Sepedi 2000 (NSO00)
25

Ditlogolo tše dingwe tša Abrahama

(1 Dikr. 1:32-33)

251Abrahama o ile a nyala mosadi yo mongwe yoo leina la gagwe e bego e le Ketura. 2Yena a mmelegela Simrane le Jokoshane le Medane le Midiane le Jishbake le Shuage. 3Jokoshane e bile tatagoSheba le Dedane, gomme ditlogolo tša Dedane e bile Baashure le Baletushe le Baleume. 4Barwa ba Midiane e bile Efa le Efere le Enoko le Abida le Eldaa. Bao e bile ditlogolo tša Ketura.

5Abrahama o tlogeletše Isaka tšohle tša gagwe, 6eupša ge a sa phela, o ile a fa barwa bao metlabo ya gagwe e bego e mmelegetše bona dimpho. Ka morago a romela barwa bao nageng ye e lego ka bohlabela, kgole le morwa wa gagwe, Isaka.

Lehu la Abrahama le poloko ya gagwe

7-8Abrahama o hwile a tšofetše kudu a na le mengwaga ye lekgolo le masome a šupago le metšo ye mehlano. 9Barwa ba gagwe, Isaka le Ishmaele, ba ile ba mmoloka ka leweng la Makapela, ka bohlabela bja Mamre, tšhemong yeo e bego e kile ya ba ya Efrone, morwa wa Tsohare, Mohete. 10

25:10
Gen. 23:3-16
E be e le tšhemo yela Abrahama a bego a e rekile go Bahete; bobedi bja bona, Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara, ba ile ba bolokwa fao. 11Ka morago ga lehu la Abrahama Modimo o ile a šegofatša morwagwe Isaka, yo a bego a dula kgauswi le “Sediba sa Mophelaampona”.

Ditlogolo tša Ishmaele

(1 Dikr. 1:28-31)

12Tše ke ditlogolo tša Ishmaele yoo Hagare, lekgobagadi la Moegepeta la Sara, a mmelegetšego Abrahama. 13Šea maina a barwa ba Ishmaele ka tatelano ya matswalo a bona: Wa mathomo e bile Nebayote, gwa latela Kedara, Adbeele, Mibisamo, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadade, Tema, Jeture, Nafishe le Kedema. 16Bona e bile baetapele ba dikgoro tše lesome le tše pedi, gomme maina a bona a fiwa metse ya bona le mafelo a go hloma mešaša. 17Ishmaele o be a na le mengwaga ye lekgolo le masome a mararo a metšo ye e šupago ge a ehwa. 18Ditlogolo tša Ishmaele di be di dutše nageng ye e lego gare ga Habila le Shure, ka bohlabela bja Egepeta, tseleng ya go ya Asiria. Bona ba ile ba phela ba hloile ditlogolo tše dingwe tša Abrahama.

Matswalo a Esau le Jakobo

19Šedi ditaba tša Isaka, morwa wa Abrahama: 20Isaka o be a na le mengwaga ye masome a mane ge a nyala Rebeka, kgaetšedi ya Labane, morwedi wa Bethuele, Moaramo wa Mesopotamia. 21Ka ge Rebeka a be a se na bana, Isaka o ile a mo rapelela go Morena. Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme Rebeka a ima. 22O ile a belega mafahla, gomme pele ga ge ba belegwa, ba šušumetšana ka teng ga gagwe. A re: “Ke go reng ke hlagelwa ke taba ya mohuta wo?” Ka gona a yo botšiša Morena.

23

25:23
Bar. 9:12
Morena a re go yena:

“Ditšhaba tše pedi di ka popelong ya gago;

o tla belega merafe ye mebedi ya go se kwane.

Wo mongwe o tla feta wo mongwe ka maatla;

morwa yo mogolo o tla hlankela moratho.”

24Nako ya gore a belege ya fihla, gomme a ba le mafahla a bašemane. 25Wa mathomo e be e le yo mohubetšwana mme letlalo la gagwe le swana le seaparo sa boya, ka gona a rewa leina la Esau.25:25 “Esau” Leina le le ra go re Seire, naga yeo ka morago e ilego ya dulwa ke ditlogolo tša Esau. Lentšu la Seire le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sa boya”. 26Wa bobedi a belegwa a swere serethe sa Esau a se tiišitše, ka gona a rewa leina la Jakobo.25:26 “Jakobo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “serethe”. Isaka o be a na le mengwaga ye masome a a selelago ge ba belegwa.

Esau o rekiša tokelo ya bogolo bja gagwe

27Bašemanyana ba gola, gomme Esau ya ba motsomi wa bokgoni, motho wa go rata bophelo bja lešoka, Jakobo yena ya ba motho wa go ikhomolela, wa go itlhwela gae. 28Isaka o be a rata Esau ka gore a be a ipshina ka go ja diphoofolo tšeo Esau a bego a di bolaya, eupša Rebeka yena o be a rata Jakobo.

29Ka letšatši le lengwe ge Jakobo a sa apeile setopša, Esau a goroga a tšo tsoma. O be a lapile kudu, 30gomme a re go Jakobo: “Ke dikologa ka tlala; a ke fologetše selo seo se sehubedu.” Ke ka moo a ilego a rewa leina la Edomo.25:30 “Edomo” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hubedu”.

31Jakobo a mo fetola a re: “Nthekišetše tokelo ya bogolo bja gago pele.”

32Esau a re: “Go lokile, ke kgauswi le go hwa; bogolo bo nkholang?”

33

25:33
Bah. 12:16
Jakobo a mo fetola a re: “Nkenele pele.”

Esau a ena gomme a rekišetša Jakobo tokelo ya bogolo bja gagwe. 34Ke moo Jakobo a mo filego senkgwa a ba a mo tšhelela le setopša sela. Esau a ja, a nwa, gomme a emelela a sepela. Ke ka moo a ilego a nyatša tokelo ya bogolo bja gagwe.