Sepedi 2000 (NSO00)
38

Modimo o tla otla Baisraele ka Gogo

381Morena a ntaela a re: 2

38:2
Kut. 20:8
“Wena motho wa nama, kgala Gogo, mmuši yo mogolo wa setšhaba sa Mesheke le sa Tubale nageng ya Magogo. Mo porofete, 3gomme o mmotše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena. 4Ke tla go retollela go nna, ka go tsenya dikgwega ka mehlagareng, mme ka go ntšha le madira ohle a gago. Madira a gago, gotee le dipere tša bona le banamedi ba ba itlhamilego go felela, ke mašabašaba, ba swere dikotse tše dikgolo le tše dinyenyane, ba itlhamile le ka ditšhoša. 5Banna ba go tšwa Persia le Etopia le Libia ba na le bona, gomme bohle ba itlhamile ka dikotse le dikefa tša ntwa. 6Bahlabani ka moka ba naga ya Gomere le ya Bethe-Togarma ka leboaboa ba na le wena, gotee le ba go tšwa ditšhabeng tše dingwe tše dintši. 7Itokiše, o be komana, madulaabapile, wena le madira a a go potapotilego, o be molaodi wa bona. 8Ge go fetile mengwaga ye mentši ke tla go laela gore o šwahlele naga ye nngwenyana ye e sa tšogo emiša ntwa, moo setšhaba se bušitšwego mmogo se etšwa ditšhabeng tše dintši, dithabeng tša Israele tše di ilego tša tlogelwa nako ye telele, eupša moo bjale batho ka moka ba dutšego ba bolokegile. 9Wena le madira a gago gotee le ditšhabatšhaba tše di nago le wena le tla hlasela bjalo ka ledimo, la aparela naga bjalo ka leru.”

10Se Morena, Mong wa bohle, a se botšago Gogo sese: “Mohlang woo o tla nagana go loga maanomabe. 11O tla ikemišetša go šwahlela naga ye e sego ya šireletšwa, moo batho ba gona ba dulago ka khutšo le polokego metseng ye e se nago merako, goba dikgoro, goba mapheko. 12O tla hula batho ba ba dulago metseng ye e kilego ya ba marope, mme wa ba thopela. Ba kgobokeditšwe ba ntšhwa ditšhabeng, gomme bjale ba na le maruo le dithoto, mme ba dula garegare ga lefase. 13Batho ba Sheba le ba Dedane le babapatši ba go tšwa Tarshishe ba tla go botšiša ba re: ‘Na o tlile go re hula? O rapile madira a gago a mantši go tlo re hlakola, go tlo re thopela silibera ya rena le gauta, le go ikgapela maruo a rena le dithoto, wa gogola dithebola tše dintši?’ ”

14Ka fao Morena, Mong wa bohle, a ntaela gore ke porofete ke re go Gogo: “Ge setšhaba sa ka sa Israele se dutše se bolokegile, wena o tla tloga38:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tloga” Seheberu se re “tseba”. 15mo o dutšego gona, leboaboa, wa eta madira a maatla pele a go tšwa ditšhabeng tše dintši, ka moka ga bona e le banamedi ba dipere. 16O tla hlasela setšhaba sa ka sa Israele bjalo ka leru le le aparelago naga. Matšatšing a a tlago ke tla go roma gore o yo šwahlela naga ya ka gore ke tle ke bontšhe ditšhaba gore ke nna mang, le go bontšha bokgethwa bja ka ka se ke se dirago ka wena. 17A ke re ke wena mehleng ye e fetilego ke bego ke bolela ka wena ka bahlanka ba ka, baprofeta ba Israele? Mehleng yeo ba porofetile mengwaga ye mentši ba re ke tla dira gore o hlasele Baisraele.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

Ka mo Morena a tlago otla Gogo ka gona

18Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla Gogo a šwahlela naga ya Israele ke tla tuka bogale. 19Ke bega ke galefile kudu gore mohlang woo go tla ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase mo nageng ya Israele. 20Dihlapi le dinonyana le diphoofolo tša naga le digagabi tšohle le batho ka moka ba lefase di tla thothomela ka letšhogo ge di mpona. Dithaba di tla phekgolwa, magaga a tla pšhatlagana, le merako yohle ya kgerega. 21Ke tla dira gore Gogo a hlaselwe ka ditšhoša dithabeng tša ka tšohle.38:21 “Ke tla dira ... tšohle.” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke tla tšhoša Gogo ka ditlalelo tša mehutahuta.” Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Bahlabani ba gagwe ba tla hlabana seng ka ditšhoša tša bona. 22Yena ke tla mo otla ka bolwetši le ka polao. Yena le madira a gagwe le ditšhabatšhaba tše di emago naye ke tla ba nešetša pula ya mafula le sefako gotee le mollo le tshebela. 23Ka tsela ye ke tla bontšha ditšhaba tše dintši gore nna ke yo mogolo, ebile ke yo mokgethwa. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”