Sepedi 2000 (NSO00)
19

Bobe bja Sodoma

191Ge barongwa bale ba babedi ba fihla Sodoma mantšiboa ao, Lote o be a dutše kgorong ya motse. Ge a ba bona a emelela a ya go ba gahlanetša. A obamela fase pele ga bona, 2a re: “Barena, a re yeng ngwakong wa ka, nna, mohlanka wa lena. Le hlape maoto, le robale gona. E re ka moswane le tsogele tseleng.”

Bona ba mo fetola ba re: “Aowa, re tla robala mo kgorong ya motse.”

3A fela a ba phegeletše, ba ba ba ya le yena ngwakong wa gagwe. A laela bahlanka ba gagwe gore ba ba apeele dijo le dinkgwa tše di se nago komelo, gomme baeng ba ja.

4Pele ga ge baeng ba eya malaong, banna ba Sodoma ba dikanetša ngwako. Banna ka moka ba motse, masogana le bakgalabje, ba be ba le moo. 5

19:5-8
Baahl. 19:22-24
Ba goeletša Lote ba re: “Banna ba ba tlilego mo ga gago bošegong bjono ba kae? Ba ntšhe o ba tliše go rena gore re tle re ba robale!”

6Lote a tšwa, gomme a tswalela lemati. 7A bolela le bona a re: “Bagešo, ke a le rapela, le se ke la dira taba ye mpe ka tsela ye! 8Bonang, ke na le barwedi ba babedi bao ba sego ba ke ba robala le monna. A ke le neeleng bona mme le ka dira seo le se ratago ka bona. Fela banna ba le se ke la ba dira selo; ke baeng ba lapa la ka, gomme ke swanetše go ba šireletša.”

9Eupša bona ba re: “Re šuthelele, mofaladi tena! O mang wena o ka re botšago se re swanetšego go se dira? Šutha, go sego bjalo re tla go swara gampe go feta bona.” Ba kgorometša Lote, mme ba šuthela pele go pšhatla lemati. 10Fela banna ba babedi bale ba ka gare ba ntšha matsogo mme ba gogela Lote ka ngwakong, ba tswalela lemati. 11

19:11
2 Dikg. 6:18
Ba napa ba foufatša banna ka moka ba ba lego ka ntle moo ba ilego ba šitwa ke go bona lemati.

Lote o tloga Sodoma

12Banna bao ba babedi ba re go Lote: “Ge eba o na le yo mongwe mo, e ka ba barwa, barwedi, bakgonyana, goba meloko ye mengwe mo motseng wo, ba ntšhe, 13ka gobane re tlile go fediša felo fa. Morena o kwele tše di šiišago tše batho ba ba begwago ka tšona, mme o re romile go tlo fediša Sodoma.”

14Ke moo Lote a ilego go bakgonyana ba gagwe, a re go bona: “Itlhaganeleng le tšweng mo; Morena o tlile go fediša felo fa.” Eupša bona ba gopola gore o a swaswa.

15Ka masa barongwa ba tutuetša Lote ba re: “Itlhaganele! Tšea mosadi le barwedi ba gago ka babedi o tšwe, gore le se ke la tla la bolawa ge motse o fedišwa.” 16

19:16
2 Pet. 2:7
Lote a fela a diega. Le ge go le bjalo, Morena a mo šokela; ka gona banna bao ba ba tšea ka matsogo, yena le mosadi le barwedi ba gagwe ka babedi, mme ba ba ntšha motseng. 17Ke moo yo mongwe wa barongwa a itšego: “Tšhabang le iphološe! Le se ke la lebelela morago goba la ema ka moeding. Le tšhabeleng dithabeng gore le se ke la tla la bolawa.”

18Eupša Lote a mo fetola a re: “Aowa hle, mong wa ka, o se ke wa re kganyediša ka mokgwa woo. 19Bona, o bile yo botho go nna, o ntšhoketše kudu mme wa mphološa. Fela nka se kgone go tšhabela kua dithabeng; nka welwa ke masetlapelo ka hwa pele ga ge ke fihla. 20Motse šole o kgauswi mo e lego gore go wona nka fihla, ebile ke motsana wo monnyane. A ke tšhabele go wona – ga ke re ke motse wo monnyane – mme mola ke tla bolokega.”

21Morongwa a re: “Go lokile. Nka se fediše motse woo. 22Itlhaganele! Tšhaba! Nka se dire selo pele ga ge o fihla gona.”

Ka ge Lote a rile ke wo monnyane, motse woo o ile wa rewa leina la Tsoare.19:22 “Tsoare” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “monnyane”.

Go fedišwa ga Sodoma le Gomora

23Ge Lote a fihla Tsoare ke ge letšatši le hlaba. 24

19:24-25
Mat. 10:15
11:23-24
Luk. 10:12
17:29
2 Pet. 2:6
Morena a neša tshebela ye e tukago godimo ga motse wa Sodoma le wa Gomora, 25mme a e fiša le moedi ka moka, gotee le batho ba fao ka moka le tšohle tše di bego di metše nageng. 26
19:26
Luk. 17:32
Mosadi wa Lote yena o ile a lebelela morago, mme a fetošwa sehlwaseeme sa letswai.

27Ka letšatši le le latelago Abrahama a tsogela felo fale a bego a na le Morena gona. 28Ge a iša mahlo Sodoma le Gomora le moeding ka moka a bona muši o thunya nageng, o le bjalo ka muši wo o tšwago moubelong wo mogolo. 29Ge Modimo a fediša metse ya moeding moo Lote a bego a dula gona, o ile a gopola Abrahama, mme a tšhabiša Lote.

Setlogo sa Bamoaba le Baamone

30Ka ge Lote a be a boifa go dula Tsoare, yena le barwedi ba gagwe ka babedi ba ile ba rotogela dithabeng, gomme fao ba dula ka leweng. 31Morwedi yo mogolo a re go ngwanabo: “Tatagorena o a tšofala, gomme ga go banna mo nageng ye ba ba tlago tla ba robala le rena bjalo ka ge e le setlwaedi lefaseng ka moka. 32Tlaa re tagiše tatagorena beine, gore re tle re kgone go robala naye mme re be le bana le yena.” 33Bošego bjoo ba mo noša beine, mme morwedi yo mogolo a robala naye; fela Lote a se tsebe taba yeo.

34Ka letšatši le le latelago morwedi yo mogolo a re go ngwanabo: “Nna ke robetše naye bošego bja go feta; bjale a re mo tagiše beine gape bošego bjo, mme le wena o robale naye gore re be le bana le tatagorena.” 35Ka gona le bošego bjoo ba mo tagiša beine, mme morwedi yo monnyane a robala naye. Gapegape a se tsebe taba yeo. 36Ka tsela ye barwedi ba Lote ka bobedi ba imišwa ke tatagobona. 37Morwedi yo mogolo a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Moaba.19:37 “Moaba” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “yo a tšwago go tate”. Yena e bile rakgolokhukhu wa Bamoaba ba lehono. 38Morwedi yo monnyane le yena a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Bene-Ami.19:38 “Bene-Ami” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa wa moloko wa ka” mme le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Moamone”. Yena e bile rakgolokhukhu wa Baamone ba lehono.

20

Abrahama le Abimeleke

201Abrahama o ile a tloga Mamre a ya seleteng sa ka borwa bja Kanana, mme a dula gare ga Kadeshe le Shure. Mola a falaletše Gerare 2

20:2
Gen. 12:13
26:7
o ile a re mosadi wa gagwe, Sara, ke kgaetšedi ya gagwe. Ka gona, Kgoši Abimeleke wa Gerare a roma bahlanka ba tšea Sara. 3Ya re bošego Modimo a iponagatša go yena ka toro a re: “O kgauswi le go hwa, ka gore o tšere mosadi yo; ke mosadi wa monna yo mongwe.”

4Fela Abimeleke o be a sešo a robala naye, gomme a re: “Mong wa ka, ga ke na molato! A bjale o tla mpolaya le setšhaba sa ka? 5Abrahama ke yena a itšego ke kgaetšedi ya gagwe, mme le yena mosadi a re Abrahama ke kgaetšedi ya gagwe. Ke dirile taba ye ke se na bomenetša, gomme ga ke ipone molato.”

6Modimo a mo fetola torong yeo a re: “Ee, le nna ke a tseba gore o dirile taba yeo o se na bomenetša; ka fao ke go thibetše gore o se mphošetše ka go robala naye. 7Bjale ge, mmušetše go monna wa gagwe. Yena ke moprofeta, mme o tla go rapelela gore o se ke wa hwa. Eupša ge o sa mmušetše, tseba gore o tlilo hwa, wena le setšhaba sa gago ka moka.”

8Ka le le latelago Abimeleke a tsoga e sa le bošego a bitša bakgomana ba gagwe ka moka, a ba botša tšohle tšeo di hlagilego, mme ba tšhoga kudu. 9Abimeleke a bitša Abrahama, a mmotšiša a re: “Ke taba mang ye o re dirilego yona ye? Ke go fošeditše ka eng ge e bile o hlolela nna le mmušo wa ka molato wo mokaaka? O ntirile taba ye e sa dirwego. 10Ke ka lebaka lang o dirile taba ye?”

11Abrahama a mo fetola a re: “Ke be ke gopola gore ga go na le motho yo a boifago Modimo mo, le gore ba tla mpolaya gore ba tšee mosadi wa ka. 12Yena gabotsebotse ke kgaetšedi ya ka. Ke morwedi wa tate, fela e sego wa mme, gomme ke mo nyetše. 13Ka gona, ge Modimo a nntšha lapeng la tate gore ke ralale le dinaga, ke ile ka re go mosadi wa ka: ‘Se o ka bontšhago ka sona gore o a nthata sese: Gohle mo re fihlago gona o re ke nna kgaetšedi ya gago.’ ”

14Ke moo Abimeleke a bušeditšego Sara go Abrahama, a mo fa le dihuswane, dikgomo le makgoba. 15A re go Abrahama: “Naga ya ka še; dula mo o go kganyogago.” 16A re go Sara: “Ke fa kgaetšedi ya gago dipapetlana tša silibera tše sekete e le bohlatse go bohle ba ba nago le wena gore ga o ne molato; yo mongwe le yo mongwe o tla tseba gore ga go sebe se o se dirilego.”

17-18Ka lebaka la seo se hlagetšego Sara, mosadi wa Abrahama, Morena o be a dirile gore mosadi yo mongwe le yo mongwe lapeng la Abimeleke a se kgone go ba le bana. Ka gona Abrahama a rapelela Abimeleke, mme Modimo a mo fodiša, a fodiša le mosadi wa gagwe le makgoba a basadi gore ba kgone go ba le bana.

21

Matswalo a Isaka

211Morena o ile a šegofatša Sara, bjalo ka ge a be a holofeditše, 2

21:2
Bah. 11:11
gomme Sara a ima, a belegela Abrahama morwa mola Abrahama a tšofetše. Mošemanyana a belegwa ka nako yeo Modimo a bego a boletše gore o tla belegwa ka yona. 3Abrahama a mo rea leina la Isaka. 4
21:4
Gen. 17:12
Dit. 7:8
Ge lesea le na le matšatši a seswai Abrahama a le bolotša, bjalo ka ge Modimo a be a mo laetše. 5Abrahama o be a na le mengwaga ye lekgolo ge Isaka a belegwa. 6Sara a re: “Modimo o ntlholetše lesego.21:6 “lesego” Leina la Isaka ka Seheberu le ra go re “o a sega”. Lebelela le Gen. 17:17-19. Yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba ye o tla sega le nna.” 7A tlaleletša ka go re: “Ke mang yo a ka bego a boditše Abrahama a re Sara o tla antšha bana? Le ge go le bjalo, ke mmelegetše morwa mola a tšofetše.”

8Ngwana a gola, gomme ka letšatši le a tshwešwago ka lona Abrahama a dira mokete wo mogolo.

Hagare le Ishmaele ba a rakwa

9-10

21:10
Bag. 4:29-30
Ka letšatši le lengwe Ishmaele yoo Hagare, Moegepeta, a bego a mmelegetše Abrahama, o be a bapala le21:9-10 “a bapala le” goba “a kwera” morwa wa Sara, Isaka.21:9-10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “le morwa wa Sara, Isaka.” Seheberu ga se na mantšu a. Sara a ba bona gomme a re go Abrahama: “Raka lekgoba le la mosetsana le morwa wa lona. Morwa wa lekgoba le ga a swanela go ja bohwa gotee le morwa wa ka, Isaka.” 11Taba yeo ya nyamiša Abrahama kudu, ka gobane Ishmaele le yena e be e le morwa wa gagwe. 12
21:12
Bar. 9:7
Bah. 11:18
Eupša Modimo a re go Abrahama: “O se ke wa tshwenyega ka mošemanyana le ka lekgoba la gago, Hagare. Dira se sengwe le se sengwe seo Sara a go botšago sona, ka gobane ke ka Isaka moo o tlago ba le ditlogolo. 13Fela morwa wa lekgoba le la mosetsana le yena ke tla mo fa bana ba bantši, gore e tle e be setšhaba, ka gobane le yena ke morwa wa gago.”

14Ka le le latelago Abrahama a tsoga e sa le bošego, a neela Hagare dijo le lekuka la meetse. A mmeleša ngwana, a mo fa tsela. Hagare a tloga a ralala le lešoka la Beresheba. 15Ge a feletšwe ke meetse, a tlogela ngwana ka fase ga mohlašana, 16a yo dula fase bokgole bjo e ka bago dimetara tše lekgolo. Ka pelong a re: “Nka se kgotlelele go bona ngwana a ehwa.” Mola a dutše fao a21:16 “a” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ngwana a”. thoma go lla.

17Modimo a kwa ngwana a lla, mme morongwa wa Modimo a bolela le Hagare a le legodimong a re: “A o tshwentšwe ke eng, Hagare? O se ke wa boifa. Modimo o kwele mošemanyana a lla. 18Emelela, o ye o mo kuke, o mo homotše. Ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo.” 19Ke moo Modimo a mmutšego mahlo, gomme a bona sediba. A ya a tlatša lekuka lela ka meetse, a noša mošemanyana. 20Modimo a ba le mošemanyana yoo ge a gola; a phela lešokeng21:20 “lešokeng” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “lešokeng la Parane”. gomme ya ba setsebi sa mosebe. 21Mmagwe a mo tšeela mosadi wa Moegepeta.

Kwano ya Abrahama le Abimeleke

22

21:22
Gen. 26:26
Yona mehleng yeo Abimeleke a ya le Pigole, molaodi wa madira a gagwe, go Abrahama a re: “Modimo o na le wena go tšohle tše o di dirago. 23Ka gona nkenele fa pele ga Modimo gore o ka se nthadie, nna le bana ba ka le ditlogolo tša ka. Ke go botegetše, ka fao ena gore le wena o tla mpotegela wa botegela le naga ye o falaletšego go yona.”

24Abrahama a re: “Ke a ena.”

25Gomme Abrahama a ipelaetša go Abimeleke ka sediba se bahlanka ba Abimeleke ba bego ba se thopile. 26Abimeleke a re: “Ga ke tsebe gore ke mang yo a dirilego taba yeo. Ga se wa ka wa mpotša, gomme ke la mathomo ke ekwa taba yeo.” 27Ke moo Abrahama a neetšego Abimeleke dihuswane le dikgomo, gomme bobedi bja bona ba dira kwano. 28Abrahama a hlaola dikwanyana tše di šupago tša ditshadi mohlapeng wa gagwe, 29gomme Abimeleke a mmotšiša a re: “O diretšeng taba yeo?”

30Abrahama a mo fetola a re: “Tšea dikwanyana tše di šupago tše. Ka go dira seo o dumela gore ke nna ke epilego sediba se.” 31Ka gona felo fao gwa bitšwa Beresheba,21:31 “Beresheba” Leina le ka Seheberu le ra go re “Sediba sa keno” goba “Sediba sa tše šupa” (dikwanyana). Lebelela le Gen. 26:33. ka gobane ke fao bobedi bja bona ba enelanego.

32Ka morago ga ge ba enelane bjalo fao Beresheba, Abimeleke le Pigole ba boela Filistia. 33Abrahama a bjala mohlare wa motamariske moo Beresheba, gomme a khunamela Morena, Modimo wa go sa felego. 34Abrahama o dutše moo Filistia lebaka le letelele.