Sepedi 2000 (NSO00)
19

Bobe bja Sodoma

191Ge barongwa bale ba babedi ba fihla Sodoma mantšiboa ao, Lote o be a dutše kgorong ya motse. Ge a ba bona a emelela a ya go ba gahlanetša. A obamela fase pele ga bona, 2a re: “Barena, a re yeng ngwakong wa ka, nna, mohlanka wa lena. Le hlape maoto, le robale gona. E re ka moswane le tsogele tseleng.”

Bona ba mo fetola ba re: “Aowa, re tla robala mo kgorong ya motse.”

3A fela a ba phegeletše, ba ba ba ya le yena ngwakong wa gagwe. A laela bahlanka ba gagwe gore ba ba apeele dijo le dinkgwa tše di se nago komelo, gomme baeng ba ja.

4Pele ga ge baeng ba eya malaong, banna ba Sodoma ba dikanetša ngwako. Banna ka moka ba motse, masogana le bakgalabje, ba be ba le moo. 5

19:5-8
Baahl. 19:22-24
Ba goeletša Lote ba re: “Banna ba ba tlilego mo ga gago bošegong bjono ba kae? Ba ntšhe o ba tliše go rena gore re tle re ba robale!”

6Lote a tšwa, gomme a tswalela lemati. 7A bolela le bona a re: “Bagešo, ke a le rapela, le se ke la dira taba ye mpe ka tsela ye! 8Bonang, ke na le barwedi ba babedi bao ba sego ba ke ba robala le monna. A ke le neeleng bona mme le ka dira seo le se ratago ka bona. Fela banna ba le se ke la ba dira selo; ke baeng ba lapa la ka, gomme ke swanetše go ba šireletša.”

9Eupša bona ba re: “Re šuthelele, mofaladi tena! O mang wena o ka re botšago se re swanetšego go se dira? Šutha, go sego bjalo re tla go swara gampe go feta bona.” Ba kgorometša Lote, mme ba šuthela pele go pšhatla lemati. 10Fela banna ba babedi bale ba ka gare ba ntšha matsogo mme ba gogela Lote ka ngwakong, ba tswalela lemati. 11

19:11
2 Dikg. 6:18
Ba napa ba foufatša banna ka moka ba ba lego ka ntle moo ba ilego ba šitwa ke go bona lemati.

Lote o tloga Sodoma

12Banna bao ba babedi ba re go Lote: “Ge eba o na le yo mongwe mo, e ka ba barwa, barwedi, bakgonyana, goba meloko ye mengwe mo motseng wo, ba ntšhe, 13ka gobane re tlile go fediša felo fa. Morena o kwele tše di šiišago tše batho ba ba begwago ka tšona, mme o re romile go tlo fediša Sodoma.”

14Ke moo Lote a ilego go bakgonyana ba gagwe, a re go bona: “Itlhaganeleng le tšweng mo; Morena o tlile go fediša felo fa.” Eupša bona ba gopola gore o a swaswa.

15Ka masa barongwa ba tutuetša Lote ba re: “Itlhaganele! Tšea mosadi le barwedi ba gago ka babedi o tšwe, gore le se ke la tla la bolawa ge motse o fedišwa.” 16

19:16
2 Pet. 2:7
Lote a fela a diega. Le ge go le bjalo, Morena a mo šokela; ka gona banna bao ba ba tšea ka matsogo, yena le mosadi le barwedi ba gagwe ka babedi, mme ba ba ntšha motseng. 17Ke moo yo mongwe wa barongwa a itšego: “Tšhabang le iphološe! Le se ke la lebelela morago goba la ema ka moeding. Le tšhabeleng dithabeng gore le se ke la tla la bolawa.”

18Eupša Lote a mo fetola a re: “Aowa hle, mong wa ka, o se ke wa re kganyediša ka mokgwa woo. 19Bona, o bile yo botho go nna, o ntšhoketše kudu mme wa mphološa. Fela nka se kgone go tšhabela kua dithabeng; nka welwa ke masetlapelo ka hwa pele ga ge ke fihla. 20Motse šole o kgauswi mo e lego gore go wona nka fihla, ebile ke motsana wo monnyane. A ke tšhabele go wona – ga ke re ke motse wo monnyane – mme mola ke tla bolokega.”

21Morongwa a re: “Go lokile. Nka se fediše motse woo. 22Itlhaganele! Tšhaba! Nka se dire selo pele ga ge o fihla gona.”

Ka ge Lote a rile ke wo monnyane, motse woo o ile wa rewa leina la Tsoare.19:22 “Tsoare” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “monnyane”.

Go fedišwa ga Sodoma le Gomora

23Ge Lote a fihla Tsoare ke ge letšatši le hlaba. 24

19:24-25
Mat. 10:15
11:23-24
Luk. 10:12
17:29
2 Pet. 2:6
Morena a neša tshebela ye e tukago godimo ga motse wa Sodoma le wa Gomora, 25mme a e fiša le moedi ka moka, gotee le batho ba fao ka moka le tšohle tše di bego di metše nageng. 26
19:26
Luk. 17:32
Mosadi wa Lote yena o ile a lebelela morago, mme a fetošwa sehlwaseeme sa letswai.

27Ka letšatši le le latelago Abrahama a tsogela felo fale a bego a na le Morena gona. 28Ge a iša mahlo Sodoma le Gomora le moeding ka moka a bona muši o thunya nageng, o le bjalo ka muši wo o tšwago moubelong wo mogolo. 29Ge Modimo a fediša metse ya moeding moo Lote a bego a dula gona, o ile a gopola Abrahama, mme a tšhabiša Lote.

Setlogo sa Bamoaba le Baamone

30Ka ge Lote a be a boifa go dula Tsoare, yena le barwedi ba gagwe ka babedi ba ile ba rotogela dithabeng, gomme fao ba dula ka leweng. 31Morwedi yo mogolo a re go ngwanabo: “Tatagorena o a tšofala, gomme ga go banna mo nageng ye ba ba tlago tla ba robala le rena bjalo ka ge e le setlwaedi lefaseng ka moka. 32Tlaa re tagiše tatagorena beine, gore re tle re kgone go robala naye mme re be le bana le yena.” 33Bošego bjoo ba mo noša beine, mme morwedi yo mogolo a robala naye; fela Lote a se tsebe taba yeo.

34Ka letšatši le le latelago morwedi yo mogolo a re go ngwanabo: “Nna ke robetše naye bošego bja go feta; bjale a re mo tagiše beine gape bošego bjo, mme le wena o robale naye gore re be le bana le tatagorena.” 35Ka gona le bošego bjoo ba mo tagiša beine, mme morwedi yo monnyane a robala naye. Gapegape a se tsebe taba yeo. 36Ka tsela ye barwedi ba Lote ka bobedi ba imišwa ke tatagobona. 37Morwedi yo mogolo a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Moaba.19:37 “Moaba” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “yo a tšwago go tate”. Yena e bile rakgolokhukhu wa Bamoaba ba lehono. 38Morwedi yo monnyane le yena a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Bene-Ami.19:38 “Bene-Ami” Leina le ka Seheberu le ra go re “morwa wa moloko wa ka” mme le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “Moamone”. Yena e bile rakgolokhukhu wa Baamone ba lehono.