Sepedi 2000 (NSO00)
20

Abrahama le Abimeleke

201Abrahama o ile a tloga Mamre a ya seleteng sa ka borwa bja Kanana, mme a dula gare ga Kadeshe le Shure. Mola a falaletše Gerare 2

20:2
Gen. 12:13
26:7
o ile a re mosadi wa gagwe, Sara, ke kgaetšedi ya gagwe. Ka gona, Kgoši Abimeleke wa Gerare a roma bahlanka ba tšea Sara. 3Ya re bošego Modimo a iponagatša go yena ka toro a re: “O kgauswi le go hwa, ka gore o tšere mosadi yo; ke mosadi wa monna yo mongwe.”

4Fela Abimeleke o be a sešo a robala naye, gomme a re: “Mong wa ka, ga ke na molato! A bjale o tla mpolaya le setšhaba sa ka? 5Abrahama ke yena a itšego ke kgaetšedi ya gagwe, mme le yena mosadi a re Abrahama ke kgaetšedi ya gagwe. Ke dirile taba ye ke se na bomenetša, gomme ga ke ipone molato.”

6Modimo a mo fetola torong yeo a re: “Ee, le nna ke a tseba gore o dirile taba yeo o se na bomenetša; ka fao ke go thibetše gore o se mphošetše ka go robala naye. 7Bjale ge, mmušetše go monna wa gagwe. Yena ke moprofeta, mme o tla go rapelela gore o se ke wa hwa. Eupša ge o sa mmušetše, tseba gore o tlilo hwa, wena le setšhaba sa gago ka moka.”

8Ka le le latelago Abimeleke a tsoga e sa le bošego a bitša bakgomana ba gagwe ka moka, a ba botša tšohle tšeo di hlagilego, mme ba tšhoga kudu. 9Abimeleke a bitša Abrahama, a mmotšiša a re: “Ke taba mang ye o re dirilego yona ye? Ke go fošeditše ka eng ge e bile o hlolela nna le mmušo wa ka molato wo mokaaka? O ntirile taba ye e sa dirwego. 10Ke ka lebaka lang o dirile taba ye?”

11Abrahama a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ga go na le motho yo a boifago Modimo mo, le gore ba tla mpolaya gore ba tšee mosadi wa ka. 12Yena gabotsebotse ke kgaetšedi ya ka. Ke morwedi wa tate, fela e sego wa mme, gomme ke mo nyetše. 13Ka gona, ge Modimo a nntšha lapeng la tate gore ke ralale le dinaga, ke ile ka re go mosadi wa ka: ‘Se o ka bontšhago ka sona gore o a nthata sese: Gohle mo re fihlago gona o re ke nna kgaetšedi ya gago.’ ”

14Ke moo Abimeleke a bušeditšego Sara go Abrahama, a mo fa le dihuswane, dikgomo le makgoba. 15A re go Abrahama: “Naga ya ka še; dula mo o go kganyogago.” 16A re go Sara: “Ke fa kgaetšedi ya gago dipapetlana tša silibera tše sekete e le bohlatse go bohle ba ba nago le wena gore ga o ne molato; yo mongwe le yo mongwe o tla tseba gore ga go sebe se o se dirilego.”

17-18Ka lebaka la seo se hlagetšego Sara, mosadi wa Abrahama, Morena o be a dirile gore mosadi yo mongwe le yo mongwe lapeng la Abimeleke a se kgone go ba le bana. Ka gona Abrahama a rapelela Abimeleke, mme Modimo a mo fodiša, a fodiša le mosadi wa gagwe le makgoba a basadi gore ba kgone go ba le bana.

21

Matswalo a Isaka

211Morena o ile a šegofatša Sara, bjalo ka ge a be a holofeditše, 2

21:2
Bah. 11:11
gomme Sara a ima, a belegela Abrahama morwa mola Abrahama a tšofetše. Mošemanyana a belegwa ka nako yeo Modimo a bego a boletše gore o tla belegwa ka yona. 3Abrahama a mo rea leina la Isaka. 4
21:4
Gen. 17:12
Dit. 7:8
Ge lesea le na le matšatši a seswai Abrahama a le bolotša, bjalo ka ge Modimo a be a mo laetše. 5Abrahama o be a na le mengwaga ye lekgolo ge Isaka a belegwa. 6Sara a re: “Modimo o ntlholetše lesego.21:6 “lesego” Leina la Isaka ka Seheberu le ra go re “o a sega”. Lebelela le Gen. 17:17-19. Yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba ye o tla sega le nna.” 7A tlaleletša ka go re: “Ke mang yo a ka bego a boditše Abrahama a re Sara o tla antšha bana? Le ge go le bjalo, ke mmelegetše morwa mola a tšofetše.”

8Ngwana a gola, gomme ka letšatši le a tshwešwago ka lona Abrahama a dira mokete wo mogolo.

Hagare le Ishmaele ba a rakwa

9-10

21:10
Bag. 4:29-30
Ka letšatši le lengwe Ishmaele yoo Hagare, Moegepeta, a bego a mmelegetše Abrahama, o be a bapala le21:9-10 “a bapala le” goba “a kwera” morwa wa Sara, Isaka.21:9-10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le morwa wa Sara, Isaka.” Seheberu ga se na mantšu a. Sara a ba bona gomme a re go Abrahama: “Raka lekgoba le la mosetsana le morwa wa lona. Morwa wa lekgoba le ga a swanela go ja bohwa gotee le morwa wa ka, Isaka.” 11Taba yeo ya nyamiša Abrahama kudu, ka gobane Ishmaele le yena e be e le morwa wa gagwe. 12
21:12
Bar. 9:7
Bah. 11:18
Eupša Modimo a re go Abrahama: “O se ke wa tshwenyega ka mošemanyana le ka lekgoba la gago, Hagare. Dira se sengwe le se sengwe seo Sara a go botšago sona, ka gobane ke ka Isaka moo o tlago ba le ditlogolo. 13Fela morwa wa lekgoba le la mosetsana le yena ke tla mo fa bana ba bantši, gore e tle e be setšhaba, ka gobane le yena ke morwa wa gago.”

14Ka le le latelago Abrahama a tsoga e sa le bošego, a neela Hagare dijo le lekuka la meetse. A mmeleša ngwana, a mo fa tsela. Hagare a tloga a ralala le lešoka la Beresheba. 15Ge a feletšwe ke meetse, a tlogela ngwana ka fase ga mohlašana, 16a yo dula fase bokgole bjo e ka bago dimetara tše lekgolo. Ka pelong a re: “Nka se kgotlelele go bona ngwana a ehwa.” Mola a dutše fao a21:16 “a” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ngwana a”. thoma go lla.

17Modimo a kwa ngwana a lla, mme morongwa wa Modimo a bolela le Hagare a le legodimong a re: “A o tshwentšwe ke eng, Hagare? O se ke wa boifa. Modimo o kwele mošemanyana a lla. 18Emelela, o ye o mo kuke, o mo homotše. Ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo.” 19Ke moo Modimo a mmutšego mahlo, gomme a bona sediba. A ya a tlatša lekuka lela ka meetse, a noša mošemanyana. 20Modimo a ba le mošemanyana yoo ge a gola; a phela lešokeng21:20 “lešokeng” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “lešokeng la Parane”. gomme ya ba setsebi sa mosebe. 21Mmagwe a mo tšeela mosadi wa Moegepeta.

Kwano ya Abrahama le Abimeleke

22

21:22
Gen. 26:26
Yona mehleng yeo Abimeleke a ya le Pigole, molaodi wa madira a gagwe, go Abrahama a re: “Modimo o na le wena go tšohle tše o di dirago. 23Ka gona nkenele fa pele ga Modimo gore o ka se nthadie, nna le bana ba ka le ditlogolo tša ka. Ke go botegetše, ka fao ena gore le wena o tla mpotegela wa botegela le naga ye o falaletšego go yona.”

24Abrahama a re: “Ke a ena.”

25Gomme Abrahama a ipelaetša go Abimeleke ka sediba se bahlanka ba Abimeleke ba bego ba se thopile. 26Abimeleke a re: “Ga ke tsebe gore ke mang yo a dirilego taba yeo. Ga se wa ka wa mpotša, gomme ke la mathomo ke ekwa taba yeo.” 27Ke moo Abrahama a neetšego Abimeleke dihuswane le dikgomo, gomme bobedi bja bona ba dira kwano. 28Abrahama a hlaola dikwanyana tše di šupago tša ditshadi mohlapeng wa gagwe, 29gomme Abimeleke a mmotšiša a re: “O diretšeng taba yeo?”

30Abrahama a mo fetola a re: “Tšea dikwanyana tše di šupago tše. Ka go dira seo o dumela gore ke nna ke epilego sediba se.” 31Ka gona felo fao gwa bitšwa Beresheba,21:31 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 26:33. ka gobane ke fao bobedi bja bona ba enelanego.

32Ka morago ga ge ba enelane bjalo fao Beresheba, Abimeleke le Pigole ba boela Filistia. 33Abrahama a bjala mohlare wa motamariske moo Beresheba, gomme a khunamela Morena, Modimo wa go sa felego. 34Abrahama o dutše moo Filistia lebaka le letelele.

22

Modimo o laela Abrahama go dira sehlabelo ka Isaka

221

22:1-13
Bah. 11:17-19
Ka morago ga lebaka Modimo a leka Abrahama; a mmitša a re: “Abrahama!” Yena a araba a re: “Ke nna yo!”

2

22:2
2 Dikr. 3:1
Modimo a re: “Tšea morwa wa gago, yo e lego yena a nnoši, Isaka, yo o mo ratago kudu, o ye nageng ya Moria. Fao o ntirele sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka yena thabeng ye ke tlago go laetša yona.”

3Ka le le latelago e sa le bošego Abrahama a phapha dikgong tša sehlabelo, a saletša pokolo ya gagwe, gomme a tloga le Isaka le bahlanka ba babedi. Ba leba felo fao Modimo a mmoditšego gona. 4Ka letšatši la boraro Abrahama a bona felo fao a sa le kgojana. 5Ke moo a itšego go bahlanka: “Šalang mo le pokolo ye. Nna le mošemanyana re tla fetela mola go yo rapela, mme ka morago ra boela mo go lena.”

6Abrahama a rweša Isaka dikgong tša sehlabelo, gomme yena a swara thipa le magala a go gotša mollo. Ge bobedi bja bona ba swere tsela mmogo, 7Isaka a re go tatagwe: “Tate!”

Tatagwe a araba a re: “Eye, ngwanaka.”

Isaka a mmotšiša a re: “Mollo le dikgong šedi, kwanyana ya sehlabelo yona e kae?”

8Abrahama a mo fetola a re: “Modimo o tla inyakela yona, ngwanaka.” Gomme bobedi bja bona ba fela ba swere tsela mmogo.

9

22:9
Jak. 2:21
Ge ba fihla felo fao Modimo a mmoditšego gona, Abrahama a aga aletare, gomme a beakanya dikgong godimo ga yona. A tlema morwa wa gagwe gomme a mmea aletareng godimo ga dikgong. 10Ke moka a tšea thipa gore a mmolaye. 11Eupša morongwa wa Morena a mmitša a le legodimong a re: “Abrahama, Abrahama!”

Yena a araba a re: “Ke nna yo.”

12Morongwa a re: “O se gobatše mošemanyana yoo goba wa mo dira selo. Bjale ke a tseba gore o boifa Modimo, ka gobane ga se wa gana go mo neela morwa wa gago a nnoši.”

13Abrahama ge a lebelela a bona kgapa e tantšwe ka sethokgwaneng ka dinaka. A ya a e tšea mme a dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka yona legatong la morwa wa gagwe. 14Abrahama a rea felo fao leina la “Morena o a fa.”22:14 “fa” goba “bona” Gomme le lehono batho ba sa re: “Thabeng ya Morena o a fa.”22:14 “fa” goba “bonwa”

15Morongwa wa Morena a bitša Abrahama la bobedi a le legodimong a re: 16

22:16-17
Bah. 6:13-14
“Morena o re: ‘Ke ena ka nna mong gore ka ge o dirile taba ye gomme o se wa ntima morwa wa gago a nnoši, 17
22:17
Bah. 11:12
ke tla go šegofatša kudu, ka go fa le ditlogolo tše ntši bjalo ka dinaledi tša legodimo goba dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle. Ditlogolo tša gago di tla fenya manaba a tšona. 18
22:18
Dit. 3:25
Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke šegofaditše ditlogolo tša gago,22:18 “Ditšhaba ... gago” Bapetša le Gen. 12:3. ka gobane o phethile taelo ya ka.’ ” 19Abrahama a boela go bahlanka ba gagwe, gomme ba tloga mmogo ba ya Beresheba, mme Abrahama a dula fao.

Ditlogolo tša Nahoro

20Ka morago ga lebaka Abrahama a kwa gore le Milka o belegetše Nahoro, ngwanabo, bana: 21Utse, wa mathomo, le Buse, ngwanabo, le Kemuele, tatagoAramo, 22le Kesede le Haso le Pildashe le Jidelafo le Bethuele, 23tatagoRebeka. Milka o belegetše Nahoro, ngwanaboAbrahama, barwa bao ba seswai. 24Reuma, motlabo wa Nahoro, yena o belege Tebage le Gahama le Tahashe le Maaka.