Sepedi 2000 (NSO00)
36

Ditlogolo tša Esau

(1 Dikr. 1:34-37)

361Šedi ditlogolo tša Esau yoo a bitšwago le ka la Edomo. 2

36:2
Gen. 26:34
Esau o ile a nyala basadi ba Bakanana: Ada, morwedi wa Elone, Mohete; Oholibama, morwedi wa Ana, morwa36:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa” Seheberu se re “morwedi” goba “setlogolo”. wa Tsibone, Mohibe; 3
36:3
Gen. 28:9
le Basemate, morwedi wa Ishmaele, kgaetšedi ya Nebayote. 4Ada a belega Elifase; Basemate a belega Reuele; 5Oholibama yena a belega Jeushe, Jalamo le Korage. Barwa ba ba belegetšwe Esau kua nageng ya Kanana.

6Ke moka Esau a tšea basadi ba gagwe, barwa, barwedi, le batho ka moka ba lapa la gagwe, le dikgomo tša gagwe, le diruiwa ka moka, le tšohle tše a bilego natšo nageng ya Kanana, gomme a tloga go Jakobo, ngwanabo, a ya nageng e šele. 7O ile a tloga ka gobane naga yeo yena le Jakobo ba bego ba falaletše go yona e be e sa kgone go ba phediša; ba be ba na le leruo le lentšintši, mme ba se sa kgona go dula mmogo. 8Ka gona Esau a dula nageng ya dithaba ya Edomo. Leina le lengwe la Esau e be e le Edomo.

9Šedi ditlogolo tša Esau, rakgolokhukhu wa Baedomo kua nageng ya dithaba ya Edomo. 10-13Ada, mosadi wa Esau, o mmelegetše morwa o tee, Elifase. Elifase o bile le barwa ba bahlano: Temane, Omare, Tsefo, Gatamo le Kenase. Gomme ka motlabo wo mongwe, Timna, a ba le morwa yo mongwe gape, Amaleke.

Basemate, mosadi wa Esau, a mmelegela morwa o tee, Reuele. Reuele o bile le barwa ba bane: Nahate, Serage, Shama le Misa.

14Mosadi wa Esau, Oholibama, morwedi wa Ana, morwa36:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa” Seheberu se re “morwedi” goba “setlogolo”. wa Tsibone, a mmelegela barwa ba bararo: Jeushe, Jalamo le Korage.

15Dikgoro tše di fapafapanego e bile ditlogolo tša Esau. Morwa wa Esau wa mathomo, Elifase, e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago: Temane, Omare, Tsefo, Kenase, 16Korage, Gatamo le Amaleke. Tšeo ka moka e bile ditlogolo tša Ada, mosadi wa Esau.

17Reuele, morwa wa Esau, e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago: Nahate, Serage, Shama le Misa. Tšeo ka moka e bile ditlogolo tša Basemate, mosadi wa Esau.

18Dikgoro tše di latelago di tšwile go Esau ka mosadi wa gagwe, Oholibama, morwedi wa Ana: Jeushe, Jalamo le Korage. 19Dikgoro tše ka moka e bile ditlogolo tša Esau.

Ditlogolo tša Seire

(1 Dikr. 1:38-42)

20-21Badudi ba mathomo ba naga ya Edomo e be e le ba dikgoro tše di tšwilego go ditlogolo tše di latelago tša Seire, Mohori: Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

22Lotane e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Hori le ya Hemane. Lotane o be a na le kgaetšedi yo leina la gagwe e bego e le Timna.

23Shobale e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Albane, le ya Manahate, le ya Ebale, le ya Shefi, le ya Onamo.

24Tsibone o bile le barwa ba babedi, Aya le Ana. Yo ke Ana yo a hweditšego didiba tša meetse a a fišago kua lešokeng ge a be a dišitše dipokolo tša tatagwe. 25-26Ana e bile tatagoDishone, yo e bilego rakgolokhukhu wa kgorwana ya Hemdane, le ya Eshbane, le ya Jitrane, le ya Kerane. Ana o be a bile a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Oholibama.

27Etsere e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Bilhane, le ya Saabane, le ya Akane.

28Dishane e bile rakgolokhukhu wa kgorwana ya Utse le ya Arane.

29-30Ditšhaba tša Bahori nageng ya Edomo šedi: Lotane, Shobale, Tsibone, Ana, Dishone, Etsere le Dishane.

Dikgoši tša Edomo

(1 Dikr. 1:43-54)

31-39Dikgoši tše di latelago di bušitše naga ya Edomo ka go latelana ga tšona pele ga ge go eba le dikgoši nageng ya Israele:

Bela, morwa wa Beore, wa Dinhaba

Jobabe, morwa wa Serage, wa Botsra

Hushamo, wa selete sa Temane

Hadade, morwa wa Bedade, wa Abite;

yena o fentše Bamidiane ntweng nageng ya Moaba

Samla wa Masreka

Shaulo wa Rehobote-lebopong-la-Yufratese

Baale-Hanane, morwa wa Akboro

Hadade wa Pagu; mosadi wa gagwe e be e le Mehetabele,

morwedi wa Matrede le setlogolwana sa Me-Sahabe.

40-43Esau e bile rakgolokhukhu wa dikgoro tše di latelago tša Baedomo: Timna, Alba, Jetete, Oholibama, Ela, Pinone, Kenase, Temane, Mibitsare, Magadiele le Iramo. Selete seo setšhaba se sengwe le se sengwe se dutšego go sona se ile sa tsebja ka leina la setšhaba seo.