Sepedi 2000 (NSO00)
6

Morena o tla pšhatlaganya medimo ya diswantšho

61Morena o ntaetše a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela dithabeng tša Israele o di porofete 3o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang lentšu la Morena, Mong wa bohle. O re go dithaba le meboto le magaga le meedi: Ke tla romela madira gore a yo fediša dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho. 4Dialetare tša lena di tla phušolwa, le dialetare tša lena tša diorelo tša pšhatlwa. Ditopo tša batho ba gabolena ke tla di lahlela pele ga medingwana ya lena. 5Ke tla rapalatša ditopo tša Baisraele pele ga medingwana ya bona; ke tla gašanya marapo a badudi ba gabolena go dikologa dialetare tša lena. 6Gohle mo le dulago gona, lena Baisraele, metse ya lena e tla fedišwa, le dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa gore dialetare tša lena di kgerege, di we, le medingwana ya lena e pšhatlege, e fedišwe, le dialetare tša lena tša diorelo di pšhatlagane, gomme medimo ya lena ya diswantšho e fedišwe. 7Ge le bona batho ba bolawa le tla dumela gore Morena ke nna.

8“Fela ke tla šadiša mašaledi, ka gobane ba bangwe ba lena ba tla phonyokga tšhoša ge ke le šwalalanya le ditšhaba le dinaga. 9Ba ba phonyokgilego ba tla nkgopola ba le ditšhabeng tšeo ba thopetšwego go tšona, ba gopola ka mo ke ba otletšego bokgelogi bja bona le go duma go loba medingwana ga bona. Ba tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tšohle tša go šišimiša tše ba di dirilego. 10Ba tla lemoga gore ke nna Morena, le gore ke be ke sa swaswe mola ke re ke tla ba tlišetša kotsi ye.”

11Morena, Mong wa bohle, a re: “Wena bethantšha diatla, o kibe fase ka leoto, o re: Jonna! Baisraele ba tlilo bolawa ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši ka lebaka la tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirilego. 12Bao ba lego kgole ba tla bolawa ka leuba la bolwetši; bao ba lego kgauswi ba tla bolawa ka tšhoša; ba ba šetšego ba tla hwa ba bolawa ke tlala. Ke ka mo ke tlago itefetša go bona ka gona. 13Ditopo tša ba ba bolailwego di tla rapalala gare ga medingwana ya bona le go dikologa dialetare tša bona, le mebotong yohle ye e phagamego, le godimo ga dithaba tšohle, le ka fase ga mehlare yohle ye metala le meeike ya matlakala a mantši, le mafelong ohle ao ba bego ba direla medingwana ya bona dihlabelo tša monkgo wo mobose go ona. Bohle ba tla napa ba tseba gore ke nna Morena. 14Ee, ke tla otlolla letsogo la ka ka ba otla, ka senya le naga ya bona. Gohle mo ba dulago gona, go tloga lešokeng la ka borwa go yo fihla motseng wa Ribla, ke tla go fetoša leganata. Ke gona ba tlago tseba gore ke nna Morena.”