Sepedi 2000 (NSO00)
37

Molala wa marapo a a omeletšego

371Maatla a Morena a ile a nkaparela, gomme moya wa gagwe wa ntšea wa yo mpea molaleng wo o bego o tletše marapo. 2Morena a ntshepetša le molala, gomme ka bona go na le marapo a mantšintši, le gona a omeletše kudu. 3A mpotšiša a re: “Wena motho wa nama, na marapo a a ka buša a phela?”

Nna ka mo fetola ka re: “Morena, Mong wa bohle, ke wena fela o tsebago!”

4Yena a re: “Porofetela marapo a, o a botše o re: ‘Lena marapo a a omeletšego, theeletšang mantšu a Morena.’ 5O a botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go ona: Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape, 6ka le kgomaretša mešifa le dinama gomme ka le apeša letlalo. Ke tla le tsenya moya ka le phediša gape. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena.”

7Ka gona ka porofeta ka moo ke laetšwego ka gona. Ya re ke sa bolela ka kwa lešata la mogwaša, gomme marapo a thoma go kopana. 8Ge ke ntše ke lebeletše ka bona marapo a eba le mešifa le dinama, a napa a apešwa ke letlalo. Eupša go be go se ne moya mebeleng yeo.

9Modimo a re go nna: “Wena motho wa nama, porofetela moya wa bophelo. Botša moya woo gore Morena, Mong wa bohle, o o laela gore o tle o etšwa ka mathoko ka mane mme o budulele mebele ye o e phediše gape.”

10

37:10
Kut. 11:11
Ke moka ka porofeta ka moo ke bego ke laetšwe ka gona. Moya wa tsena mebeleng yeo, ya phela gomme ya ema ka maoto. Ya ba batho ba bantši go swana le makokokoko a madira.

11Morena a re go nna: “Wena motho wa nama, setšhaba sa Israele ka moka se swana le marapo ao. Bona ba re re omeletše, re feletšwe ke tshepo, re fedile. 12Ka gona porofetela setšhaba sa Israele o se botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ya go fatolla mabitla a bona ka ba ntšha, ka ba bušetša nageng ya Israele. 13Mohla ke fatolla mabitla a bona mme ke ba ntšha, ba tla lemoga gore ke nna Morena. 14Ke tla ba tsenya moya wa ka, ka ba phediša gape, gomme ka dira gore ba dule nageng ya bona. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke tshepišitše, gomme ke tla phetha bjalo. Ke realo, nna, Morena.”

Juda le Israele e tla ba mmušo o tee

15Morena a ntaela a re: 16“Wena motho wa nama, tšea patla mme o ngwale godimo ga yona o re: ‘Ke ya Juda37:16 “Juda” Ke go re mmušo wa Juda. le Baisraele ba ba šomišanago naye.’ E be o tšea ye nngwe patla mme o ngwala godimo ga yona o re: ‘Ke ya Josefa le Efraime37:16 “Josefa le Efraime” Ke go re mmušo wa Israele. le Baisraele bohle ba ba šomišanago nabo.’ 17O name o kgotlantšhe dipatla tšeo ka dintlha gore di bonale nke ke patla e tee. 18Ge batho ba go botšiša gore taba yeo e šupang, 19o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke tlilo tšea patla ya Josefa le ya dikgoro tša Israele tše e lego tša Josefa, ye e swerwego ke Efraime, ka e kopanya le ya Juda, ka di dira patla e tee, ka e swara ka seatla.

20“Dipatla tšeo tše pedi o di ngwadilego o di sware ka seatla setšhaba se di bona. 21O nape o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla tšea Baisraele ditšhabeng tše ba ilego go tšona, ka ba kgoboketša, gomme ka ba bušetša nageng ye e lego ya bona. 22Ke tla ba kopanya ya ba setšhaba se tee mo nageng ye dithabeng tša Israele. Ka moka ga bona ba tla bušwa ke kgoši e tee, gomme e ka se sa ba ditšhaba tše pedi goba ba tšwa mebušo ye mebedi. 23Ba ka se sa itšhilafatša ka medingwana ya bona ya go šišimiša, goba ka dikarogo tšohle tša bona. Ke tla ba hlakodiša boaroging bjo ba bego ba mphošetša ka bjona. Ke tla ba hlwekiša; ke mo e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 24

37:24
Hes. 34:24
Kgoši ya bona e tla ba Dafida, mohlanka wa ka. Ka moka ba tla bušwa ke mmuši o tee, ba phetha melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 25Ba tla dula nageng ye ke ilego ka e fa mohlanka wa ka, Jakobo, naga yeo borakgolokhukhu ba bona ba bego ba dula go yona. Ba tla dula moo go ya go ile le bana ba bona le ditlogolo tša bona. Mohlanka wa ka, Dafida, o tla ba buša go ya go ile. 26Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le bona ya go ba tlišetša khutšo. Ke tla ba bea moo mme ka ba atiša, ka aga Tempele ya ka nageng ya bona, moo e tlago dulela sa ruri. 27
37:27
2 Bakor. 6:16
Kut. 21:3
Ke tla dula le bona moo; ke tla ba Modimo wa bona, mme bona ya ba setšhaba sa ka. 28Ge ke agile Tempele ya ka moo nageng ya bona gore e dulele sa ruri, ke gona ditšhaba di tlago lemoga gore nna, Morena, ke kgethile Baisraele gore e be setšhaba sa ka.”