Sepedi 2000 (NSO00)
32

321Eitše e sa le bošego ka letšatši le le latelago, Labane a atla ditlogolo tša gagwe le barwedi ba gagwe, a ba šadiša gabotse, a tloga a boela gae.

Jakobo o itokišetša go gahlana le Esau

2Ge Jakobo a le tseleng, a gahlanetšwa ke barongwa ba Modimo. 3Ge a ba bona a re: “Mo ke mešaša ya Modimo”; ka gona a rea felo fao leina la Mahanaime.32:3 “Mahanaime” Leina le ka Seheberu le ra go re “mešaša ye mebedi”.

4Jakobo a roma batseta ba mo eta pele go yo gahlana le Esau, mogolwagwe, nageng ya Edomo, seleteng sa Seire. 5A ba laela gore ba mmotše ba re: “Nna, Jakobo, mohlanka wa gago, ke begela Esau, mong wa ka, gore ke be ke falaletše go Labane, ka itulela fao go fihlela bjale. 6Ke na le dikgomo, dipokolo, dihuswane le makgoba. Ke go begela bjalo, mong wa ka, gore ke lebelelwe ka botho.”

7Ge batseta bale ba boela go Jakobo, ba ile ba re go yena: “Re fihlile go Esau, mogolwago, gomme o šetše a le tseleng go tlo go gahlanetša. O tla le banna ba makgolo a mane.” 8Jakobo a tšhoga kudu, a tlalelwa. A aroganya batho ba ba bego ba na le yena le dihuswane le dikgomo le dikamela ka dihlopha tše pedi. 9Ka pelong a re: “Ge Esau a ka tla a hlasela sehlopha sa pele, sehlopha se sengwe se tla kgona go tšhaba.”

10Ke moo Jakobo a rapetšego a re: “Modimo wa rakgolo Abrahama, Modimo wa tate Isaka, o mpoditše, Morena, gore ke boele nageng ya gešo le go meloko ya gešo, gomme o tla dira gore tšohle di ntshepelele gabotse. 11Ga ke swanelwe ke botho bjohle le potego ye o ntiretšego yona, nna, mohlanka wa gago. Ke tshetše Jordane ke se ne selo ge e se lepara fela, gomme bjale ke boile le dihlopha tše pedi tše. 12Ke a rapela, mphološe go Esau, mogolwake. Ke boifa gore o tlilo re hlasela gomme a re fediša ka moka, le bona basadi le bana. 13

32:13
Gen. 22:17
Gopola gore o nkholofeditše gore tšohle di tla ntshepelela gabotse, le gore o tla mpha ditlogolo tše ntši go feta tše motho a ka di balago, tše ntši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle.”

14-16Jakobo o ile a lala a robetše fao, gomme mosong wa le le latelago a kgethela Esau, mogolwagwe, diloba diruiweng tša gagwe: dipudi tša ditshadi tše makgolo a mabedi le diphooko tše masome a mabedi, ditshelau tše makgolo a mabedi, le dikgapa tše masome a mabedi, dikamela tše di amušago tše masome a mararo le bana ba tšona, dikgomo tša ditshadi tše masome a mane le dipoo tše lesome, dipokolo tša ditshadi tše masome a mabedi le tša dipholo tše lesome. 17A di arola mehlape mme a bea bahlanka go hlokomela mohlape wo mongwe le wo mongwe. A re go bona: “Nketeng pele mme le tlogeleng sebaka gare ga mohlape wo mongwe le wo mongwe.” 18A laela mohlanka wa mathomo a re: “Ge Esau, mogolwake, a gahlana le wena gomme a go botšiša a re: ‘Mong wa gago ke mang? O ya kae? Diruiwa tše di lego pele ga gago ke tša mang?’ 19wena o mo fetole o re: ‘Ke tša mohlanka wa gago, Jakobo. O di rometše gore e be seloba go Esau, mong wa gagwe. Jakobo yena o re šetše morago.’ ” 20A laela mohlanka wa bobedi ka wona mokgwa woo, le go wa boraro a realo, le bahlanka ka moka bao ba bego ba hlokometše mehlape ya gagwe a re: “Le realo ge le gahlana le Esau. 21Le re: ‘Mohlanka wa gago, Jakobo, o re šetše morago.’ ” Jakobo o ile a gopola a re: “Ke tla mo utswa pelo ka diloba tše, gomme ya re ge ke gahlana naye mohlomongwe a ntebalela.” 22A etiša diloba tšeo pele gomme bošego bjoo a lala mešašeng.

Jakobo o katana kua Penuele

23Bjona bošego bjoo Jakobo a tsoga, a tšea basadi ba gagwe ka babedi, le makgoba a gagwe a basadi ka mabedi, le bana ba gagwe ba lesome le o tee, gomme a tshela nokana ya Jaboko ka letšibogong. 24Ge a seno ba tshediša, a tshediša le thoto yohle ya gagwe, 25

32:25-27
Hos. 12:4-5
yena a šala ka mošola a le noši.

Ke moka monna yo mongwe a tla a katana le yena go fihlela letšatši le nyako hlaba. 26Ge monna yoo a bona gore Jakobo o a mo palela, a mo itia noka gomme ya tšwa madulong. 27Monna yoo a re: “Ntese ke sepele; letšatši le a hlaba.”

Jakobo a mo fetola a re: “Nka se go lese ge o sa ntšhegofatše.”

28Monna yoo a mmotšiša a re: “A leina la gago ke wena mang?”

Jakobo a mo fetola a re: “Ke nna Jakobo.”

29

32:29
Gen. 35:10
Monna yoo a re: “Leina la gago e ka se sa ba Jakobo. O katane le Modimo le batho mme o ba fentše; ka gona leina la gago e tla ba Israele.”32:29 “Israele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “o katana le Modimo” goba “Modimo o a katana”.

30

32:30
Baahl. 13:17-18
Jakobo a re: “Bjale mpotše la gago leina.”

Eupša monna yoo a mo fetola a re: “Ke ka lebaka lang o rata go tseba leina la ka?” Ke moka a šegofatša Jakobo.

31Jakobo a re: “Ke bone Modimo ke lebantše sefahlego le yena, fela ke sa phela”; ka gona a rea felo fao leina la Penuele. 3232:32 “Penuele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sefahlego sa Modimo”.Letšatši la hlaba ge Jakobo a tloga Penuele, gomme o be a hlotša ka lebaka la noka. 33Go fihlela le lehono ditlogolo tša Israele ga di je mošifa wo o lego magahlanong a noka, ka gobane ke mo mošifeng wo moo Jakobo a iteilwego gona.