Sepedi 2000 (NSO00)
4

Manaba a leka go thibela go tsošološwa ga Tempele

41Manaba a batho ba Juda le ba Benjamene a ile a kwa gore batho bale ba boilego bothopša ba aga Tempele ya Morena Modimo wa Israele ka lefsa. 2

4:2
2 Dikg. 17:24-41
Ke moka ba ya go Serubabele le go mantona a dikgorwana, ba re: “A re le agišeng Tempele. Re khunamela yena Modimo yo le lena le mo khunamelago, gomme e sa le re mo direla dihlabelo go tloga ka nako yela Esarhadone, kgoši ya Asiria, a re romela gore re tle re dule mo.”

3Serubabele le Jeshua le mantona a dikgorwana ba re go bona: “Ga re nyake go agela Morena Modimo wa rena Tempele le lena. Re tla e aga ka borena, bjalo ka ge Korese, kgoši ya Persia, a re laetše.”

4Ke moo batho bao ba bego ba dula nageng yeo ba lekilego go nola Bajuda moko le go ba tšhoša gore ba se ke ba aga Tempele. 5Le gona ba fa bahlankedi ba mmušo wa Persia tsogolekobong gore ba thibele moago woo. Ba tšwela pele le go dira seo nakong ka moka ya pušo ya Korese, go fihlela ge go buša Dariose.4:5 “Dariose” Taodišo ya ditiragalo tše e tšwetšwa pele mo temaneng 24. Tše di bolelwago ditemaneng 6-23 di hlagile lebakeng le e ka bago lekgolo la mengwaga ka morago.

Manaba a leka go thibela go agwa ka lefsa ga Jerusalema

6

4:6
Est. 1:1
Mathomong a pušo ya Kgoši Zerksese manaba a batho ba ba bego ba dutše nageng ya Juda le Jerusalema a ile a tliša lengwalo la go re ba na le molato.

7Ya re gape ge go buša Artazerksese, kgoši ya Persia, Bishelamo le Mitredate le Tabeele, gotee le ba ba kwanego le bona, ba ngwalela kgoši lengwalo. Lona le be le ngwadilwe ka Searamo,4:7 “Searamo” Go tloga go Esra 4:8 go fihla go Esra 6:18 puku ye ga se ya ngwalwa ka Seheberu, eupša e ngwadilwe ka Searamo, polelo ya semmušo ya mmušo wa Persia. gomme la swanela go fetolelwa lelemeng la gabo kgoši ge le balwa.4:7 “la swanela ... balwa” goba “le ngwadilwe ka ditlhaka tša Searamo”

8Mmušiši Rehume le mongwaledi wa selete, Shimshai, le bona ba ngwalela Artazerksese lengwalo le le latelago mabapi le Jerusalema:

9“Lengwalo le le tšwa go Rehume, mmušiši, le Shimshai, mongwaledi wa selete, le ba ba kwanego le bona, e lego baahlodi, le bahlankedi ba bangwe ka moka, bao pele ba bego ba dula Ereke le Babilone le Susa, nageng ya Elamo, 10gotee le ditšhaba tše dingwe tše Asenapare, kgoši ye kgolo ya go hlomphega, a di išitšego bothopša metseng ya Samaria le mafelong a mangwe a selete sa Yufratese-Bodikela.”4:10 “selete sa Yufratese-Bodikela” Mehleng ya pušo ya Bapersia naga ya Juda e be e le seripa sa selete se se segolo sa Persia ka bodikela bja noka ya Yufratese.

11Tše di bego di ngwadilwe lengwalong leo šedi:

“Lengwalo le le ngwaletšwe wena, Kgoši Artazerksese, le tšwa go rena, bahlanka ba gago, banna ba Yufratese-Bodikela.

12“Re tsebiša wena, kgoši, gore Bajuda ba ba tlilego mo ba etšwa dileteng tša gago tše dingwe ba dutše Jerusalema, gomme ba tsošološa motse wola wo mobe wa meferefere. Ba thomile go tsoša merako – ba šetše ba feditše go thea metheo. 13Bjale kgoši, ge motse wo o ka tsošološwa mme merako ya ona ya fela, batho ba tlilo lesa go ntšha metšhelo, gomme tšhelete ya mošate ya fokotšega. 14Bjale ka gobane re fepša ka tša mošate, le gona ga go a re swanela go no lebelela kgoši a gobošwa, re tsebiša kgoši taba ye 15gore go nyakišišwe ka dipukung tša ditaba tša mehleng ya borakgolokhukhu ba gago. Ge o ka nyakišiša o tla hwetša gore motse wo e bile wa meferefere go tloga kgale, gomme o be o fela o tshwenya magoši le babušiši ba dilete. Badudi ba wona ka mehla ba be ba tsoša meferefere. Ke ka lebaka leo motse wo o ilego wa thubja. 16Ka gona, kgoši, re bona gore ge motse wo o ka tsošološwa gomme merako ya wona ya fela, selete sa Yufratese-Bodikela e ka se sa ba sa gago.”

17Kgoši yena a ba fetola ka lengwalo a re:

“Rehume, mmušiši, le Shimshai, mongwaledi wa selete, le ba le dirišanago le bona ba ba dulago Samaria le dinageng tše dingwe tša selete sa Yufratese-Bodikela, ke re madume.

18“Lengwalo le le nngwaletšego lona le fetoletšwe lelemeng la gešo, ba mpalela lona. 19Ke laetše gore go nyakišišwe, gomme go hweditšwe gore go tloga kgale Jerusalema e be e fela e tsogela magoši maatla, le gore ka mehla e be e fela e tsoša meferefere le dikhuduego. 20Felo moo ke mo go kilego gwa buša magoši a maatla, gomme a buša selete ka moka sa Yufratese-Bodikela, metšhelo le makgetho di ntšhetšwa ona. 21Ka gona le swanetše go laela banna bao gore ba lese go tsošološa motse woo go fihlela ke ntšha taelo. 22Le dire taba yeo ka pela, gore ke se sa senyegelwa.”

23Ge Rehume le Shimshai le ba ba dirišanago le bona ba seno balelwa lengwalo leo la go tšwa go Artazerksese, ba itlhaganela ba ya Jerusalema gomme ba gapeletša Bajuda ka marumo gore ba lese go tsoša motse.

Modiro wa go aga Tempele o thongwa gape

24

4:24 – 5:1
Hag. 1:1
Sak. 1:1
Modiro wa go tsošološa Tempele o ile wa leswa, wa dula o le bjalo go fihlela ka ngwaga wa bobedi wa pušo ya Dariose, kgoši ya Persia.