Sepedi 2000 (NSO00)
1

Ditaba tša tlholo

11Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase. 2Lefase le be le sa dulwe, le se na selo. Bodiba bjo bogolo bo be bo pipilwe ke leswiswi, mme moya wa Modimo1:2 “moya wa Modimo” goba “maatla a Modimo” o be o akaletše ka godimo ga meetse. 3

1:3
2 Bakor. 4:6
Gomme Modimo a laela a re: “A go be le seetša” – seetša sa ba gona. 4Modimo a se bona, a kgahlega. A aroganya seetša le leswiswi, 5mme a re seetša ke “mosegare”, leswiswi ke “bošego”. Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la pele.

6-7

1:6-8
2 Pet. 3:5
Modimo a laela gape a re: “A go be le lefaufau go aroganya meetse le go a dira gore a be mafelong a mabedi” – gwa direga bjalo. Ka gona Modimo a dira lefaufau mme a aroganya meetse a ka fase ga lona le a ka godimo ga lona. 8A re lefaufau ke “legodimo”. Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bobedi.

9Modimo a laela gape a re: “A meetse a a lego ka fase ga legodimo a kgobokane felo gotee gore naga e bonale” – gwa direga bjalo. 10A re naga ke “lefase” mme meetse a a kgobokanego felo gotee a re ke “lewatle”. Modimo a di bona, a kgahlega. 11Gomme a laela a re: “A lefase le be le mehuta yohle ya dimela – tšeo di hlagišago dithoro, le mehlare ye e enywago dienywa” – gwa direga bjalo. 12Ka fao lefase la ba le mehuta ka moka ya dimela – tšeo di hlagišago dithoro, le mehlare ye e enywago dienywa. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 13Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la boraro.

14Modimo a laela gape a re: “A dietša di be gona legodimong go aroganya mosegare le bošego, le go bontšha nako yeo go thomago matšatši, le mengwaga, le matšatši a menyanya ya sedumedi; 15di tage legodimong go bonega lefase” – gwa direga bjalo. 16Ka gona Modimo a dira dietša tše pedi tše kgolo, letšatši go buša mosegare, le ngwedi go buša bošego; a dira le dinaledi. 17A bea dietša legodimong gore di bonege lefase, 18go laola mosegare le bošego, le go aroganya seetša le leswiswi. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 19Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bone.

20Modimo a laela gape a re: “A meetse a nyeume diphedi tša mehuta yohle, mme legodimo le tlale dinonyana.” 21Ka gona Modimo a hlola diphedi tše kgolokgolo tša lewatle, le diphedi tša mehuta ka moka ya ka meetseng, le dinonyana tša mehuta ka moka. Gomme Modimo a di bona, a kgahlega. 22A di šegofatša ka moka, gomme a botša diphedi tša ka meetseng gore di ate di tlale lewatle, le dinonyana a di botša gore di ate. 23Gwa feta mantšiboa, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la bohlano.

24Modimo a laela gape a re: “A lefase le be le diphedi tša mehuta yohle – diruiwa, le diphoofolo tša lešoka, le digagabi” – gwa direga bjalo. 25Ka gona Modimo a di dira ka moka mme a kgahlwa ke tšeo a di bonago.

26

1:26
1 Bakor. 11:7
Gape Modimo a re: “Bjale a re direng batho ka seswantšho sa rena, ba swane le rena. Ba tla laola dihlapi, le dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tša lešoka,1:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “diruiwa, le diphoofolo tša lešoka”. Seheberu se re “diruiwa le lefase ka moka”. le digagabi ka moka tša lefase.” 27
1:27-28
Gen. 5:1-2
1:27
Mat. 19:4
Mar. 10:6
Ka gona Modimo a hlola batho, a ba dira gore ba swane le yena. A ba dira e le monna le mosadi, 28a ba šegofatša mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng mme di le laole. Ke le bea balaodi ba dihlapi le dinonyana le diphedi tšohle tša lefase. 29Ke le file dimela tšohle tša peu lefaseng ka moka le mehlare yohle ya dienywa tša peu, gore e be dijo tša lena. 30Ge e le diphoofolo tša lešoka le dinonyana le digagabi ka moka, tšona ke di file ditala tšohle gore e be dijo tša tšona” – gwa direga bjalo. 31Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego mme a kgahlega kudu. Mantšiboa a feta, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la boselela.