Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, moapostola yo ke sego ka bewa ke motho wa nama, le gona go sego motho yo a kilego a rongwa go tlo mpea, eupša ke beilwego ke Jesu Kriste le Modimo, Tatagwe, yo a mo tsošitšego bahung, 2nna le badumedi bohle ba ba nago le nna mo, re dumediša diphuthego tša Galatia re re:

3Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

4Kriste o ikgafile ka lebaka la dibe tša rena, gore a tle a re lokolle mehleng yeno ye mebe, a phethe thato ya Modimo, Tatagorena. 5A go tumišwe Modimo go ya go ile! Amene.

Ebangedi ke e tee

6Ke a kgotsa ge le phakišetša go furalela yo a le biditšego ka kgaugelo ya Kriste,1:6 “ka kgaugelo ya Kriste” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ka kgaugelo”. mme le amogela Ebangedi e šele. 7Gabotse Ebangedi e šele ga e gona, e no ba gore go na le batho ba ba le ferekanyago ba leka go fetola Ebangedi ya Kriste. 8Fela ge motho a ka le begela Ebangedi ye e fapanago le ye re le begetšego yona, le ge e ka ba rena, le ge e ka ba morongwa wa go tšwa legodimong, a rogakwe! 9Bjalo ka ge re kile ra le botša, le gonabjale ke sa boeletša ke re: Ge motho a ka le begela Ebangedi ye e fapanago le ye le e amogetšego, a rogakwe!

10Na ge ke realo ke kwagala nke ke gabile go ithatiša batho goba Modimo? Kgane nke ke rata go kgahla batho? Ge nkabe ke sa le wa go kgahla batho, nkabe ke se mohlanka wa Kriste.

Tša ka mo Paulose e bilego moapostola

11Banabešo, ke a le botša Ebangedi ye ke le begelago yona ye ga e tšwe bathong. 12Ga se ka e fiwa ke motho, ga se ka e rutwa, ke e utolletšwe ke Jesu Kriste.

13

1:13
Dit. 8:3
22:4-5
26:9-11
Le šetše le kwele tša mola ke sa kgothaletše tumelo ya Sejuda, ka mo ke bego ke hlomara phuthego ya Modimo gampe ke leka go e fediša. 14
1:14
Dit. 22:3
Mabapi le go phetha tša tumelo ya Sejuda ke be ke phala Bajuda ba bantši ba dithaka tša ka, ka gobane ke be ke hufegela ditlwaedi tše re di filwego ke borakgolokhukhu ba rena.

15

1:15-16
Dit. 9:3-6
22:6-10
26:13-18
Modimo yo a nkgethilego ge ke belegwa o mpiditše ka kgaugelo ya gagwe gore ke mo direle. Ya re ge a seno kgahlwa 16ke go nkutollela Morwagwe gore ke tle ke begele baditšhaba Taba ye Botse ya gagwe, ka se kgopele motho maele, 17le go ya Jerusalema go yo boledišana le bale e bilego baapostola pele ga ka ka se ye. Se ke se dirilego ke go ya Arabia ka ba ka boela Damaskose. 18
1:18
Dit. 9:26-30
E rile ge go fetile mengwaga ye meraro ka ya Jerusalema go tsebišiša Kefase,1:18 “Kefase” Leo ke leina la Petrose ka Searamo. gomme ka dula naye beke tše pedi. 19Baapostola ba bangwe bona ga se ka ba bona, ntle le Jakobose, morwarragoMorena.

20Tše ke di ngwalago tše ke nnete, gomme Modimo o a tseba gore ga ke bolele maaka.

21Go tloga moo ke ile ka ya dileteng tša Siria le tša Tsilitsia. 22Diphuthego tša Bakriste tša Judea di be di sa ntsebe sefahlego. 23Ba be ba no kwa ge go thwe: “Monna yola pele a bego a re hlomara bjale ke yena a begelago batho yona tumelo yela a kilego a leka go e fediša.” 24Gomme ba tumiša Modimo ka lebaka la ka.