Sepedi 2000 (NSO00)
7

Esra o fihla Jerusalema

71Ka morago ga mengwaga ye mentši Artazerksese e ile ya ba kgoši ya Persia. Mehleng ya gagwe gwa ba le monna yo mongwe yo a bitšwago Esra. Yena o be a latišiša borakgolokhukhu ba gagwe go yo fihla ka Arone, Moprista yo Mogolo, ka mokgwa wo o latelago: Esra e be e le morwa wa Seraya, Seraya morwa wa Asaria, Asaria morwa wa Hilkia, 2Hilkia morwa wa Shalume, Shalume morwa wa Tsadoko, Tsadoko morwa wa Ahitube, 3Ahitube morwa wa Amaria, Amaria morwa wa Asaria, Asaria morwa wa Merayote, 4Merayote morwa wa Seragia, Seragia morwa wa Usi, Usi morwa wa Buki, 5Buki morwa wa Abishua, Abishua morwa wa Finease, Finease morwa wa Eleasara, Eleasara morwa wa Arone.

6-7Esra e be e le serutegi se segolo sa melao ye Morena Modimo wa Israele a bego a e file Moshe. Ka ge Esra a be a šegofaditšwe ke Morena Modimo wa gagwe, kgoši o be a mo fa tšohle tše a bego a mo kgopela tšona. Ya re ka ngwaga wa bošupa wa pušo ya Artazerksese, Esra a tloga Babilonia a leba Jerusalema a na le sehlopha sa Baisraele. Sehlopha seo se be se na le baprista le Balefi le baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a Tempele le bašomi ba ka Tempeleng. 8-9Ba tloga Babilonia ka letšatši la pele la kgwedi ya mathomo, gomme ba fihla Jerusalema ka letšatši la pele la kgwedi ya bohlano, ka gobane Modimo o be a na le yena. 10Esra o be a ikgafetše go ithuta melao ya Morena le go ruta setšhaba sa Israele ditaelo le melawana ya yona.

Lengwalo le Artazerksese a ilego a le fa Esra

11Artazerksese o ile a fa Esra, moprista, serutegi se segolo sa melao le ditaelo tše Morena a bego a di file Israele, lengwalo. Lona le be le re:

127:12-26 Ditemana 12-26 di ngwadilwe ka Searamo. Lebelela le Esra 4:7. “Lengwalo le le tšwa go Artazerksese, kgoši ya dikgoši, gomme le ya go Esra, moprista, serutegi sa melao ya Modimo wa legodimo.7:12 Searamo se tlaleletša ka lentšu le lengwe leo go sa tsebjego gabotse gore le šupa eng.

13“Ke laela gore Baisraele bohle mmušong wa ka le baprista ba bona le Balefi ba ba ratago go boela Jerusalema, ba dumelelwe go sepela nago. 14Nna le baeletši ba ka ba ba šupago re go roma Jerusalema le nageng ya Juda, gore o yo lebeledišiša ka moo melao ya Modimo wa gago yeo o e swerego e phethwago ka gona. 15O tšee dimpho tša gauta le tša silibera tše nna le baeletši ba ka re ithaopilego ra di fa Modimo wa Israele yo Tempele ya gagwe e lego kua Jerusalema. 16O tšee le silibera le gauta ka moka ye o tlago e kgoboketša seleteng sohle sa Babilonia, gotee le dimpho tše batho ba Israele le baprista ba bona ba tlago ithaopa ba di fa Tempele ya Modimo wa bona kua Jerusalema.

17“Tšhelete yeo le e šomiše ka tlhokomelo, gomme ka yona le reke dipoo le dikgapa le dikwanyana gotee le bupi le beine, mme le dire dihlabelo ka tšona godimo ga aletare ya Tempeleng kua Jerusalema. 18Silibera le gauta ye e šetšego wena le baprista ba bangwe le ka e šomiša go dira se le bonago se na le mohola, go ya ka thato ya Modimo wa lena. 19Le abele Modimo kua Jerusalema dibjana tšohle tše le di neetšwego gore le di šomiše ditirelong tša Tempeleng. 20Gomme le dilo tše dingwe tše le di nyakelago Tempele le ka di reka ka tšhelete ya mošate.

21“Ke laela boramatlotlo ka moka ba ba dulago Yufratese-Bodikela gore ba fe Esra, moprista le serutegi sa melao ya Modimo wa legodimo, se sengwe le se sengwe se a se kgopelago, 22ba se ke ba ntšha silibera ya go feta ya dikilokramo tše dikete tše tharo, le mabele a go feta tše dikete tše lesome, le beine ya go feta ya dilitara tše dikete tše pedi le makgolo a mabedi, le makhura a mohlware a dilitara tše dikaalo. Letswai le a le nyakago lona le se ke la elwa. 23Le mo fe ka mafolofolo se sengwe le se sengwe seo Modimo wa legodimo a se nyakelago Tempele ya gagwe, gore Modimo a se ke a tsoga a nkgalefetše goba a galefetše bao ba tlago ntlhatlama bogošing. 24Le se ke la ntšhiša baprista, Balefi, baopedi, baleti, bašomi, goba mang le mang yo a direlago Tempele yeo se sengwenyana, metšhelo.

25“Wena, Esra, o šomiše bohlale bjo o bo filwego ke Modimo, gomme o kgethe babušiši le baahlodi gore ba buše batho ka moka ba Yufratese-Bodikela bao ba phethago melao ya Modimo wa gago. Ba ba sa tsebego melao yeo o ba rute yona. 26Yo mongwe le yo mongwe yo a sa phethego melao ya Modimo wa gago goba ya mmušo a otlwe ka pela – a bolawe, goba a rakwe nageng, goba a lefe ka tšhelete, goba a lahlelwe kgolegong.”

Esra o tumiša Modimo

27Esra a re: “A go retwe Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena! O dirile gore kgoši a ikemišetše go hlompha Tempele ya Morena kua Jerusalema ka mokgwa wo mobjalo. 28Modimo o dirile gore kgoši le baeletši ba gagwe le bahlankedi bohle ba maatla ba ntebelele ka botho; Morena Modimo wa ka o ntšhegofaditše gomme a mpha maatla a go kgobokanya mantona a dikgorwana a Israele gore a boele le nna morago.”