Sepedi 2000 (NSO00)
11

Tora ya Babele

111Mathomong batho ba lefase lohle ba be ba na le polelo e tee fela, mme ba šomiša mantšu a a swanago. 2Ge ba falalela thoko ya bohlabela ba ile ba fihla molaleng wo mongwe kua Babilonia, gomme ba dula moo. 3Ba botšana ba re: “Tlang re bopeng ditena mme re di tšhume di butšwe!” Ka gona ba ba le ditena tša go aga, le letsopa la go di swaraganya. 4Ke moo ba itšego: “Bjale a re ageng motse wa tora ye e fihlago legodimong, gore re tle re itirele leina mme re se ka ra šwalalanywa le lefase ka moka.”

5Morena a theoga go tlo bona motse le tora yeo batho bao ba di agilego, 6mme a re: “Bjale bonang, batho ba ka moka ke batho ba tee gomme ba bolela polelo e tee; se e no ba mathomo a se ba tlilego go se dira. Go se gwa ya kae ba tla be ba kgona go dira se sengwe le se sengwe se ba nyakago go se dira. 7A re theogeng re yo hlakahlakanya polelo ya bona gore ba se ke ba kwešišana.” 8Ke moo Morena a ba tšitlantšego gohle lefaseng, mme ba se hlwe ba aga motse wola. 9Motse woo wa bitšwa Babele,11:9 “Babele” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “hlakahlakantše”. ka gobane moo Morena o hlakahlakantše polelo ya batho ka moka, mme go tloga moo a ba tšitlanyetša gohle lefaseng.

Ditlogolo tša Seme

(1 Dikr. 1:24-27)

10Ditlogolo tša Seme šedi: Mengwaga ye mebedi ka morago ga lefula, ge Seme a na le mengwaga ye 100, o ile a ba le morwa, Arpakshade. 11Ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 500, mme a ba le bana ba bangwe.

12Ge Arpakshade a na le mengwaga ye 35 o ile a ba le morwa, Shelage; 13ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 403, mme a ba le bana ba bangwe.

14Ge Shelage a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Ebere; 15ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 403, mme a ba le bana ba bangwe.

16Ge Ebere a na le mengwaga ye 34 o ile a ba le morwa, Pelege; 17ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 430, mme a ba le bana ba bangwe.

18Ge Pelege a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Regu; 19ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 209, mme a ba le bana ba bangwe.

20Ge Regu a na le mengwaga ye 32 o ile a ba le morwa, Seruge; 21ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 207, mme a ba le bana ba bangwe.

22Ge Seruge a na le mengwaga ye 30 o ile a ba le morwa, Nahoro; 23ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 200, mme a ba le bana ba bangwe.

24Ge Nahoro a na le mengwaga ye 29 o ile a ba le morwa, Terage; 25ka morago ga fao a phela mengwaga ye mengwe ye 119, mme a ba le bana ba bangwe.

26Ge Terage a na le mengwaga ye 70, o ile a ba tatagoAbramo le Nahoro le Harane.

Ditlogolo tša Terage

27Šedi ditlogolo tša Terage yo e bilego tatagoAbramo le Nahoro le Harane: Harane e bile tatagoLote, 28mme Harane a hwela motseng wa gabo wa Ure kua Babilonia tatagwe a sa phela. 29Abramo a nyala Sarai, mme Nahoro a nyala Milka, morwedi wa Harane. Morwedi yo mongwe wa Harane e be e le Jiska. 30Sarai o be a sa belege.

31Terage o ile a tloga motseng wa Ure, kua Babilonia, a na le Abramo, morwagwe, le Lote, setlogolo sa gagwe, morwa wa Harane, le ngwetši ya gagwe, Sarai, mosadi wa Abramo, a leba Kanana. Ba fihla Harane mme ba itulela gona. 32Terage o ile a hwela moo a na le mengwaga ye 205.