Sepedi 2000 (NSO00)
45

Karolo ya Morena ya naga

451“Mohla le arola naga le efa kgoro ye nngwe le ye nngwe karolo, seripa se sengwe se arolelwe Morena e le selete se sekgethwa. E be sa dikilometara tše lesome le tše pedi le seripa ka botelele, le tše lesome45:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tše lesome” Seheberu se re “tše tlhano”. ka bophara. Sebaka seo ka moka e tla ba se sekgethwa. 2Gona mo sebakeng seo go be le setsha sa Tempele sa go lekana ka mathoko ohle a dimetara tše makgolo a mabedi le masome a mahlano ka botelele, le tše makgolo a mabedi le masome a mahlano ka bophara, gomme sona se dikologwe ke sekgoba sa dimetara tše masome a mabedi le tše tlhano ka bophara. 3Ka gare ga selete seo se sekgethwa le ele karolo ya dikilometara tše lesome le tše pedi le seripa ka botelele, le tše tlhano ka bophara. Ka go yona go agwe Tempele, e lego gona Felo mo Gokgethwakgethwa. 4Karolo ye e be yona ye kgethwa nageng, e be ya baprista ba go hlankela Morena ka Tempeleng. E be ya magae a bona, e be lefelo le lekgethwa la Tempele.

5“Karolo ye nngwe ya botelele bja dikilometara tše lesome le tše pedi le seripa, le bophara bja dikilometara tše tlhano e be ya Balefi bao ba dirago mediro ya ka Tempeleng. Gona moo go be le metse ye ba dulago go yona.45:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “metse ye ba dulago go yona” Seheberu se re “diphapoši tše masome a mabedi”.

6“Kgauswi le selete seo se sekgethwa le arole seripa se sengwe sa dikilometara tše lesome le tše pedi le seripa ka botelele, le tše pedi le seripa ka bophara, e be ya motse moo mang le mang wa setšhaba sa Israele a kago dula gona.”

Karolo ya naga ye e fiwago kgoši

7“Kgoši le yona e arolelwe naga ye e lego ka mahlakoreng a mabedi a selete sekgethwa, le a karolo yeo go yona go tlago agwa motse. Ka bodikela e nabele bodikela; ka bohlabatšatši e nabele bohlabatšatši. Botelele bja yona bo lekane le bja karolo ye nngwe ya tše di aroletšwego dikgoro tša Israele. E tloge mollwaneng wa ka bodikela wa naga e yo fihla go wa ka bohlabatšatši. 8Karolo ye ya naga ya Israele e tla ba yona ya kgoši, gomme dikgoši tša ka di ka se sa gatelela setšhaba sa ka, eupša di tla tlogelela setšhaba sa Israele naga go ya ka dikgoro tša sona.”

Melao ye e swanetšego go phethwa ke kgoši

9Morena, Mong wa bohle, a re: “Go lekane, lena babuši ba Israele! Tlogelang šiši le kgatelelo. Dirang tše di lokilego le tše di swanelago. Lesang go raka setšhaba sa ka nageng ya sona. Le botšwa ke nna, Morena, Mong wa bohle.

10

45:10
Lef. 19:36
“Le šomiše dikeloboima le diroto tše di nepagetšego le meruswi ye e nepagetšego.

11“Seroto le moruswi di lekane ka bogolo, moruswi le seroto bobedi e be tša go tsena galesome ka pitšeng ye go elwago ka yona.

12“Dikeloboima tša lena e be tše di latelago: digera tše masome a mabedi di lekana le šekele45:12 “šekele” Mehleng ya Hesekiele keloboima ye e be e le dikramo tše 11,4. e tee, dišekele tše masome a a selelago di lekana le mina o tee.

13“Dikabelo tša lena e swanetše go ba tše: mabele e be seroto se tee go tše masome a a selelago, garase e be seroto se tee go tše masome a a selelago, 14makhura a mohlware e be moruswi o tee go ye lekgolo. 15Go tšwa mohlapeng wo mongwe le wo mongwe wa dihuswane tše makgolo a mabedi tša mafulo a Israele go neelwe sehuswane se tee.

“Ka dikabelo tšeo ka moka go dirwe dikabelo tša bupi, le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dihlabelo tša kagišano, gore setšhaba se swarelwe dibe tša sona.

16“Batho bohle ba naga ye ba išetše kgoši ya Israele dikabelo tšeo. 17Yena sa gagwe e tla ba go tliša diruiwa tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dikabelo tša dino ge setšhaba sa Israele se keteka Monyanya wa Lebalana, le Disabatha, le menyanya ye mengwe. O swanetše go ntšha dihlabelo tša tshwarelo ya dibe, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dihlabelo tša kagišano, gore setšhaba sa Israele se swarelwe dibe tša sona.”

Tša menyanya

(Eks. 12:1-20; Lef. 23:33-43)

18Morena, Mong wa bohle, a re: “Ka letšatši la pele la kgwedi ya mathomo le dire sehlabelo ka poo ye e se nago bosodi, gomme le hlwekiše Tempele. 19Moprista a tšee madi a mangwe a sehlabelo se sa tshwarelo ya dibe, a a tlotše dikoteng tša mejako ya Tempele le dikhutlong tša serepodi sa ka godimo sa aletare ka bone ga tšona, le dikoteng tša masoro a go ya ka kgorong ya ka gare. 20Ka letšatši la bošupa la kgwedi le dire ka wona mokgwa woo, le direle mang le mang yo a ka nogo ba a dirile sebe a se a ikemišetša, goba a sa tsebe. Ke ka mokgwa wo le swanetšego go hlwekiša Tempele ka wona.

21

45:21
Eks. 12:1-20
Num. 28:16-25
“Ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo le thome go keteka Monyanya wa Paseka. Matšatšing a a šupago go lewe senkgwa se se se nago komelo. 22Ka letšatši la mathomo la monyanya kgoši a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša gagwe ka poo le tša setšhaba ka moka sa naga ye. 23Tšatšing le lengwe le le lengwe la matšatši ao a go šupa a monyanya a direle Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago tše di se nago bosodi. A dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko tšatši le lengwe le le lengwe. 24Poo ye nngwe le ye nngwe le kgapa ye nngwe le ye nngwe ye a dirago sehlabelo ka yona e emelwe ke kabelo ya bupi ya seroto sa bupi, le moruswi wa makhura a mohlware.

25

45:25
Lef. 23:33-36
Num. 29:12-38
“Tšatši le lengwe le le lengwe la matšatši a a šupago a Monyanya wa Mešaša kgoši a dire ka mokgwa woo ka sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le ka sa go tšhungwa ka moka, a tšhume le kabelo ya bupi le ya makhura a mohlware ka mokgwa woo.”

46

Tša kgoši le menyanya

461Morena, Mong wa bohle, o re: “Lesoro la kgoro ya ka gare le le lebeletšego bohlabatšatši le dule le tswaletšwe matšatšing a a selelago a go šoma, eupša ka Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana le bulwe. 2Kgoši a tsene ka lesoro la mathudi a etšwa ka kgorong ya ka ntle, a yo ema go bapela le kota ya lesoro ge baprista ba le gare ba mo direla sehlabelo sa go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Gona moo lesorong a khunamele Morena, a kgone a etšwa gape. Lesoro le dule le butšwe go fihlela mantšiboa. 3Ka letšatši la Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana setšhaba sohle sa naga ye le sona se khunamele Morena moo pele ga lesoro.

4“Ka letšatši la Sabatha kgoši e tlišetše Morena dikwanyana tše di selelago le kgapa e tee tša go dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, tšohle e be tše di se nago bosodi. 5Kgapa a e tliše le kabelo ya bupi bja seroto se tee, gomme dikwanyana a di tliše le kabelo ya bupi bja diroto tša palo ye a e ratago. Seroto se sengwe le se sengwe sa bupi a se tliše le moruswi o tee wa makhura a mohlware. 6Ka Monyanya wa Lebalana a tliše powana, dikwanyana tše di selelago, le kgapa, tšohle e be tše di se nago bosodi. 7Poo ye nngwe le ye nngwe le kgapa ye nngwe le ye nngwe ye a e tlišago a e tliše le kabelo ya seroto sa bupi, gomme kwanyana ye nngwe le ye nngwe ye a e tlišago, yona a e tliše le kabelo ya bupi bja diroto tša palo ye a e ratago. Seroto se sengwe le se sengwe sa bupi a se tliše le moruswi o tee wa makhura a mohlware. 8Kgoši a tloge mathuding a lesoro mme a tšwe ka yona tsela yela a tsenego ka yona.

9“Ge setšhaba sa naga ye se etla go khunamela Morena menyanyeng, ba ba tsenago ka lesoro la ka leboa ba tšwe ka la ka borwa ge ba feditše go mo khunamela, gomme ba ba tsenago ka lesoro la ka borwa ba tšwe ka la ka leboa. Go se be le yo a tšwago ka tsela ye a tsenego ka yona, eupša motho a tšwe ka lesoro le a lebanego nalo. 10Ge setšhaba se tsena, kgoši le yena a tsene; ge se etšwa, le yena a tšwe. 11Ka matšatši a mekete le mabakeng a menyanya kabelo ya bupi e be seroto sa bupi, mme e tlišwe le poo goba kgapa; morapedi a tliše kwanyana le kabelo ya bupi bja diroto tša palo ye a e ratago. Seroto se sengwe le se sengwe sa bupi a se tliše le moruswi o tee wa makhura a mohlware.

12“Ge kgoši a nyaka go tlišetša Morena sehlabelo sa boithaopo, e ka ba sa go tšhungwa ka moka goba dihlabelo tša kagišano, a bulelwe lesoro le le lebeletšego ka bohlabatšatši la go tsenela ka kgorong ya ka gare. A dire sehlabelo seo sa gagwe sa go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša gagwe tša kagišano go no swana le ka letšatši la Sabatha, gomme lesoro le tswalelwe ge a seno tšwa gape.”

Sehlabelo sa ka mehla le kabelo

13“Mosong wa tšatši le lengwe le le lengwe a direle Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka kwanyana ye e se nago bosodi ya ngwaga o tee. 14A tliše le kabelo ya bupi mosong wo mongwe le wo mongwe, e be bja dikilokramo tše pedi, le litara e tee ya makhura a mohlware a go duba bupi bjoo. Kabelo ye ya bupi ye e neelwago Morena ke taelo ya go ya go ile. 15Kwanyana yeo le bupi le makhura a mohlware di abelwe Morena mosong wo mongwe le wo mongwe go ya go ile.”

Tša kgoši le naga ye a e aroletšwego

16Morena, Mong wa bohle, o re: “Ge kgoši e ka arolela yo mongwe wa barwa ba gagwe naga ye a e filwego e le bohwa, karolo yeo e tla be e filwe le ditlogolo tša gagwe. E tla ba bohwa bja bona. 17

46:17
Lef. 25:10
Eupša ge kgoši e ka arolela mohlanka wa yona naga, e tla ba ya mohlanka yoo go fihlela fela Ngwageng wa Poetšo,46:17 “Ngwageng wa Poetšo” Lebelela Lef. 25:8-55. ya kgona e boela go kgoši. Ke barwa ba gagwe fela ba ba lebanwego ke karolo ye ya bohwa bja tatagobona. 18Kgoši e se ke ya amoga batho naga ye e lego bohwa bja bona, ya ba raka karolong ya bona ya naga. Naga ye a e fago barwa ba gagwe e le bohwa e be ke karolo ya naga ye a e aroletšwego, gore go se be le yo mongwe wa setšhaba sa ka yo a amogwago se e lego sa gagwe.”

Merale ya Tempele

19Ke moka monna yoo a ntsentšha ka kgorong ya ka gare ka mojako wo o lego ka thoko ga lesoro, a nkiša diphapošing tše dikgethwa tša baprista tše di lebeletšego leboa, a mpontšha felotsoko ka thoko ya bodikela bja diphapoši tšeo. 20A re: “Fa ke mo baprista ba swanetšego go apea dinama tša dihlabelo tša tshwarelo ya dibe, le tša dihlabelo tša tefelo ya tšona, le go apea dikabelo tša bupi, gore go se be le selo se sekgethwa se se ntšhetšwago ka kgorong ya ka ntle, mme setšhaba sa tšhelwa madimabe.”

21-22Ke moka a ntsentšha ka kgorong ya ka ntle, mme a ntshepetša le dikhutlo tša yona ka bone bja tšona; a mpontšha gore khutlong ye nngwe le ye nngwe go na le kgorwana ya dimetara tše masome a mabedi ka botelele, le tše lesome le tše tlhano ka bophara. Dikgorwana tše di be di lekana ka bogolo. 23Ye nngwe le ye nngwe e be e na le leboto la maswika ka gare go e dikologa, le dibešo tše di ageletšwego lebotong. 24Monna yoo a re go nna: “Ye ke merale yeo bahlanka ba ka Tempeleng ba swanetšego go apeela ka go yona dihlabelo tšeo setšhaba se di dirago.”

47

Moela wo o tšwago ka fase ga Tempele

471

47:1
Sak. 14:8
Joh. 7:38
Kut. 22:1
Monna yoo a nkiša mojakong wa Tempele. Ka bona meetse a etšwa ka fase ga serepodi sa Tempele a elela bohlabela, thoko yeo Tempele e bego e lebeletše ka gona. A be a elela ka fase ga lehlakore la ka borwa la Tempele a tšwelela ka borwa bja aletare. 2Ke moka monna yoo a nntšha ka sekgobeng sa Tempele ka lesoro la ka leboa, gomme a ntikološa a nkiša lesorong le le lebeletšego bohlabela. Ka lehlakoreng la ka borwa go be go ela moelanyana wa meetse. 3Monna yoo a ela dimetara tše makgolo a mane le masome a a selelago go ya bohlabela ka lehlaka la gagwe, gomme a mpotša gore ke tshele moela. Meetse ao a be a nkgoma ka dikgokgoilane fela. 4A nama a ela dimetara tše dingwe tše makgolo a mane le masome a a selelago, a mpotša gore ke tshele, gomme meetse a nkgoma ka dikhuru. A ela gape dimetara tše dingwe tše makgolo a mane le masome a a selelago go theoga, mme ge ke tshela gape meetse a nkgoma ka letheka. 5A buša a ela tše dingwe tše makgolo a mane le masome a a selelago, gomme moo moela o be o iša kudu mo e lego gore ke be ke sa kgone go o tshela. O be o tshelega fela ka go thala. 6A re go nna: “Wena motho wa nama, na o bone taba ye gabotse?”

Ke moka a mpušetša leribeng la noka yeo, 7gomme ge ke boela morago ka bona go na le mehlare ye mentši maribeng ka mabedi. 8A re go nna: “Moela wo o elela seleteng sa ka bohlabela gomme o theogela ka moeding wa Jordane, wa fetela Lewatleng le le Hwilego. Ge o tsena ka Lewatleng le le Hwilego o ntšha meetse a lewatle leo letswai. 9Mo gongwe le mo gongwe mo o fetago gona o tla tliša bophelo. Ka fao gohle mo o putlago gona go tla ba le diphoofolo tša mehutahuta le dihlapi tše dintši. 10Go tloga Engedi go yo fihla Ene-Eglaime go tla ba le bathei ba dihlapi lebopong la lewatle leo, gomme ba tla anega malokwa a bona moo gore a ome. Moo go tla ba le mehutahuta ya dihlapi go swana le ka Lewatleng la Mediteraniene. 11Eupša meetse a a lego ka mehlakeng le ka megobeng ya lebopong ona a ka se tšwe letswai. A tla no ba gona gore batho ba moo ba fele ba na le letswai. 12

47:12
Kut. 22:2
Mo maribeng a moela woo ka mabedi go tla mela mehlare ya mehuta yohle ya dikenywa tša go lewa. E ka se tsoge e ponne matlakala, le gona e ka se tsoge e lesitše go enywa. Kgwedi ye nngwe le ye nngwe mehlare yeo e tla ba le dikenywa tše di budulego, ka ge e nošetšwa ke moela woo o tšwago Tempeleng. Dienywa tša yona di tla lewa, mme matlakala a yona ya ba a go alafa malwetši.”

Mellwane ya naga

13Morena, Mong wa bohle, a re: “E re ke le botše ka mo mellwane ya naga ye e swanetšego go arolelwa dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele e swanetšego go ba ka gona, kgoro ya Josefa e fiwe dikarolo tše pedi. 14Ka ge ke ile ka ikana gore naga ye ke tla e fa borakgolokhukhu ba lena, e tla ba bohwa bja lena; le e arolelane ka go lekana.

15“Mellwane ya naga e tla ba ka mokgwa wo: Ka leboa mollwane o tla tloga Lewatleng la Mediteraniene, wa bapela le tsela ye e yago Hetelone go yo fihla sefateng sa Hamate, le go fetela Tsedade, 16go yo fihla Berota le Sibraime, mokgahlo ga selete sa Damaskose le sa Hamate, le go yo fihla Hatsare-Hatikone, mollwaneng wa Haurane. 17Ka gona mollwane o tla tloga Lewatleng la Mediteraniene, wa leba Hatsore-Enane, wa phaela selete sa Damaskose le sa Hamate ka leboa.

18“Ka bohlabatšatši mollwane o tla putla mokgahlo ga Haurane le Damaskose, wa bapela le noka ya Jordane, mokgahlo ga naga ya Gileade le ya Israele, wa fetela Lewatleng le le Hwilego wa ba wa yo fihla Tamare.47:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Tamare” Seheberu ga se kwagale gabotse. Wo e tla ba wona mollwane wa ka bohlabatšatši.

19“Ka borwa mollwane o tla tloga Tamare wa ya mohlakeng wa Meriba-Kadeshe, go tloga moo wa ipata le noka go yo fihla Lewatleng la Mediteraniene. Wo e tla ba mollwane wa ka borwa.

20“Ka bodikela mollwane e tla ba Lewatle la Mediteraniene go yo fihla felo mo o lebanago le sefata sa Hamate. Wo e tla ba wona mollwane wa ka bodikela.

21“Le arolele dikgoro tša lena naga ye. 22Le e arolelane e le bohwa bja lena le bja bafaladi ba ba dulago le lena, bao bana ba bona ba tswaletšwego mo nageng ye. Le ba tšee e le badudi ba naga ya Israele. Ba abelwe bohwa gotee le lena ba dikgoro tša Israele. 23Mofaladi a abelwe bohwa kgorong yeo a dulago go yona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”