Sepedi 2000 (NSO00)
5

51“Wena motho wa nama, tšea tšhoša ye bogale o e šomiše bjalo ka legare, o ipoole moriri le maledu. Ke moka o ele meriri yeo ka kelo, mme o e arole diphuthana tše tharo. 2Sephuthana sa mathomo o se tšhume ka motseng wa Jerusalema ge manaba a tlogetše go dikanetša motse. Sa bobedi o se tšee o se kgabetlele ka tšhoša o ntše o dikologa motse. Sa boraro o se gaše phefong, gomme nna ke tla se hlomara ka tšhoša. 3O šadiše merišana e se mekae mme o e phuthele ka morumo wa seaparo sa gago. 4O nape o tšee ye mengwenyana gape, o e tšhele mollong, o e fiše. Mollo wa go tšwa merišaneng yeo o tla kekela setšhabeng sohle sa Israele.”

5Morena, Mong wa bohle, a re: “Šoowe motse wa Jerusalema. Ke o hlomile gare ga ditšhaba, o dikologilwe ke dinaga. 6Eupša Jerusalema e hlanametše melao le ditaelo tša ka, e le ye kgopo go feta ditšhaba tše dingwe, e nnyatša go feta dinaga tše di bapilego nayo. Jerusalema e lahlile ditaelo tša ka gomme ya gana go phetha melao ya ka. 7Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: O ntsogetše maatla, wena Jerusalema, go feta ditšhaba tše di bapilego nago. O nyaditše melao ya ka, wa se phethe ditaelo tša ka, ditlwaedi tša ditšhaba tše di bapilego le wena le tšona wa se di latele. 8Ke ka lebaka leo nna, Morena, Mong wa bohle, ke rego: Ke nna ka sebele ke lwago nago. Ke tla go otla pele ga ditšhaba. 9Ka lebaka la tšohle tše di šišimišago tše o di dirago ke tla go dira tše ke se nke ka di dira motho, ke bile nka se tsogego ke di dirile motho. 10

5:10
Dillo 4:10
Ka lebaka leo, batswadi mo Jerusalema ba tla ja bana ba bona, le bana ba ja batswadi ba bona. Ke tla go otla, mme mašaledi a badudi ba gago ka a šwalalanyetša mathokong ohle.

11“Ka lebaka leo nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago, ke re: Ka gobane le tšhilafaditše Tempele ya ka ka medimo yohle ya diswantšho ya go šišimiša le ka tšohle tše ke di hlaswago tše le di dirilego, ke tla go kgabetlela ka ntle le lešoko, ka se go lese. 12Karolo ya mathomo ya dikarolo tše tharo tša batho ba gago e tla hwa ka leuba la bolwetši goba ka tlala ka motseng; karolo ya bobedi e tla bolawa ka tšhoša ka ntle ga morako wa gago; karolo ya boraro ke tla e šwalalanyetša mathokong ohle, ka ba hlomara ka tšhoša.

13“Ya ba gona bogale bja ka bo felago, le kgalefo ya ka ya kokobela, gomme ka wa pelo. Ge bogale bja ka bo kgaotša ke mo o tlago lemoga gore go boletše nna, Morena, ka ge ke nyaka o mpotegela. 14Ke tla go fetoša mašope, ka go dira sekwero sa ditšhaba tše di bapilego le wena, le sa mang le mang yo a fetago ka tsela.

15“Ge ke go befeletšwe, ke go galefetše mme ke go otla o šoro, ditšhaba tše di bapilego le wena di tla go kwera, tša go roga. O tla ba segakgamatši le setšhošetšo go bona. 16Ke tla go okeletša tlala, ka go hlokiša dijo. O tla kwa bohloko bja tlala mo nkego ke mesebe ye ke e rometšego go go fediša. 17

5:17
Kut. 6:8
Ke tla romela tlala le dibata gore di tle di go bolaele bana; o tla welwa ke leuba la bolwetši le dipolayano, ka go bolaiša le manaba. Ke realo, nna, Morena.”

6

Morena o tla pšhatlaganya medimo ya diswantšho

61Morena o ntaetše a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela dithabeng tša Israele o di porofete 3o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang lentšu la Morena, Mong wa bohle. O re go dithaba le meboto le magaga le meedi: Ke tla romela madira gore a yo fediša dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho. 4Dialetare tša lena di tla phušolwa, le dialetare tša lena tša diorelo tša pšhatlwa. Ditopo tša batho ba gabolena ke tla di lahlela pele ga medingwana ya lena. 5Ke tla rapalatša ditopo tša Baisraele pele ga medingwana ya bona; ke tla gašanya marapo a badudi ba gabolena go dikologa dialetare tša lena. 6Gohle mo le dulago gona, lena Baisraele, metse ya lena e tla fedišwa, le dintotoma tšeo go tšona le khunamelago medimo ya diswantšho di tla phušolwa gore dialetare tša lena di kgerege, di we, le medingwana ya lena e pšhatlege, e fedišwe, le dialetare tša lena tša diorelo di pšhatlagane, gomme medimo ya lena ya diswantšho e fedišwe. 7Ge le bona batho ba bolawa le tla dumela gore Morena ke nna.

8“Fela ke tla šadiša mašaledi, ka gobane ba bangwe ba lena ba tla phonyokga tšhoša ge ke le šwalalanya le ditšhaba le dinaga. 9Ba ba phonyokgilego ba tla nkgopola ba le ditšhabeng tšeo ba thopetšwego go tšona, ba gopola ka mo ke ba otletšego bokgelogi bja bona le go duma go loba medingwana ga bona. Ba tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tšohle tša go šišimiša tše ba di dirilego. 10Ba tla lemoga gore ke nna Morena, le gore ke be ke sa swaswe mola ke re ke tla ba tlišetša kotsi ye.”

11Morena, Mong wa bohle, a re: “Wena bethantšha diatla, o kibe fase ka leoto, o re: Jonna! Baisraele ba tlilo bolawa ka tšhoša le ka tlala le ka leuba la bolwetši ka lebaka la tše mpe tša go šišimiša tše ba di dirilego. 12Bao ba lego kgole ba tla bolawa ka leuba la bolwetši; bao ba lego kgauswi ba tla bolawa ka tšhoša; ba ba šetšego ba tla hwa ba bolawa ke tlala. Ke ka mo ke tlago itefetša go bona ka gona. 13Ditopo tša ba ba bolailwego di tla rapalala gare ga medingwana ya bona le go dikologa dialetare tša bona, le mebotong yohle ye e phagamego, le godimo ga dithaba tšohle, le ka fase ga mehlare yohle ye metala le meeike ya matlakala a mantši, le mafelong ohle ao ba bego ba direla medingwana ya bona dihlabelo tša monkgo wo mobose go ona. Bohle ba tla napa ba tseba gore ke nna Morena. 14Ee, ke tla otlolla letsogo la ka ka ba otla, ka senya le naga ya bona. Gohle mo ba dulago gona, go tloga lešokeng la ka borwa go yo fihla motseng wa Ribla, ke tla go fetoša leganata. Ke gona ba tlago tseba gore ke nna Morena.”

7

Go fedišwa ga Baisraele go kgauswi

71Morena o re go nna: 2“Wena motho wa nama, Morena, Mong wa bohle, o re go naga ya Israele: Bofelo bo fihlile, bofelo bja naga yohle!

3“Israele, bofelo bja gago bo tlile. Ke tla go galefela kudu, ka go otla go ya ka maitshwaro a gago, ka ba ka go rweša molato wa tše di šišimišago tše o di dirilego. 4Nka se go babalele goba ka go gaugela. Ke tla go rweša molato wa maitshwaro a gago, le wa tše di šišimišago tše o di dirilego. Ke mo o tlago lemoga gore ke nna Morena.”

5Morena, Mong wa bohle, o re: “Dikotsi di tla go tlela ka go latelana. 6Bofelo bo etla. Bofelo bo etla. Bo tla bo go lebile. Šeboowe bo etla. 7O wetšwe ke madimabe, wena modudi wa naga ye. Nako e fihlile, letšatši le batametše la gore go se sa ba le menyanya kua dithabeng, e be fela kgakanego.7:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “menyanya ... kgakanego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8“Ke kgauswi le go tšhollela kgalefo ya ka godimo ga gago, ka itefeletša ka wena. Ke tla go otla go ya ka maitshwaro a gago. Ke tla go rweša molato go tše di šišimišago tše o di dirilego. 9Nka se go babalele goba ka go gaugela. Ke tla go rweša molato wa maitshwaro a gago le wa tše di šišimišago tše o di dirilego. Ke mo o tlago tseba gore ke nna Morena, yena mootli.”

10Letšatši la tahlego šele le fihlile. Go senyegile. Boikgantšho bo iphile maatla. 11Ntwa e hlakile. Ga go motho le o tee yo a tlago phonyokga; ga go thoto ye e tlago šala; go ka se sa ba le megobo. Ga go se bohlokwa se se tlago šala.7:10-11 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

12Nako e etla, le letšatši le kgauswi la gore moreki a se ke a thabela go reka, le morekiši a se ke a itsholela go rekiša, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela batho ka moka. 13Ga go morekiši yo a tlago phela go fihlela a bušetšwa tše a di rekišitšego, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela bohle. Motho, ka lebaka la dibe tša gagwe, a ka se phologe.7:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 14Go lla phalafala gomme yo mongwe le yo mongwe o a itokiša. Eupša ga go yo a yago ntweng, ka gobane kgalefo ya Morena e tla wela batho bohle.

Baisraele ba otlelwa dibe tša bona

15Ka ntle ga motse batho ba bolawa ka tšhoša, ka gare ke leuba la bolwetši le tlala. Yo a lego šokeng o tla bolawa ka tšhoša, yo a lego ka motseng a hwa a bolawa ke tlala le leuba la bolwetši. 16Batšhabi ba tla tšhabela dithabeng go swana le maeba a moedi. Bohle ba tla letšwa ke bokgopo bja bona.17:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 17Ka moka ba tla repha matsogo, ba ba ba itlhapologela ka lebaka la letšhogo. 18Ba tla apara tša go ilela, ba thothomela. Bohle ba tla goboga mme ba ipoola dihlogo. 19Ba tla lahlela silibera ya bona kua mekgotheng; gauta ya bona ba tla e tšholla mo nkego ke tšhila, gobane silibera ya bona goba gauta e ka se ba hlakodiše mohla Morena a ba galefetše. Ba ka se je gauta goba silibera ba ntšha tlala maleng goba ba khora. Ke gauta le silibera tše di ba dirišitšego sebe. 20Ba kile ba ikgantšha ka magakabje a bona a mabotse, eupša ba tla bopa ya bona medimo ya diswantšho ya go šišimiša, ya go selekiša ka ona. Morena o re: “Ke ka lebaka leo ke tlago dira gore ba bone nke gauta ya bona le silibera ke tšhila. 21Ke tla lesa batho ba šele ba ba hlakola tšona, gomme bakgopo ba lefase ba tla ba amoga tšona, ba di tšhilafatša. 22Ge Tempele ya ka ye ke e ratago e tšhilafatšwa mola bahlakodi ba e šwahlela mme ba e tšhilafatša, nka se di tsene.

23“Lokiša ditlemo,7:23 “Lokiša ditlemo” Seheberu ga se kwagale gabotse. gobane naga e tletše dipolao, le motseng go tletše šiši. 24Ka gona ke tla tliša ditšhaba tše dišorošoro, gomme ka dira gore ba ba amoge magae. Banna ba gabolena ba maatla ke tla ba lahliša makoko, gomme ditšhaba tšeo di tla ba tšhilafaletša mafelo a makgethwa. 25Ge ba tlaletšwe ba tla nyaka khutšo, fela ba e hloka. 26Dikotsi di tla tla di šalane morago, mabarebare le ona a tla latelana. Ba tla hlodia baprofeta ba re ba nyaka dipono. Baprista ba ka se sa ba le se ba ka se rutago setšhaba, le dikeletšo tša bagolo ba setšhaba di ka se sa ba gona. 27Kgoši e tla ilela, bakgomana ba tla nyama, le bengnaga ba tla thothomela ka poifo. Ke tla ba otla go ya ka maitshwaro a bona, gomme ka ba ahlola ka tsela ye le bona ba bego ba ahlola ba bangwe ka yona. Ke mo ba tlago tseba gore ke nna Morena.”