Sepedi 2000 (NSO00)
33

Jakobo o gahlana le Esau

331Jakobo a bona Esau a etla le banna ba gagwe ba makgolo a mane, ka gona a arolela Lea le Ragele le makgoba a gagwe a basadi ka mabedi bana. 2A etiša makgoba le bana ba ona pele, gwa latela Lea le bana ba gagwe, mme mafelelong gwa ba Ragele le Josefa. 3Jakobo a ba eta pele ka moka, gomme a obama gašupa ge a batamela mogolwagwe. 4Esau yena a kganyelela go mo gahlanetša, a mo ubarela a mo atla, gomme ba lla. 5Ge Esau a lebelela mme a bona basadi le bana, o ile a mmotšiša a re: “A batho ba ba nago le wena ke bomang?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ba ke bana ba Modimo a mphilego bona ka botho bja gagwe, nna, mohlanka wa gago.” 6Ke moo makgoba a basadi a tlilego le bana ba ona a obama; 7gwa tla Lea le bana ba gagwe, mme mafelelong gwa tla Josefa le Ragele, ba obama.

8Esau a mmotšiša a re: “A dihlopha tšela ka moka ke gahlanego natšo ke tša eng?”

Jakobo a mo fetola a re: “E be e le tša go dira gore o ntebelele ka botho, mong wa ka.”

9Eupša Esau a re: “Ke na le tše di lekanego, morwarre; itshwarele tšeo tša gago.”

10Jakobo a re: “Aowa, hle, ge eba o ntebelela ka botho, amogela seloba sa ka. Go bona sefahlego sa gago go nna go swana le go bona sefahlego sa Modimo, gobane o bile yo botho go nna. 11Hle, amogela seloba se ke go tlišeditšego sona; Modimo o bile yo botho go nna, ka gona ke na le tšohle tše ke di nyakago.” A fela a mo kgopela go fihlela a di amogela.

12Esau a re: “A re thothe re tloge. Ke tla go eta pele.”

13Jakobo a mo fetola a re: “Mong wa ka, o a tseba gore bana ba e sa le ba bannyane, le gona ke swanetše go gopola dihuswane le dikgomo tša ditswetši. Ge di ka gapšagapša kudu ešita le letšatši le tee, dihuswane ka moka di tla hwa. 14Hle, nkete pele, gomme nna ke tla latela ke neneka ke iketlile, ke eya le moneneko wa dikgomo le bana, go fihlela ke go swara kua Seire.”

15Esau a re: “Gona a ke go tlogele le banna ba ka ba bangwenyana.”

Fela Jakobo a mo fetola a re: “E le gore o direlang? Nna se ke se nyakago ke fela gore o ntebelele ka botho, mong wa ka.” 16Ka lona letšatši leo Esau a swara leeto la go boela Seire. 17Jakobo yena a ya Sukote moo a ilego a ikagela ngwako gona le makuba a dikgomo tša gagwe. Ke ka fao felo fao go ilego gwa rewa leina la Sukote.33:17 “Sukote” Leina le ka Seheberu le ra go re “makuba”.

18Jakobo ge a boa Mesopotamia o ile a fihla a bolokegile motseng wa Shekeme, nageng ya Kanana, gomme a hloma mešaša ya gagwe go lebana le motse. 19

33:19
Josh. 24:32
Joh. 4:5
Setsha seo a hlomilego mešaša ya gagwe go sona a se reka go ditlogolo tša Hamore, tatagoShekeme, ka dipapetlana tša silibera tše lekgolo. 20A aga aletare moo, gomme a e reela Ele, Modimo wa Israele.