Sepedi 2000 (NSO00)
9

Esra o kwa gore Bajuda ba nyalelana le merafe e šele

91Ka morago ga tšeo ka moka baetapele ba setšhaba sa Israele ba ile ba tla ba mpotša gore setšhaba le baprista le Balefi ga se ba ikgetholla go ditšhaba tša dinaga tša kgauswi, e lego Amone le Moaba le Egepeta, goba go Bakanana le Bahete le Baperise le Bajebuse le Baamore. Ba be ba dira tšona dilo tšela tša makgapha tše di bego di dirwa ke ditšhaba tšeo. 2Bajuda ba be ba nyala basadi ba merafe yeo, ka gona setšhaba se sekgethwa sa Modimo sa tswakana nayo. Baetapele le bahlankedi e be e le bona dithwadi moo tabeng yeo ya go se botegele Modimo. 3Ge ke ekwa seo ka ikgagolela diaparo tša ka gare le seaparo sa ka ntle, ka itumola moriri le maledu, ka dula fase ke gakanegile kudu. 4Batho ka moka bao ba bego ba tšhošitšwe ke seo Modimo wa Israele a bego a se boletše mabapi le go se botege ga bao ba bego ba boile bothopša, ba ile ba thoma go nkgobokanela. Ka dula moo ke gakanegile kudu go fihlela ka nako ye go dirwago sehlabelo sa mantšiboa.

5Ya re ge nako yeo e fihla, ka emelela moo ke bego ke itshola gona, ke sa apere diaparo tšela di gagogilego, ka khunama ka rapela ke emišeditše matsogo go Morena Modimo wa ka. 6Ka re: “Joo, Modimo, ke lewa ke dihlong, ke tšhaba le go emiša sefahlego pele ga gago. Dibe tša rena di hlatlagane, di re pipile dihlogo; molato wa rena o phagame o fihla magodimong. 7Ge e sa le go tloga mehleng ya borakgolokhukhu ba rena go fihlela gonabjale, rena setšhaba sa gago re dira dibe kudu. Ka lebaka la dibe tša rena, rena le magoši a rena le baprista re gafetšwe diatleng tša magoši a dinaga di šele, ra bolawa, ra hlakolwa, ra ba ra ba mathopša. Re gobošitšwe la go lahlwa, gomme le bjale re sa gobošwa. 8Bjale wena, Morena Modimo wa rena, o re šoketše lebakanyana fela, gomme wa dira gore ba bangwe ba rena ba phologe bokgobeng, mme ba tle ba dulele sa ruri mo felong mo gokgethwa. O tsošološitše bophelo bja rena wa bo mpshafatša le ge re be re le bokgobeng. 9Re be re le makgoba, eupša wa se re tlogele bokgobeng. O dirile gore magoši a Persia a re šokele gomme a re dumelele gore re phele lefsa, le gore re tsoše Tempele ya gago ye e bego e le marope, le gore re tle re bolokege mo Juda le Jerusalema.

10“Eupša bjale, Modimo wa rena, re ka hlwa re sa reng ka morago ga tše di šetšego di diregile? Re boeleditše re tshetše ditaelo tša gago 11tše o re filego tšona ka baprofeta, bahlanka ba gago. Ba re boditše gore naga ye re yago go yona ke naga ye e sego ya hlweka, ka gore batho ba ba dulago go yona ba e tladitše ditiro tša makgapha le tša bohlola ka moka. 12

9:12
Eks. 34:11-16
Doit. 7:1-5
Ba re boditše gore ge re nyaka go tia le go ipshina ka monono wa naga yeo le go e tlogelela ditlogolo tša rena go ya go ile, re se ke ra tsoga re nyalelane le batho ba gona, goba re ba thušitše go atlega le go phela gabotse. 13Ešita le ka morago ga tšohle tše di re hlagetšego ka lebaka la dibe tša rena le melato ya rena, re tseba gore wena, Modimo wa rena, o re otlile gannyane go fetwa ke ka moo re bego re swanela, gomme o re lesitše ra ba le mašaledi a. 14Bjale re ka thoma bjang go tshela melao ya gago mme ra nyalelana le batho ba ba dirago bohlola bjoo? Ge re ka dira bjalo o tla re galefela mo e lego gore o tla re fediša taa, gomme wa se lese motho e eba lešaledi goba a phologa. 15Wena, Morena Modimo wa Israele, o dira ka toka, gomme o re phološitše, ra ba mašaledi le lehono. Re ipolela molato wa rena go wena, ka gobane ka lebaka la molato wo wa rena ga go yo a ka emago pele ga gago.”