Sepedi 2000 (NSO00)
3

Go se theeletše ga motho

31

3:1
Kut. 12:9
20:2
Bjale noga e be e le phoofolo ya mahlajana kudu go feta diphoofolo tšohle tša lešoka tše Morena Modimo a di dirilego. Ka gona noga ya botšiša mosadi ya re: “A Modimo o tloga a le boditše gore le se ke la ja dienywa tša mohlare ofe le ofe ka mo serapeng?”

2Mosadi a e fetola a re: “Re ka ja dienywa tša mohlare ofe le ofe ka mo serapeng, 3ntle le tša mohlare wo o lego gare ga serapa. Modimo o re boditše gore re se ke ra ja dienywa tša mohlare woo goba ra o kgwatha; ge re ka dira bjalo, re tla hwa.”

4Noga ya mo fetola ya re: “Taba yeo ga se therešo; le ka se hwe. 5Modimo o boletše bjalo ka gobane a tseba gore ge le ka o ja, le tla ba le tlhaologanyo la swana le yena mme la tseba se sebotse le se sebe.”3:5 “tseba se sebotse le se sebe” goba “tseba tšohle”

6Mosadi a bona gore mohlare woo ke wo mobotsebotse le gore dienywa tša wona e ka ba tše bose ge motho a di ja, gomme a gopodišiša gore e ka ba mo gobose bjang go ja dienywa tšeo le go ba le bohlale. Ka fao a fula tše dingwe tša tšona a di ja. A fa mogatšagwe tše dingwe, mme le yena a di ja. 7Ge ba seno di ja, ba ba le tlhaologanyo mme ba lemoga gore ga se ba tšwara. Ka gona ba rokaganya matlakala a mogo, ba a tšwara.

8Mantšiboeng ao ba kwa Morena Modimo a itshepelela ka mo serapeng, mme ba mo utamela gare ga mehlare. 9Eupša Morena Modimo a bitša monna a re: “O go kae?”

10Monna a mo araba a re: “Ke go kwele o sepela ka mo serapeng, ka tšhoga mme ka go utamela ka gore ke be ke se ka tšwara.”

11Modimo a mmotšiša a re: “Ke mang yo a go boditšego gore ga se wa tšwara? A o lle dienywa tšela ke go boditšego gore o se ke wa di ja?”

12Monna a mo fetola a re: “Mosadi yo o mmeilego mo le nna o mphile dienywa tšeo mme nna ka di ja.”

13

3:13
2 Bakor. 11:3
1 Tim. 2:14
Morena Modimo a botšiša mosadi a re: “Ke ka lebaka lang o dirile taba ye?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke noga yeo e mphoraforeditšego gore ke di je.”

Modimo o otla noga le mosadi le monna

14Ke moo Morena Modimo a itšego go noga: “Ka gobane o dirile taba yeo, o tla rwala thogako ye: O tla tšhabja ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka; go tloga bjale o tla gogoba fase ka mpa mme wa ja lerole bophelo bja gago ka moka. 15

3:15
Kut. 12:17
Ke tla dira gore wena le mosadi le hloyane, le gore ditlogolo tša gagwe le ditlogolo tša gago di hloyane ka mehla. Ditlogolo tša gagwe di tla go pšhatlaganya hlogo, mme wena o tla ba loma direthe.”

16Gomme a re go mosadi: “Ke tla go atišetša mathata ge o ima, le bohloko ge o belega. Le ge go le bjalo, o tla no fela o duma mogatšago, mme wa laolwa ke yena.”

17

3:17-18
Bah. 6:8
Mme a re go monna: “O theeditše mosadi wa gago mme wa ja dienywa tše ke go boditšego gore o se ke wa di ja. Ka lebaka la seo o se dirilego, mobu o rogakilwe. O tla tlemega go šoma ka boima bophelo bja gago ka moka gore lefase le go hlagišetše dijo tše di lekanego. 18Lefase le tla hlagiša ditshehlo le meetlwa, wa ba wa tlemega go ja ditala tša naga. 19O tla šoma ka boima wa tšwa kudumela go ikhweletša dijo mobung go fihlela o boela mobung, gobane o bopilwe ka wona. O bopilwe ka mobu mme o tla fetoga mobu gape.”

20Adamo3:20 “Adamo” Leina le ka Seheberu le ra go re “batho”. a rea mosadi wa gagwe leina la Efa,3:20 “Efa” Leina le le kwagala go swana le lentšu la Seheberu la “bophelo”; mo leina le le ra “batho”. ka gobane e be e le mmagobatho ka moka. 21Gomme Morena Modimo a direla Adamo le mosadi wa gagwe diaparo ka mekgopa ya diphoofolo, a ba apeša tšona.

Adamo le Efa ba rakwa serapeng sa Edene

22

3:22
Kut. 22:14
Ke moo Morena Modimo a itšego: “Bjale batho ba swana le rena, ba na le tsebo ya se sebotse le se sebe.3:22 “tsebo ya se sebotse le se sebe” goba “tsebo ya tšohle” Ga ba a swanela go dumelelwa go ja dienywa tša mohlare wa bophelo mme ba phelela sa ruri.” 23Ka fao Morena Modimo a ba raka serapeng sa Edene, mme a dira gore monna a leme mobu wo a bopilwego ka wona. 24Ka lehlakoreng la ka bohlabela la serapa a bea bakerubi, le tšhoša ye e laumelago ka mathoko ohle go thibela motho go batamela mohlare wa bophelo.