Sepedi 2000 (NSO00)
5

51Mehleng yeo baprofeta ba bangwe, Hagai le Sakaria, morwa wa Ido, ba ile ba thoma go porofeta Bajuda bao ba bego ba dula nageng ya Juda le Jerusalema ka leina la Modimo wa Israele. 2

5:2
Hag. 1:12
Sak. 4:6-9
Ge Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Jeshua, morwa wa Jotsadaka, ba ekwa tše di bolelwago, ba ile ba tšwela pele le go aga Tempele ya Jerusalema ka lefsa, gomme baprofeta bao ba babedi ba ba thuša.

3Ke moka Tatenai, mmušiši wa Yufratese-Bodikela, le Shetare-Bosnai, le bahlankedi ba bangwe bjalo ka bona ba ya Jerusalema ba ba botšiša ba re: “Ke mang yo a le laetšego gore le age Tempele ye le be le e feleletše ka go e kgabiša ka dikota?” 4Ba5:4 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ba” Searamo se re “Ra”. ba botšiša le maina a banna ka moka bao ba bego ba ba agiša Tempele. 5Eupša Modimo o be a lebeletše baetapele ba Bajuda ka botho, ka gona bahlankedi bao ba Bapersia ba kwana gore ba se ke ba ba thibela go fihlela ba ngwalela Dariose gomme a ba fetola. 6Pego ye ba ilego ba e ngwalela kgoši e be e re:

7“Kgoši Dariose, o re phelele!

8“Kgoši, tseba gore re ile ra ya seleteng sa Juda, gomme ra hwetša Tempele ya Modimo yo mogolo e agiwa ka lefsa ka maswika a magolo le dikota tše di ageletšwego mabotong. Modiro woo o dirwa ka tlhokomelo gomme o tšwela pele gabotse.

9“Re ile ra botšiša baetapele ba setšhaba gore ke mang yo a ba laetšego go tsoša Tempele le go e feleletša ka go e kgabiša ka dikota. 10Re ba botšišitše le maina a bona, gore re tle re go tsebiše ka lengwalo gore baetapele ba modiro wo ke bomang.

11“Ba ile ba re fetola ba re: ‘Rena re bahlanka ba Modimo wa legodimo le lefase, gomme re tsoša Tempele ye kgalekgale e ilego ya agwa ya phethwa ke kgoši ye kgolo ya Israele. 12

5:12
2 Dikg. 25:8-12
2 Dikr. 36:17-20
Jer. 52:12-15
Fela ka gobane borakgolokhukhu ba rena ba ile ba galefiša Modimo wa legodimo, yena o ile a ba gafela diatleng tša Nebukadnesare, Mokaldea, kgoši ya Babilonia. Tempele ye o ile a e kgereša gomme setšhaba a se iša bothopša Babilonia. 13
5:13
Esra 1:2-11
Ya re ka ngwaga wa mathomo wa ge Korese e le kgoši ya Babilonia, yena Korese a laela gore Tempele e tsošološwe. 14A ntšha dibjana tša Tempele tša gauta le tša silibera tšela Nebukadnesare a bego a di tšere Tempeleng ya Jerusalema a di beile ka tempeleng ya Babilonia. A di neela Sheshbatsare, monna yo a bego a mmeile mmušiši wa naga ya Juda. 15Kgoši a mmotša gore a di bušetše Tempeleng ya Jerusalema, gomme a age Tempele yeo ka lefsa moo e bego e le gona. 16Ka gona Sheshbatsare a tla a aga motheo wa yona; e sa le go tloga ka nako yeo Tempele e agiwa, mme le bjale ga sešo ya fela.’

17“Bjale ge, ge o rata kgoši, a go nyakišišwe ka dipukung tša mošate moo Babilone, gore go bonwe ge eba Korese o kile a laela gore Tempele ye ya mo Jerusalema e tsošološwe, gomme o re tsebiše, kgoši, gore thato ya gago ke eng mabapi le taba yeo.”

6

Lengwalo la taelo ya Korese le a nyakwa la hwetšwa

61Ka gona Kgoši Dariose a laela gore go nyakišišwe ka dipukung tša mošate tšeo di bego di lotilwe motseng wa Babilone. 2Eupša e ile ya ba motseng wa Ekbatana wo o bego o ageleditšwe ka morako, seleteng sa Media, mo go ilego gwa hwetšwa lengwalo leo go lona go bego go ngwadilwe ditaba tše di latelago:

3“Kgoši Korese, ngwageng wa mathomo wa pušo ya gagwe, o ile a laela gore ngwako wa Modimo, wo o lego Jerusalema, o tsošološwe e be felo mo go dirwago dihlabelo gape. Tempele yeo e swanetše go agwa mola metheong ya yona ye metala, gomme e be ya bogodimo bja dimetara tše 27,6 le bophara bja dimetara tše 27,6. 4Maboto a yona a agwe ka go tsenya dikota godimo ga molokoloko wo mongwe le wo mongwe wa boraro wa maswika. Gomme ditshenyegelo di lefše ka ditšhelete tša mošate. 5Le dibjana tša gauta le tša silibera tšeo Kgoši Nebukadnesare a di tšerego ka Tempeleng ya Jerusalema a di tliša Babilone, di swanetše go bušetšwa madulong a tšona ka Tempeleng Jerusalema.”

Dariose o laela gore mošomo o tšwele pele

6Ke moo Dariose a ba fetotšego ka lengwalo a re:

“Wena Tatenai, mmušiši wa Yufratese-Bodikela, le Shetare-Bosnai, le ba ba dirišanago le lena ba ba lego Yufratese-Bodikela, le kgaoganeng le Tempele, 7le gona le leseng modiro woo o tšwele pele o sa šitišwe ke selo. Le tlogeleng mmušiši wa naga ya Juda le baetapele ba Bajuda ba tsošološe Tempele ya Modimo mola e bego e le gona. 8Ka lengwalo le ke le laela gore le ba thuše go e aga ka lefsa. Ditshenyegelo tša bona di lefše ntle le go dikadika ka ditšhelete tša mošate tše di tšwago metšhelong ya Yufratese-Bodikela, gore mošomo woo o tle o se kgaotšwe. 9Letšatši ka letšatši le se ke la lesa go fa baprista ba ba lego Jerusalema se sengwe le se sengwe seo ba le botšago gore ba a se nyaka: dipowana goba dikgapa goba dikwanyana tšeo ka tšona ba kago direla Modimo wa legodimo dihlabelo tša go tshungwa ka moka, goba mabele, goba letswai, goba beine, goba makhura a mohlware. 10Seo se swanetše go dirwa gore ba tle ba kgone go dira dihlabelo tše di tlago kgahla Modimo wa legodimo, le gore ba tle ba kgone go rapelela nna le barwa ba ka gore yena a re šegofatše. 11Le gona ke laela gore yo a ka nyatšago taelo ye, go ntšhwe lehlomo ntlong ya gagwe, le betlwe ntlha mme a phuleletšwe ka lona. Gomme ntlo ya gagwe e dirwe sethobolo. 12A Modimo yo a kgethilego Jerusalema gore e be lefelo leo a khunamelwago go lona a uše dikgoši tšohle le ditšhaba tšohle tše di nyatšago taelo ye ka mokgwa wo mongwenyana, gomme di leka go fediša Tempele ya moo. Taelo ye e ntšhitšwe ke nna, Dariose. E swanetše go phethwa ka tlhokomelo.”

Tempele e bulwa ka go šegofatšwa

13Mmušiši Tatenai le Shetare-Bosnai le bahlankedi ba bangwe bjalo ka bona ba dira ka moo kgoši a laetšego ka gona. 14

6:14
Hag. 1:1
Sak. 1:1
Baetapele ba Bajuda ba tšwela pele gabotse le moago wa Tempele, ba ntše ba tutuetšwa ke moprofeta Hagai le moprofeta Sakaria. Ba phetha Tempele ka moo ba bego ba laetšwe ke Modimo wa Baisraele le ke Dariose le Korese le Artazerksese, magoši a Persia. 15Ba fetša Tempele ka letšatši la boraro la kgwedi ya Adara, ka ngwaga wa boselela wa ge Kgoši Dariose a buša. 16Setšhaba sa Baisraele – baprista le Balefi le ba bangwe bohle bao ba bego ba boile bothopša – ba napa ba bula Tempele ka lethabo. 17Ge e bulwa ba ile ba dira dihlabelo ka dipoo tše lekgolo le dikgapa tše makgolo a mabedi le dikwanyana tše makgolo a mane; ba dira le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe ka diphooko tše lesome le tše pedi. Kgoro ye nngwe le ye nngwe ya Israele ya emelwa ke phooko. 18Le gona ba ile ba beakanya baprista le Balefi gore ba yo swara ditirelo tša ka Tempeleng ya Jerusalema, go ya ka ditaelo tše di lego ka pukung ya Moshe.

Monyanya wa Paseka

19

6:19
Eks. 12:1-20
Batho bao ba bego ba boile bothopša ba ile ba bina Monyanya wa Paseka ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya pele ya ngwaga wo o latelago. 20Baprista le Balefi ka moka ba be ba itlhwekišitše gomme bjale ba hlweketše tirelo. Balefi ba hlabela batho bohle bao ba bego ba boile bothopša dikwanyana tša Paseka, ba hlabela le baprista, le bona ba itlhabela tšona. 21Dihlabelo tšeo di ile tša lewa ke Baisraele ka moka bao ba bego ba boile bothopša, le bohle bao ba bego ba ikgaogantše le mekgwa ye mebe ya baditšhaba bao ba bego ba dula moo nageng, mme ba tlile go khunamela Morena Modimo wa Israele. 22Ba ile ba bina Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo matšatši a a šupago ka lethabo. Ba be ba thabile ka gore Morena o be a dirile gore kgoši ya Asiria6:22 “kgoši ya Asiria” Go bonala nke go šupša kgoši ya Persia yeo mehleng ye e bego e buša le naga yeo e bego e kile ya bušwa ke Asiria, lenaba la kgale la Israele. e ba sekegele pelo, e ba thuše mo mošomong wa bona wa go tsošološa Tempele ya Modimo wa Israele.

7

Esra o fihla Jerusalema

71Ka morago ga mengwaga ye mentši Artazerksese e ile ya ba kgoši ya Persia. Mehleng ya gagwe gwa ba le monna yo mongwe yo a bitšwago Esra. Yena o be a latišiša borakgolokhukhu ba gagwe go yo fihla ka Arone, Moprista yo Mogolo, ka mokgwa wo o latelago: Esra e be e le morwa wa Seraya, Seraya morwa wa Asaria, Asaria morwa wa Hilkia, 2Hilkia morwa wa Shalume, Shalume morwa wa Tsadoko, Tsadoko morwa wa Ahitube, 3Ahitube morwa wa Amaria, Amaria morwa wa Asaria, Asaria morwa wa Merayote, 4Merayote morwa wa Seragia, Seragia morwa wa Usi, Usi morwa wa Buki, 5Buki morwa wa Abishua, Abishua morwa wa Finease, Finease morwa wa Eleasara, Eleasara morwa wa Arone.

6-7Esra e be e le serutegi se segolo sa melao ye Morena Modimo wa Israele a bego a e file Moshe. Ka ge Esra a be a šegofaditšwe ke Morena Modimo wa gagwe, kgoši o be a mo fa tšohle tše a bego a mo kgopela tšona. Ya re ka ngwaga wa bošupa wa pušo ya Artazerksese, Esra a tloga Babilonia a leba Jerusalema a na le sehlopha sa Baisraele. Sehlopha seo se be se na le baprista le Balefi le baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a Tempele le bašomi ba ka Tempeleng. 8-9Ba tloga Babilonia ka letšatši la pele la kgwedi ya mathomo, gomme ba fihla Jerusalema ka letšatši la pele la kgwedi ya bohlano, ka gobane Modimo o be a na le yena. 10Esra o be a ikgafetše go ithuta melao ya Morena le go ruta setšhaba sa Israele ditaelo le melawana ya yona.

Lengwalo le Artazerksese a ilego a le fa Esra

11Artazerksese o ile a fa Esra, moprista, serutegi se segolo sa melao le ditaelo tše Morena a bego a di file Israele, lengwalo. Lona le be le re:

127:12-26 Ditemana 12-26 di ngwadilwe ka Searamo. Lebelela le Esra 4:7. “Lengwalo le le tšwa go Artazerksese, kgoši ya dikgoši, gomme le ya go Esra, moprista, serutegi sa melao ya Modimo wa legodimo.7:12 Searamo se tlaleletša ka lentšu le lengwe leo go sa tsebjego gabotse gore le šupa eng.

13“Ke laela gore Baisraele bohle mmušong wa ka le baprista ba bona le Balefi ba ba ratago go boela Jerusalema, ba dumelelwe go sepela nago. 14Nna le baeletši ba ka ba ba šupago re go roma Jerusalema le nageng ya Juda, gore o yo lebeledišiša ka moo melao ya Modimo wa gago yeo o e swerego e phethwago ka gona. 15O tšee dimpho tša gauta le tša silibera tše nna le baeletši ba ka re ithaopilego ra di fa Modimo wa Israele yo Tempele ya gagwe e lego kua Jerusalema. 16O tšee le silibera le gauta ka moka ye o tlago e kgoboketša seleteng sohle sa Babilonia, gotee le dimpho tše batho ba Israele le baprista ba bona ba tlago ithaopa ba di fa Tempele ya Modimo wa bona kua Jerusalema.

17“Tšhelete yeo le e šomiše ka tlhokomelo, gomme ka yona le reke dipoo le dikgapa le dikwanyana gotee le bupi le beine, mme le dire dihlabelo ka tšona godimo ga aletare ya Tempeleng kua Jerusalema. 18Silibera le gauta ye e šetšego wena le baprista ba bangwe le ka e šomiša go dira se le bonago se na le mohola, go ya ka thato ya Modimo wa lena. 19Le abele Modimo kua Jerusalema dibjana tšohle tše le di neetšwego gore le di šomiše ditirelong tša Tempeleng. 20Gomme le dilo tše dingwe tše le di nyakelago Tempele le ka di reka ka tšhelete ya mošate.

21“Ke laela boramatlotlo ka moka ba ba dulago Yufratese-Bodikela gore ba fe Esra, moprista le serutegi sa melao ya Modimo wa legodimo, se sengwe le se sengwe se a se kgopelago, 22ba se ke ba ntšha silibera ya go feta ya dikilokramo tše dikete tše tharo, le mabele a go feta tše dikete tše lesome, le beine ya go feta ya dilitara tše dikete tše pedi le makgolo a mabedi, le makhura a mohlware a dilitara tše dikaalo. Letswai le a le nyakago lona le se ke la elwa. 23Le mo fe ka mafolofolo se sengwe le se sengwe seo Modimo wa legodimo a se nyakelago Tempele ya gagwe, gore Modimo a se ke a tsoga a nkgalefetše goba a galefetše bao ba tlago ntlhatlama bogošing. 24Le se ke la ntšhiša baprista, Balefi, baopedi, baleti, bašomi, goba mang le mang yo a direlago Tempele yeo se sengwenyana, metšhelo.

25“Wena, Esra, o šomiše bohlale bjo o bo filwego ke Modimo, gomme o kgethe babušiši le baahlodi gore ba buše batho ka moka ba Yufratese-Bodikela bao ba phethago melao ya Modimo wa gago. Ba ba sa tsebego melao yeo o ba rute yona. 26Yo mongwe le yo mongwe yo a sa phethego melao ya Modimo wa gago goba ya mmušo a otlwe ka pela – a bolawe, goba a rakwe nageng, goba a lefe ka tšhelete, goba a lahlelwe kgolegong.”

Esra o tumiša Modimo

27Esra a re: “A go retwe Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena! O dirile gore kgoši a ikemišetše go hlompha Tempele ya Morena kua Jerusalema ka mokgwa wo mobjalo. 28Modimo o dirile gore kgoši le baeletši ba gagwe le bahlankedi bohle ba maatla ba ntebelele ka botho; Morena Modimo wa ka o ntšhegofaditše gomme a mpha maatla a go kgobokanya mantona a dikgorwana a Israele gore a boele le nna morago.”