Sepedi 2000 (NSO00)
8

Batho ba ba ilego ba boa bothopša

81Šea mantona a dikgorwana le ba mašika a bona ba ba bego ba le bothopša kua Babilonia ba ba ilego ba boela Jerusalema gammogo le Esra mehleng ya ge Artazerksese e le kgoši:

2-14Gershome, wa kgorwana ya Finease

Daniele, wa kgorwana ya Ithamara

Hatushe, morwa wa Shekania, wa kgorwana ya Dafida

Sakaria, wa kgorwana ya Paroshe, a na le banna ba lekgolo le masome a fetšago seatla ba kgorwana ya gagwe; ba be ba ngwadišitšwe ka mašika a bona

Elioenai, morwa wa Seragia, wa kgorwana ya Pahate-Moaba, a na le banna ba makgolo a mabedi

Shekania, morwa wa Jahasiele, wa kgorwana ya Satu,8:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Satu”. Lebelela le Esra 2:8. Seheberu ga se na le leina le. a na le banna ba makgolo a mararo

Ebede, morwa wa Jonathane, wa kgorwana ya Adine, a na le banna ba masome a mahlano

Jeshaya, morwa wa Athalia, wa kgorwana ya Elamo, a na le banna ba masome a a šupago

Sebadia, morwa wa Mikaele, wa kgorwana ya Shefatia, a na le banna ba masome a seswai

Obadia, morwa wa Jehiele, wa kgorwana ya Joaba, a na le banna ba makgolo a mabedi le lesome le metšo ye seswai

Shelomite, morwa wa Josifia, wa kgorwana ya Bani,8:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re: “Bani”. Lebelela le Esra 2:10. Seheberu ga se na le leina le. a na le banna ba lekgolo le masome a a selelago

Sakaria, morwa wa Bebai, wa kgorwana ya Bebai, a na le banna ba masome a mabedi a metšo ye seswai

Johanane, morwa wa Katane, wa kgorwana ya Asgade, a na le banna ba lekgolo le ba lesome

Elifelete le Jeiele le Shemaya, ba kgorwana ya Adonikamo, ba na le banna ba masome a a selelago; bona ba ile ba boa ka morago ga lebaka

Utai le Sakure, ba kgorwana ya Bigbai, ba na le banna ba masome a a šupago

Esra o kgopelela Tempele Balefi

15Ke ile ka bokanya sehlopha seo kgauswi le mokero wo o elelago motseng wa Ahaba, gomme ra hloma mešaša, ra dula moo matšatši a mararo. Ka bona gore sehlopheng seo go na le baprista, eupša ga go na Balefi. 16Ka bitša baetapele ba: Eliesere, Ariele, Shemaya, Elnathane, Jaribe, Elnathane, Nathane, Sakaria le Meshulamo, gammogo le morutiši Joyaribe le morutiši Elnathane. 17Ka ba roma go Ido, moetapele wa Bajuda ba ba dulago Kasifia, gore ba yo kgopela yena le badirišani ba gagwe, e lego bašomi ba ka Tempeleng, gore ba re romele batho ba ba ka šomago ka Tempeleng ya Modimo wa rena. 18Ka ge Modimo a be a re šegofaditše ba ile ba re romela Sherebia, monna wa temogo, Molefi wa kgorwana ya Magli, gomme yena a tla le barwa ba gagwe le banababo ba lesome le metšo ye e šupago.8:18 “lesome le metšo ye e šupago” goba “lesome le metšo ye seswai” 19Ba ile ba romela le Hashabia le Jeshaya, ba kgorwana ya Merari, gotee le ba masome a mabedi ba meloko ya bobona. 20Le gona go be go na le bašomi ba ka Tempeleng ba makgolo a mabedi le masome a mabedi bao borakgolokhukhu ba bona ba bego ba sa le ba kgethwa ke Kgoši Dafida le bahlankedi ba gagwe gore ba thuše Balefi. Ka moka ga bona ba be ba ngwadišitšwe ka maina.

Esra le sehlopha sa gagwe ba ikona dijo, ba rapela

21Gona moo mokerong wa Ahaba ke ile ka laela gore bohle re ikone dijo, gore re ikokobetše pele ga Modimo wa rena re mo kgopele gore a re šireletše leetong, rena le bana le batšofadi gotee le dithoto tšohle tša rena. 22Ke ile ka lewa ke dihlong go kgopela kgoši gore a re fe madira le banamedi ba dipere bao ba tlago tšama ba re šireletša manabeng leetong la rena, ka gobane ke be ke mmoditše gore Modimo wa rena o loketše yo mongwe le yo mongwe yo a mmotago, eupša o galefela mang le mang yo a mo furalelago, gomme o a mo otla. 23Ka gona ra ikona dijo, ra rapela gore Modimo a re šireletše, mme yena a kwa dithapelo tša rena.

24Gare ga baetapele ba baprista ke ile ka kgetha Sherebia le Hashabia le ba bangwe ba lesome. 25Ka napa ka ela silibera le gauta le dibjana tše kgoši le baeletši ba gagwe le bahlankedi le Baisraele ba ba bego ba le bothopša ba bego ba di abile gore di tle di šomišwe ka Tempeleng, ka di neela baprista. 26-27Tše ke ilego ka ba fa tšona šedi:

silibera ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše senyane le makgolo a mahlano

dibjana tša silibera tše lekgolo tša dikilokramo tše masome a a selelago

gauta ya dikilokramo tše dikete tše tharo

meruswi ya gauta ye masome a mabedi ya dikilokramo tše seswai le seripa

meruswi ye mebedi ye mebotse ya mphiri ye e phadimišitšwego ya go lekana le meruswi ya gauta ka theko

28Ka re go bona: “Lena le ba bakgethwa go Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, gomme le tšona dibjana ka moka tša silibera le tša gauta tše di abetšwego yena e le dimpho tša boithaopo ke tše dikgethwa. 29Le di lote gabotse go fihlela ge le goroga Tempeleng. Fao le di ele ka diphapošing tša Tempele gomme le di neele baetapele ba baprista le ba Balefi le mantona a dikgorwana a setšhaba sa Israele kua Jerusalema.” 30Ka gona baprista le Balefi ba amogela silibera le gauta le dibjana gore ba di iše Tempeleng Jerusalema.

Go boelwa Jerusalema

31E be e le ka letšatši la lesome le metšo ye mebedi la kgwedi ya mathomo ge re tloga mokerong wa Ahaba re leba Jerusalema. Modimo wa rena a re šireletša, a re boloka gore re se hlaselwe ke manaba, le gore re se lalelwe tseleng. 32Ge re fihla Jerusalema ra khutša matšatši a mararo. 33Ka letšatši la bone ra ya Tempeleng, ra ela silibera le gauta le dibjana, gomme ra di neela moprista Meremote, morwa wa Uria. Yena o be a na le Eleasara, morwa wa Finease, gotee le Balefi ba: Josabade, morwa wa Jeshua, le Noadia, morwa wa Binui. 34Tšohle di ile tša balwa, tša elwa, gomme boima bja tšona bja ngwalwa le semeetseng.

35Ke moka bohle bao ba bego ba boile bothopša ba direla Morena Modimo wa Israele dihlabelo. Ba direla Baisraele bohle dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka dipoo tše lesome le tše pedi. Ba hlaba le dikgapa tše masome a senyane le metšo ye e selelago, le dikwanyana tše masome a a šupago a metšo ye e šupago, le tšona ya ba dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Ba dira le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka diphooko tše lesome le tše pedi. Diruiwa tšeo ka moka ya ba tša go direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 36Ba ile ba tšea le lengwalo lela ba go le fiwa ke kgoši, ba le neela babušiši le bahlankedi ba selete sa Yufratese-Bodikela, gomme bona ba napa ba thuša setšhaba le ka tša tirelo ya sona ya Tempeleng.

9

Esra o kwa gore Bajuda ba nyalelana le merafe e šele

91Ka morago ga tšeo ka moka baetapele ba setšhaba sa Israele ba ile ba tla ba mpotša gore setšhaba le baprista le Balefi ga se ba ikgetholla go ditšhaba tša dinaga tša kgauswi, e lego Amone le Moaba le Egepeta, goba go Bakanana le Bahete le Baperise le Bajebuse le Baamore. Ba be ba dira tšona dilo tšela tša makgapha tše di bego di dirwa ke ditšhaba tšeo. 2Bajuda ba be ba nyala basadi ba merafe yeo, ka gona setšhaba se sekgethwa sa Modimo sa tswakana nayo. Baetapele le bahlankedi e be e le bona dithwadi moo tabeng yeo ya go se botegele Modimo. 3Ge ke ekwa seo ka ikgagolela diaparo tša ka gare le seaparo sa ka ntle, ka itumola moriri le maledu, ka dula fase ke gakanegile kudu. 4Batho ka moka bao ba bego ba tšhošitšwe ke seo Modimo wa Israele a bego a se boletše mabapi le go se botege ga bao ba bego ba boile bothopša, ba ile ba thoma go nkgobokanela. Ka dula moo ke gakanegile kudu go fihlela ka nako ye go dirwago sehlabelo sa mantšiboa.

5Ya re ge nako yeo e fihla, ka emelela moo ke bego ke itshola gona, ke sa apere diaparo tšela di gagogilego, ka khunama ka rapela ke emišeditše matsogo go Morena Modimo wa ka. 6Ka re: “Joo, Modimo, ke lewa ke dihlong, ke tšhaba le go emiša sefahlego pele ga gago. Dibe tša rena di hlatlagane, di re pipile dihlogo; molato wa rena o phagame o fihla magodimong. 7Ge e sa le go tloga mehleng ya borakgolokhukhu ba rena go fihlela gonabjale, rena setšhaba sa gago re dira dibe kudu. Ka lebaka la dibe tša rena, rena le magoši a rena le baprista re gafetšwe diatleng tša magoši a dinaga di šele, ra bolawa, ra hlakolwa, ra ba ra ba mathopša. Re gobošitšwe la go lahlwa, gomme le bjale re sa gobošwa. 8Bjale wena, Morena Modimo wa rena, o re šoketše lebakanyana fela, gomme wa dira gore ba bangwe ba rena ba phologe bokgobeng, mme ba tle ba dulele sa ruri mo felong mo gokgethwa. O tsošološitše bophelo bja rena wa bo mpshafatša le ge re be re le bokgobeng. 9Re be re le makgoba, eupša wa se re tlogele bokgobeng. O dirile gore magoši a Persia a re šokele gomme a re dumelele gore re phele lefsa, le gore re tsoše Tempele ya gago ye e bego e le marope, le gore re tle re bolokege mo Juda le Jerusalema.

10“Eupša bjale, Modimo wa rena, re ka hlwa re sa reng ka morago ga tše di šetšego di diregile? Re boeleditše re tshetše ditaelo tša gago 11tše o re filego tšona ka baprofeta, bahlanka ba gago. Ba re boditše gore naga ye re yago go yona ke naga ye e sego ya hlweka, ka gore batho ba ba dulago go yona ba e tladitše ditiro tša makgapha le tša bohlola ka moka. 12

9:12
Eks. 34:11-16
Doit. 7:1-5
Ba re boditše gore ge re nyaka go tia le go ipshina ka monono wa naga yeo le go e tlogelela ditlogolo tša rena go ya go ile, re se ke ra tsoga re nyalelane le batho ba gona, goba re ba thušitše go atlega le go phela gabotse. 13Ešita le ka morago ga tšohle tše di re hlagetšego ka lebaka la dibe tša rena le melato ya rena, re tseba gore wena, Modimo wa rena, o re otlile gannyane go fetwa ke ka moo re bego re swanela, gomme o re lesitše ra ba le mašaledi a. 14Bjale re ka thoma bjang go tshela melao ya gago mme ra nyalelana le batho ba ba dirago bohlola bjoo? Ge re ka dira bjalo o tla re galefela mo e lego gore o tla re fediša taa, gomme wa se lese motho e eba lešaledi goba a phologa. 15Wena, Morena Modimo wa Israele, o dira ka toka, gomme o re phološitše, ra ba mašaledi le lehono. Re ipolela molato wa rena go wena, ka gobane ka lebaka la molato wo wa rena ga go yo a ka emago pele ga gago.”

10

Maano a go fediša nyalelano

101Eitše ge Esra a sa itahletše fase a rapela pele ga Tempele a lla a bolela dibe tše, Baisraele ba bantšintši, banna le basadi le bana, ba mo kgobokanela, ba lla gabohloko. 2Shekania, morwa wa Jehiele, wa kgorwana ya Elamo, a re go Esra: “Re hlanogetše Modimo wa rena ra nyala basadi ba šele, fela kholofelo e sa le gona ya gore Baisraele ba tšwe molatong wo. 3Bjale a re eneng pele ga Modimo wa rena gore re tla bušetša basadi ba le bana ba bona morago. Re tla dira se wena, mong wa ka, le ba bangwe ba ba phethago ditaelo tša Modimo ba re eletšago gore re se dire. Re tla dira seo melao ya Modimo e se nyakago. 4Taba yeo e magetleng a gago. Re ema le wena, ka gona tia maatla o e phethe!”

5Ka gona Esra a thoma go eniša baetapele ba baprista le ba Balefi le ba setšhaba ka moka gore ba tla dira seo Shekania a se boletšego. 6A napa a tloga pele ga Tempele a tsena ka phapošing ya Johanane, morwa wa Eliashibe, gomme a lala10:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a lala” Seheberu se re “a ya”. a lla ka lebaka la go se botege ga mathopša. A se ke a ja goba a nwa selo.

7-8Baetapele ba setšhaba ba laela gore go rongwe batseta Jerusalema le nageng ya Juda ka moka gore ba botše batho ka moka bao ba boilego bothopša ba tle ba kopane Jerusalema. Batseta bao ba laelwa gore ba ba tsebiše le gore ge motho a ka se tle moo gwa ba gwa feta matšatši a mararo, se sengwe le se sengwe se e lego sa gagwe se tla thopša, gomme yena o tla kgaolwa setšhabeng. 9Moo matšatšing ao a mararo, ka letšatši la masome a mabedi la kgwedi ya senyane, banna bohle ba ba dulago nageng ya Juda le ya Benjamene ba tla Jerusalema gomme ba kgobokana ka kgorong ya Tempele. Pula e be e ena kudu, gomme batho ba thothomela ka lebaka la yona le ka lebaka la bogolo bja molato.

10Moprista Esra a ema a re go bona: “Ga se la botega gomme le godišeditše Baisraele molato ka go nyala basadi ba ditšhaba di šele. 11Bjale ge, ipoleleng dibe tša lena go Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, gomme le direng se se mo kgahlago. Ikaroganyeng le batho ba naga ye le basadi ba lena ba ditšhaba di šele.”

12Batho ba mo fetola ba goa ba re: “Go lokile! Re swanetše go dira se o se bolelago. 13Fela re ba bantši le gona pula e na kudu. Re ka se eme mo ntle. Taba ye e ka se phethwe ka tšatši le tee goba a mabedi, ka gobane re ba bantši kudu bao re dirilego sebe se. 14Baetapele ba rena a ba šale Jerusalema ba hlokomele taba ye. Gomme yo mongwe le yo mongwe yo a nago le mosadi wa setšhaba se šele a tle ka nako ye e beilwego, gotee le baetapele le baahlodi ba motse wa gabo. Ka tsela ye kgalefo ya Modimo tabeng ye e tla široga.” 15Go ile gwa se be le yo a ganago leano leo, ge e se Jonathane, morwa wa Asahele, le Jagsera, morwa wa Tikba, mme bona ba be ba tlatšwa ke Meshulamo le Shabetai wa Molefi.

16Mathopša ao a bego a boile a ile a kwana le leano leo, ka gona moprista Esra a ikgethela10:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ikgethela” Seheberu ga se kwagale gabotse. banna gare ga mantona a dikgorwana, gomme a ba ngwala ka maina. Ya re ka letšatši la pele la kgwedi ya lesome ba thoma go nyakišiša, 17gomme kgweding tše tharo tše di latelago ke ge ba nyakišišitše banna ka moka ba ba bego ba nyetše basadi ba šele.

Banna ba ba bego ba nyetše basadi ba šele

18Le ke lenaneo la banna ba ba bego ba na le basadi ba šele:

Baprista e be e le ba ba latelago, gomme ba ngwadišitšwe ka dikgorwana tša bona:

Kgorwana ya Jeshua le banababo, barwa ba Jotsadaka: Maasea, Eliesere, Jaribe le Gedalia. 19Ba ile ba tshepiša gore ba tla bušetša basadi ba bona morago, gomme ba dira sehlabelo sa dibe tša bona ka kgapa.

20Kgorwana ya Imere: Hanani le Sebadia

21Kgorwana ya Harime: Maasea, Eliya, Shemaya, Jehiele le Usia

22Kgorwana ya Pashure: Elioenai, Maasea, Ishmaele, Nathaniele, Josabade le Elasa

23Balefi:

Josabade le Shimi le Kelaya, yo a bego a bitšwa le ka la Kelita, le Petagia le Juda le Eliesere

24Baopedi:

Eliashibe

Baleti ba masoro a Tempele:

Shalume le Teleme le Uri

25Baisraele ba bangwe:

Kgorwana ya Paroshe: Ramia, Jisia, Malkia, Miyamine, Eleasara, Malkia le Benaya

26Kgorwana ya Elamo: Matania, Sakaria, Jehiele, Abdi, Jeremote le Eliya

27Kgorwana ya Satu: Elioenai, Eliashibe, Matania, Jeremote, Sabade le Asisa

28Kgorwana ya Bebai: Johanane, Hanania, Sabai le Atelai

29Kgorwana ya Bani: Meshulamo, Maluke, Adaya, Jashube, Sheale le Jeremote

30Kgorwana ya Pahate-Moaba: Adna, Kelale, Benaya, Maasea, Matania, Betsaliele, Binui le Manase

31-32Kgorwana ya Harime: Eliesere, Jisia, Malkia, Shemaya, Simeone, Benjamene, Maluke le Shemaria

33Kgorwana ya Hashumo: Matenai, Matata, Sabade, Elifelete, Jeremai, Manase le Shimi

34-37Kgorwana ya Bani: Maadai, Amramo, Uele, Benaya, Bedia, Keluhi, Bania, Meremote, Eliashibe, Matania, Matenai le Jaasai

38-42Kgorwana ya Binui: Shimi, Shelemia, Nathane, Adaya, Makanadibai, Shashai, Sharai, Asarele, Shelemia, Shemaria, Shalume, Amaria le Josefa

43Kgorwana ya Nebo: Jeiele, Matitia, Sabade, Sebina, Jadai, Joele le Benaya

44Banna bao ka moka ba be ba nyetše basadi ba šele. Ba ile ba ba hlala, gomme ba ba bušetša morago le bana ba bona.10:44 “Ba ile ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.