Sepedi 2000 (NSO00)
41

411Ka morago monna yoo a nkiša ka Tempeleng. A ela dikokwane, mme bokoto bja tšona ya ba dimetara tše tharo ka mo le ka mo.41:1 Seheberu se tlaleletša ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. 2Bophara bja lesoro ya ba dimetara tše tlhano, gomme bokoto bja dikokwane tša lona ya ba dimetara tše pedi le seripa ka mo le ka mo. A ela phapoši ya gare, gomme ya ba dimetara tše masome a mabedi ka botelele, le tše lesome ka bophara.

3Ke moka a ya phapošing ya moseo. A ela dikokwane tša mojako, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya metara o tee ka bokoto. Bophara bja mojako ya ba dimetara tše tharo, gomme bokoto bja dikokwane tša wona ya ba dimetara tše tharo le seripa.41:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “bokoto ... seripa” Seheberu se re “bokoto ya ba dimetara tše tharo le seripa”. 4A ela botelele bja phapoši yeo, mme ya ba dimetara tše lesome, le bophara ya ba dimetara tše lesome. A re go nna: “Mo ke gona Felo mo Gokgethwakgethwa.”

Diphapoši tše di agilwego go bapela le leboto la Tempele

5Monna yoo a ela bokoto bja leboto la Tempele, gomme ya ba dimetara tše tharo. Go bapela le leboto le, go dikologa le Tempele, go be go na le molokoloko wa diphapoši tše dinnyane tša dimetara tše pedi ka bophara. 6Diphapoši tšeo e be e le tša mabato a mararo a go hlatlagana, gomme lebatong le lengwe le le lengwe go na le diphapoši tše masome a mararo. Leboto la ka ntle la Tempele lebatong le lengwe le le lengwe le be le fetwa ke la ka fase ga lona ka bokoto mo e lego gore diphapoši di be di dulane godimo ka maboto. 7Bophara bja diphapoši bo be bo oketšega lebatong le lengwe le le lengwe ka go sesefala ga leboto ge le eya godimo. Diphapošing tša ka godimo go be go iwa ka manamelo a a tlogago lebatong la ka fase, go ya go la gare, le go la ka godimo.41:7 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 8Ka bona Tempele e na le sethala se se e dikologilego, sona e le motheo wa diphapoši. Bogodimo bja sona bo be bo lekana le botelele bja lehlaka la go ela, e lego dimetara tše tharo. 9Bokoto bja leboto la ka ntle la diphapoši e be e le dimetara tše pedi le seripa. Go be go na le sekgoba mokgahlo ga diphapoši tša Tempele 10le diphapoši tša baprista go dikologa Tempele, mme sona e le sa dimetara tše lesome ka bophara. 11Diphapošing tšeo tša Tempele go be go na le mejako ye mebedi ye e bulelwago sekgobeng seo: wo mongwe o lebeletše leboa, wo mongwe o lebeletše borwa. Bophara bja sekgoba seo e be e le dimetara tše pedi le seripa go dikologa Tempele.

Moago wa ka bodikela

12Ka mafelelong a kgoro ya ka thoko ya bodikela bja Tempele go be go na le moago wa dimetara tše masome a mane le tše tlhano ka botelele, le tše masome a mararo le tše tlhano ka bophara; leboto la wona e be e le la dimetara tše pedi le seripa ka bokoto mo gohle.

Go elwa ga moago wa ka morago ga Tempele

13Monna yoo a ela Tempele, gomme ya ba ya dimetara tše masome a mahlano ka botelele. Gomme go tloga lehlakoreng la ka morago la Tempele go putla kgoro go yo fihla lehlakoreng la ka mafelelong la moago wa ka bodikela sebaka sa gona le sona ya ba dimetara tše masome a mahlano. 14Bophara bja kgoro ya ka bohlabatšatši go balwa le bokapele bja Tempele e be e le dimetara tše masome a mahlano. 15A ela le botelele bja moago wo o lebeletšego kgorong ya ka morago ga Tempele, gotee le mathudi a a lego ka mahlakoreng ka mabedi, le bjona ya ba dimetara tše masome a mahlano.

Tša bokagare bja Tempele

Phapoši ya gare ga Tempele, le phapoši ya moseo, le mathudi a go tsenela ka Tempeleng, 16le direpodi, le mafasetere a mapheko, le mathudi a ka mathokong a mararo a a lebeletšego mojako wa Tempele di be di manegilwe ka dipapetlana tša dikota mo gohle, go tloga fase go fihla mafesetereng. Mafasetere ao a be a tswalelega.41:16 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 17-18Mo gohle mabotong ka moka a phapoši ya moseo le ya gare go be go tlokilwe diswantšho tša bakerubi le tša mehlare ya mepalema ka go latelana ga tšona go fihla serepoding, mokerubi a latela mopalema, bjalo bjalo. Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a na le difahlego tše pedi:41:17-18 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 19sefahlego sa motho sa go lebelela mopalemeng ka thoko ye nngwe, le sa tau sa go lebelela mopalemeng ka thoko ye nngwe. Di be di tlokilwe bjalo mo gohle Tempeleng. 20Go tloga fase go fihla serepoding sa mojako wa Tempele mo lebotong go be go tlokilwe diswantšho tša bakerubi le tša mepalema. 21Bophara le bogodimo bja mojako wa phapoši ya gare bo be bo lekana.

Aletare ya dikota

Pele ga mojako wa Felo mo Gokgethwakgethwa go be go na le selo se se swanago le 22aletare ya dikota. E be e le ya metara o tee le seripa go ya godimo, le metara o tee botelele, le metara o tee bophara. Dikota tša yona tša dikhutlo le bogato bja yona le mahlakore a yona ka moka e be e le tša dikota. Monna yoo a re go nna: “Ye ke yona tafola ye e emego pele ga Morena.”

Mejako

23Phapoši ya gare le Felo mo Gokgethwakgethwa di be di na le mejako ya mabati a mabedi ye nngwe le ye nngwe. 24Mabati ao a be a bulwa ka bogare. 25Mo mabating a phapoši ya gare go be go tlokilwe diswantšho tša mehlare ya mepalema le bakerubi, go no swana le mabotong. Mathudi a Tempele a be a na le tlhaka ya dikota ka pele. 26Ka mahlakoreng a mathudi mabotong go be go na le mafasetere a mapheko, gomme gona moo mabotong go tlokilwe diswantšho tša mehlare ya mepalema ka mo le ka mo.