Sepedi 2000 (NSO00)
17

Lebollo, sešupo sa kgwerano

171Ge Abramo a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane, Morena o ile a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O ntheetše mme ka mehla o dire se se lokilego. 2Ke tla dira kgwerano ya ka le wena, mme ka go fa ditlogolo tše ntšintši.” 3Abramo a itahlela fase ka sefahlego, mme Modimo a re: 4“Še kgwerano ye ke e dirago le wena: O tla ba tatagoditšhaba tše ntši. 5

17:5
Bar. 4:17
Leina la gago e ka se hlwe e le Abramo, eupša e tla ba Abrahama,17:5 “Abrahama” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “tatagoditšhaba tše ntši”. ka gore ke go dira tatagoditšhaba tše ntši. 6Ke tla go fa ditlogolo tše ntšintši ya ba ditšhaba, gomme tše dingwe tša tšona e tla ba dikgoši.

7

17:7
Luk. 1:55
“Ke tla dira kgwerano le wena le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso, ya ba kgwerano ya neng le neng, ya go re ke tla ba Modimo wa gago le wa ditlogolo tša gago. 8
17:8
Dit. 7:5
Ke tla fa wena le ditlogolo tša gago yona naga ye bjale o lego mofaladi go yona. Naga ka moka ya Kanana e tla ba ya ditlogolo tša gago go ya go ile, gomme ke tla ba Modimo wa bona.”

9Modimo a re go Abrahama: “Le wena o botegele kgwerano ya ka le wena, wena gotee le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso. 10

17:10
Dit. 7:8
Bar. 4:11
Sese sešupo sa kgwerano ya ka le wena, wena le ditlogolo tša gago: Motho mang le mang wa monna gare ga lena a bolotšwe. 11-12Go tloga bjale le bolotše lesea le lengwe le le lengwe la mošemane ge le na le matšatši a seswai, gotee le makgoba a a tswalwago malapeng a lena, le makgoba a le a rekago go bašele. Se e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena. 13Yo mongwe le yo mongwe a bolotšwe. Leswao le la mmeleng e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena ya neng le neng. 14Mošemane goba monna ofe le ofe yo a sego a bolotšwa e ka se hlwe e le yo mongwe wa setšhaba sa ka, ka gore ga se a botegela kgwerano ya ka.”

15Modimo a re go Abrahama: “O se ke wa hlwa o bitša mosadi wa gago Sarai; go tloga bjale leina la gagwe ke Sara. 16Ke tla mo šegofatša gomme ke tla go fa morwa ka yena. Ke tla mo šegofatša gomme e tla ba mmagoditšhaba, mme go tla ba le dikgoši gare ga ditlogolo tša gagwe.”

17Abrahama a itahlela fase ka sefahlego a sega ka pelong a re: “Na monna wa mengwaga ye lekgolo a ka tswala ngwana? A Sara a ka ba le ngwana a na le mengwaga ye masome a senyane?” 18Abrahama a re go Modimo: “Hle, a Ishmaele e no ba mojalefa wa ka.”

19Eupša Modimo a re: “Aowa, mosadi wa gago, Sara, o tla go belegela morwa gomme o mo ree leina la Isaka.17:19 “Isaka” Leina le ka Seheberu le ra go re “o a sega”. Ke tla botegela kgwerano ya ka le yena le ditlogolo tša gagwe. Ke kgwerano ya go ya go ile. 20Ke kwele kgopelo ya gago mabapi le Ishmaele, ka fao ke tla mo šegofatša ka mo fa bana ba bantši le ditlogolo tše ntši. E tla ba tatagobabuši ba lesome le metšo ye mebedi, mme ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo. 21Eupša ke tla botegela kgwerano ya ka le morwa wa gago, Isaka, yo a tlago belegwa ke Sara ka tšona nako tše ngwaga wo o tlago.” 22Ge Modimo a feditše go bolela le Abrahama, o ile a mo tlogela, a rotoga.

23Ka lona letšatši leo Abrahama a phetha taelo ya Modimo, a bolotša morwa wa gagwe, Ishmaele, le bašemane le banna ka moka ba lapa la gagwe, gotee le makgoba a a tswetšwego lapeng la gagwe, le ao a a rekilego. 24Abrahama o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane ge a bolotšwa, 25mme morwa wa gagwe, Ishmaele, o be a na le mengwaga ye lesome le ye meraro. 26Bobedi bja bona ba boloditšwe ka letšatši le tee, 27gotee le makgoba ohle a Abrahama.