Sepedi 2000 (NSO00)
26

Isaka o dula Gerare

261Go ile gwa wa tlala ye nngwe nageng, ntle le yela ya pele ya mehleng ya Abrahama. Ka gona Isaka a ya go Abimeleke, kgoši ya Bafilista, kua Gerare. 2Morena o be a iponagaditše go Isaka mme a re: “O se ke wa ya Egepeta; dula nageng ye ke go botšago gore o dule go yona. 3

26:3-4
Gen. 22:16-18
Dula mo o le mofaladi, gomme ke tla ba nago ka go šegofatša. Wena le ditlogolo tša gago ke tla le fa dinaga tše ka moka. Ke tla phetha se ke se enetšego Abrahama, tatago. 4Ke tla dira gore o be le ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo, ka ba fa dinaga tše ka moka. Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke šegofaditše ditlogolo tša gago.26:4 “Ditšhaba tša lefase ... ditlogolo tša gago” goba “Ka ditlogolo tša gago ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša” 5Ke tlile go go šegofatša ka gobane Abrahama a ntheeditše, gomme a phetha melao le ditaelo tša ka ka moka.”

6Ka gona Isaka a dula Gerare. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Ge batho ba moo ba mmotšiša mabapi le mosadi wa gagwe, o ile a re: “Ke kgaetšedi ya ka,” ka gobane a be a boifa go ba botša gore ke mosadi wa gagwe. O be a tšhaba gore banna ba moo ba tla mmolaya gore ba tšee Rebeka, ka gore e be e le yo mobotse. 8Ge Isaka a bile fao lebaka, Kgoši Abimeleke a okamela ka ntle ka lefasetere gomme a bona Isaka le Rebeka ba bapadišana. 9Abimeleke a laela gore Isaka a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke bone gabotse gore yola ke mosadi wa gago! Ke ka lebaka lang o rile ke kgaetšediago?”

Isaka a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ke tla bolawa ge nka re ke mosadi wa ka.”

10Abimeleke a re: “O re dirile eng? Yo mongwe wa banna ba ka o be a ka no ithobalela le mosadi wa gago, gomme ya ba ge wena o re obišitše molato.” 11Abimeleke a lemoša batho ka moka a re: “Yo a tlaišago monna yo goba mosadi wa gagwe o tla bolawa.”

12Isaka a lema nageng yeo, gomme ngwageng woo kgetsi ya peu ya mmušetša dikgetsi tše lekgolo, ka gobane Morena o ile a mo šegofatša. 13A huma, a atlega go iša pele gomme ya ba monna wa maemo. 14Bafilista ba mo tsebafela ka gobane o be a na le mehlape ye mentši ya dihuswane le dikgomo, le bahlanka ba bantši. 15Ka gona ba šiba didiba tšohle tšeo bahlanka ba Abrahama, tatagwe, ba di epilego mola Abrahama a sa phela.

16Ke moo Abimeleke a itšego go Isaka: “Re tšwele nageng. O a re imela.” 17Ka gona Isaka a tloga, gomme a hloma mešaša moeding wa Gerare, a dula gona. 18A šibolla didiba tšela tša go epiwa mehleng ya Abrahama, tšela Bafilista ba di šibilego ka morago ga lehu la Abrahama. Isaka a rea didiba tšeo maina ale tatagwe a bego a di reile ona.

19Bahlanka ba Isaka ba epa meetse ka moeding, gomme ba hwetša sediba sa meetse a a runyago. 20Badiši ba Gerare ba fapana le badiši ba Isaka, gomme ba re: “Meetse a ke a rena.” Ka fao Isaka a rea sediba seo leina la “Phapano”.

21Badiši ba Isaka ba epa sediba se sengwe, le sona seo ba se fapanela, ka fao a se rea leina la “Ngangišano”. 22A tloga fao mme a epa sediba se sengwe. Gwa se be le ngangišano ka ga sona, ka gona a se rea leina la “Sebaka”. A re: “Bjale Morena o re file sebaka nageng ye, gomme mo re tla atlega.”

23Go tloga moo Isaka a ya Beresheba. 24Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo wa Abrahama, tatago. O se ke wa boifa; ke na le wena. Ke tla go šegofatša ka ba ka go fa ditlogolo tše ntši ka lebaka la Abrahama, mohlanka wa ka.” 25Isaka a aga aletare moo, a khunamela Morena. A hloma mešaša ya gagwe fao, gomme bahlanka ba gagwe ba epa sediba se sengwe.

Kwano ya Isaka le Abimeleke

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleke a tla go Isaka a etšwa Gerare a na le Ahusate, moeletši wa gagwe, le Pigole, molaodi wa madira a gagwe. 27Isaka a ba botšiša a re: “Le reng le tlile go nna etšwe le ntlhoile mme le nthakile nageng ya lena?”

28Ba mo fetola ba re: “Bjale re lemoga gabotse gore Modimo o na le wena, mme re bona gore rena le wena re enelane, re kwane 29gore o ka se re dire bošula, bjalo ka ge le rena re se ra ka ra go iša seatla. Re bile le botho go wena mme ra dira gore o tloge ka khutšo. Bjale go molaleng gore Morena o go šegofaditše.” 30Isaka a ba direla monyanya, gomme ba ja, ba nwa. 31Ka le le latelago ba tsoga e sa le bošego ba enelana. Isaka a ba felegetša gomme ba mo tlogela ba thabile.

32Ka lona letšatši leo bahlanka ba Isaka ba tla ba mmotša ka ga sediba se ba se epilego. Ba re: “Re phutše meetse.” 33A rea sediba seo leina la “Keno”. Ke ka fao motse wa Beresheba26:33 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 21:31. o reilwego leina la wona.

Basadi ba šele ba Esau

34Ge Esau a na le mengwaga ye masome a mane, o ile a nyala basetsana ba babedi ba Bahete, Judite, morwedi wa Beeri, le Basemate, morwedi wa Elone. 35Bona ba ile ba galakišetša Isaka le Rebeka bophelo.