Sepedi 2000 (NSO00)
6

Le rwadišaneng mathata a lena

61Banabešo, ge motho a ka swarwa a dira sebe, lena le hlahlwago ke Moya le mo kgale ka moya wo boleta, gomme motho a itote, gore le yena a se lekege. 2Le rwadišaneng mathata a lena, gomme ka tsela yeo le tla be le phetha6:2 “le tla be le phetha” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “le phetha”. molao wa Kriste. 3Ge motho a ipona e le selo, mola e se selo, o a iphora. 4A mongwe le mongwe a itlhahlobe maitshwaro. Ge e le a go loka ke mo a kago ikgantšha ka tše yena mong a di dirilego, a sa di bapetše le tše di dirilwego ke yo mongwe. 5Gobane mongwe le mongwe o swanetše go ithwalela a gagwe mathata.

6Yo a rutwago tša tumelo a fele a ngwathiša moruti wa gagwe go tšohle tše dibotse tše a nago le tšona.

7Le se ke la iphora; Modimo ga a kodutlwe. Se motho a se bjalago ke sona se a tlago se buna. 8Yo a bjalago tše di kgahlago ditumo tša gagwe tša nama, se a tlago se buna ke lehu le le sa felego; yo a bjalago tše di kgahlago Moya, se a tlago se buna ke bophelo bjo bo sa felego. 9Re se ke ra lapa go dira tše di lokilego, gobane ge re ka se lape re tla tla re buna ka nako ya gona. 10Ka gona, ge re na le sebaka re direleng batho bohle tše di lokilego, gagolo bao e lego ba tumelo ya rena.

Paulose o feleletša ka go laya le go laela Bagalatia

11Bonang gore nna ka seatla sa ka ke le ngwalela ka ditlhaka tše dikgolo bjang. 12Batho bao ba lekago go le gapeletša go bolla ke bona ba ba nyakago go kgantšha mebele ya bona. Seo ba dio se direla gore ba se ke ba hlomarelwa sefapano sa Kriste. 13Ešita le bona bao ba bollago ga se gore ba phetha melao ya Moshe; ba dio nyaka gore le re go bolla ba tle ba kgantšhe gore le obametše setlwaedi se sa go swaya mmele. 14Nnaena nka se ikgantšhe ka selo, ge e se ka sefapano sa Morena wa rena Jesu Kriste, gobane ka sona sefapano se ga ke sa na taba le lefase, le lona lefase ga le sa na taba le nna. 15Go bolla goba go se bolle ga se selo, se segolo ke go bopša lefsa. 16Anke bao ba phelago ba phetha molao wo ba be le khutšo ba be ba gaugelwe – bona e lego Baisraele ba Modimo.

17Ka moso go se sa ba le yo a ntshwenyago, ka gobane mabadi a ke nago le ona mo mmeleng wa ka ke leswao la gore ke nna wa Jesu.

18Banabešo, anke Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele. Amene.