotšiša a re: “A o nyaka eng?”

16Josefa a mo fetola a re: “Ke nyaka bomorwarre. Na o ka mpotša mo ba dišago gona?”

17Monna yoo a re: “Ba šetše ba tlogile. Ke ba kwele ba re ba ya Dotane.” Ka fao Josefa a šala bomorwarragwe morago mme a ba hwetša kua Dotane.

18Ba mmona a sa le kgole, gomme pele ga ge a fihla go bona, ba kwana go mmolaya. 19Ba boledišana ba re: “Raditoro yola šo o etla. 20Tlang re mmolayeng, re mo lahlele ka moleteng wo mongwe. Re tla re o bolailwe ke sebata. Ke moo re tlago bona gore na ditoro tša gagwe di tla feletša kae.”

21Rubene a ba kwa, gomme a leka go phološa Josefa a re: “A re se ke ra mmolaya. 22Se tšholleng madi. Mo lahleleng ka mo moleteng wo mo lešokeng, eupša le se ke la mo iša seatla.” A realo gore a mo phološe go bona gomme a mmušetše go tatagwe. 23Ge Josefa a fihla go bomorwarragwe, ba mo hlobola seaparo sa gagwe se setelele sa matsogo a matelele.37:23 “seaparo se setelele sa matsogo a matelele” goba “seaparo sa mašela a mebalabala” 24Gomme ba mo tšea ba mo lahlela ka moleteng wo o bego o se na le meetse.

25Ba dula fase ba ja, ya re ge ba iša mahlo ba bona sehlopha sa Baishmaele se etšwa Gileade se eya Egepeta. Dikamela tša bona di be di rwele dinoko le marokhu. 26Juda a re go bomorwarragwe: “Re tla boelwa ke eng ka go bolaya ngwanaborena le ka go uta polao yeo? 27A re mo rekišeng go Baishmaele ba, re se ke ra ba ra mo iša seatla. Ga ke re ke ngwanaborena, ke madi a borena?” Bongwanabo ba dumela, 28

37:28
Dit. 7:9
gomme ge bagwebi ba Bamidiane ba etla, bongwanaboJosefa37:28 “bongwanaboJosefa” Seheberu se re “ba” (ke go re Bamidiane). ba mo ntšha moleteng, ba mo rekišetša Baishmaele ka dipapetlana tša silibera tše masome a mabedi; bona ba mo tšea ba ya naye Egepeta.

29Ge Rubene a etla moo moleteng gomme a hwetša gore Josefa ga a gona, a gagola diaparo tša gagwe. 30A boela go bomorwarragwe a re: “Mošemanyana yola ga a gona! A ke tlilo dirang?”

31Ke moo ba bolailego phooko, ba korobetša seaparo sa Josefa ka mading a yona. 32Ba tšea seaparo seo ba se iša go tatagobona mme ba re: “Re hweditše seaparo sese. Nke o se lekodišiše o bone ge eba ke sa morwago goba ga se sona.”

33A se lekodišiša mme a re: “Seaparo sa morwake! O llwe ke sebata! Morwa wa ka, Josefa, o rathagantšwe!” 34Jakobo a gagola diaparo tša gagwe, a apara tša go ilela, a llela morwa wa gagwe nako ye telele. 35Barwa ba gagwe ka moka le barwedi ba tla go mo homotša, eupša a gana go homotšwa mme a re: “Ke tla theogela bodulabahu ke sa llela morwa wa ka.” Ka gona a tšwela pele a llela morwa wa gagwe, Josefa.

36Kua Egepeta Bamidiane ba ile ba rekiša Josefa go Potifare, mohlankedi yo mongwe wa kgoši, yo e bego e le molaodi wa baleti ba kgoši.