Sepedi 2000 (NSO00)
35

Modimo o šegofatša Jakobo kua Bethele

351

35:1
Gen. 28:11-17
Modimo a re go Jakobo: “Itokiše o ye Bethele o yo dula fao. Moo o age aletare, o e agele Modimo yo a iponagaditšego go wena ge o be o tšhabela ngwaneno Esau.”

2Ka gona Jakobo a re go ba lapa la gagwe le go bohle ba ba bego ba na le yena: “Lahlang medimo e šele ye le nago le yona; itlhwekišeng, gomme le apare diaparo tše di hlwekilego. 3Re tlile go tloga mo ra ya Bethele, moo ke tlago aga aletare, ka e agela Modimo yo a nthušitšego ka nako ya matshwenyego a ka, a ba a ba le nna gohle mo ke ilego ka ya.” 4Ka fao ba neela Jakobo medimo e šele ka moka ye ba bego ba na le yona, gotee le mangina a ba bego ba a rwele. A di epela ka fase ga mohlare wa moeike wo o bego o le kgauswi le Shekeme.

5Ge Jakobo le barwa ba gagwe ba tloga, Modimo o ile a tšhoša batho ba metse ya kgauswi, mme ba se ke ba ba hlomara. 6Jakobo a fihla le batho ba gagwe ka moka Luse, yeo bjale e tsebjago ka la Bethele, nageng ya Kanana. 7A aga aletare gona, mme a reela felo fao leina la Modimo wa Bethele, ka gobane Modimo o iponaditše go yena fao ge a be a tšhabela mogolwagwe. 8Mofepi wa Rebeka, Debora, a hwa gomme a bolokwa ka fase ga moeike ka tlase ga Bethele. Ka gona gwa rewa leina la “Moeike wa Sello”.

9Ge Jakobo a boa Mesopotamia, Modimo o ile a iponatša go yena gape, gomme a mo šegofatša. 10

35:10
Gen. 32:29
A re go yena: “Leina la gago o Jakobo, fela go tloga bjale o tla ba Israele.” Ka gona Modimo a mo rea leina la Israele. 11
35:11-12
Gen. 17:4-8
A re go yena: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O atelwe ke thari. Ditšhaba di tla tšwa go wena, mme o tla ba rakgolokhukhu wa magoši. 12Ke tla go fa naga ye ke e filego Abrahama le Isaka, ke tla e neela le ditlogolo tša gago ge o seno hlokafala.” 13Modimo a napa a tloga go yena. 14
35:14-15
Gen. 28:18-19
Jakobo a hloma letlapa la segopotšo gona fao Modimo a boletšego naye, gomme a tšhela beine le makhura a mohlware godimo ga lona. 15A rea felo fao leina la Bethele.

Lehu la Ragele

16Jakobo le lapa la gagwe ba tloga Bethele, gomme ya re ba sa le kgojana le Efrata, mabaka a fihla a gore Ragele a belege, mme a swarwa ke lešoko le bohlokohloko. 17Ge lešoko la gagwe le gaketše, mmelegiši a re go yena: “O se ke wa boifa; ke mošemanyana yo mongwe gape.” 18Fela Ragele o be a ehwa, mme ge moya o etšwa nameng, a rea morwa wa gagwe leina la Benoni,35:18 “Benoni” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa wa manyami a ka”. eupša tatagomošemanyana a mo rea leina la Benjamene.35:18 “Benjamene” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa yo a tlago ba mahlatse” goba “yo a tšwago borwa”.

19Ragele a hlokafala, mme a bolokwa ka thoko ga tsela ya go ya Efrata, motse wo bjale o tsebjago ka la Betlelehema. 20Jakobo a hloma letlapa la segopotšo moo, gomme le lehono letlapa leo le sa šupa lebitla la Ragele. 21Jakobo a fetela pele gomme a hloma mešaša ya gagwe ka thoko yela ya tora ya Edere.

Barwa ba Jakobo

(1 Dikr. 2:1-2)

22

35:22
Gen. 49:4
Ge Jakobo a sa dula nageng yeo, Rubene o ile a robala le Bilha, yo mongwe wa metlabo ya tatagwe. Ge Jakobo a ekwa taba yeo a selekega kudu.35:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a selekega kudu” Seheberu ga se na mantšu a.

Jakobo o be a na le barwa ba lesome le metšo ye mebedi. 23Barwa ba Lea e be e le Rubene, leitšibolo la Jakobo, Simeone, Lefi, Juda, Isakara le Sebulone. 24Barwa ba Ragele e be e le Josefa le Benjamene. 25Barwa ba Bilha, lekgoba la Ragele, e be e le Dane le Naftali. 26Barwa ba Silpa, lekgoba la Lea, e be e le Gade le Asere. Barwa ba ba belegwe Mesopotamia.

Lehu la Isaka

27

35:27
Gen. 13:18
Jakobo a tla go Isaka, tatagwe, kua Mamre, kgauswi le Kiriate-Arba, e lego Hebrone, moo Abrahama le Isaka ba bego ba falaletše gona. 28Isaka o phetše a ba le mengwaga ye lekgolo le masome a seswai. 29O hlokafetše a tšofetše kudu, gomme barwa ba gagwe, Esau le Jakobo, ba mmoloka.