Sepedi 2000 (NSO00)
36

Morena o tla šegofatša naga ya Israele

361Morena a ntaela a re: “Wena motho wa nama, porofetela dithaba tša Israele o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena a se bolelago. 2Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Manaba a be a bolela ka lena a re: ‘Le swinegile! Meboto yela ya kgale bjale ke ya rena!’

3“Ka gona, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o re go dithaba tša Israele: Le apotšwe la gatakwa ka mathoko ohle la ba lefa la ditšhaba tše dingwe, batho ba le seba, ba le bolela gampe. 4Ka gona, lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena, Mong wa bohle, a se bolelago. Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go dithaba le meboto le magaga le meedi le maganata le metse ye e fetošitšwego marope, e hutšwego mme e kwerwago ke ditšhaba tšohle tše di e potapotilego: 5Ke boletše ke tuka bogale, ke galefetše ditšhaba tše di le potapotilego, le setšhaba sohle sa Edomo. Ka lethabo le legolo le ka lenyatšonyatšo ba thopile naga ya ka, ba tšea mafulo a yona.

6“Ka lebaka leo, porofetela naga ya Israele; o botše dithaba le meboto le magaga le meedi se nna, Morena, Mong wa bohle, ke se bolelago ke galefile ke bile ke hufega ge ditšhaba di ba rogile. 7Nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana gore go tla rogwa tšona ditšhaba tše di le potapotilego. 8Fela godimo ga lena, dithaba tša Israele, dihlare di tla buša tša hloga mme tša enywetša setšhaba sa ka sa Israele dikenywa. Sona se kgauswi le go tla gae. 9Nna ke eme le lena; ke tla le lokela, gomme naga ya lena e tla buša ya lengwa, mme dipeu tša bjalwa moo. 10Ke tla atiša setšhaba sa naga ya lena. Metse e tla buša ya dulwa, le marope a tsošološwa. 11Ke tla ntšifatša batho le maruo. Ba tla ata, le maruo a tswala. Ke tla agiša batho nageng ya lena bjalo ka pele, gomme ke tla le atla le go feta pele. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena. 12Ke tla buša setšhaba sa ka sa Israele gore se tle se dule gape nageng ye ya lena. E tla ba naga ya bona, gomme e ka se sa ba hlakola bana.

13“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Batho ba re naga ya lena ke sejabatho, le gona e hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. 14Eupša go tloga gonabjale e ka se sa ba sejabatho, goba ya hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Nka se sa dumelela ditšhaba gore di le roge; ditšhaba di ka se sa le goboša. Naga ya lena e ka se sa hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Morena o tla fa Baisraele bophelo bjo bofsa

16Morena a re go nna: 17“Wena motho wa nama, mola Baisraele ba dula nageng ya bona ba ile ba e tšhilafatša ka mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona. Ke ile ka bona boitshwaro bja bona e le bjo bo tšhilafetšego go swana le mosadi ge a bone kgwedi.36:17 “bjo bo tšhilafetšego ... kgwedi” Lebelela Lef 15:19. 18Ka tšhollela kgalefo ya ka godimo ga bona ka lebaka la ge ba bolaile batho mo nageng, le ka lebaka la medingwana ye ba bego ba tšhilafaditše naga ka yona. 19Ke ile ka ba lahla ka lebaka la mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona, gomme ka ba šwalalanya le ditšhaba, ba phatlalala le dinaga. 20Ge ba fihla ditšhabeng ba be ba goboša leina la ka le lekgethwa, ka gobane batho ba be ba re: ‘Batho ba ke setšhaba sa Morena, eupša ba ile ba tlemega go tloga nageng ya gagwe.’ 21Ke yona taba ye e ntshwentšego mabapi le leina la ka le lekgethwa leo setšhaba sa Israele se bego se le goboša ditšhabeng tše ba ilego go tšona.

22“Bjale ge, botša setšhaba sa Israele gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Se ke tlago se dira ga se ka lebaka la lena, Baisraele, eupša ke ka lebaka la leina la ka le lekgethwa leo lena le le gobošitšego ditšhabeng tše le ilego la ya go tšona. 23Mohla ke bontšha ditšhaba ka mo leina la ka e lego le lekgethwa ka gona, lona leina leo lena le le gobošitšego gare ga bona, ke gona ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Ke tla šomiša lena go bontšha ditšhaba gore ke nna yo mokgethwa. 24Ke tla le tšea ditšhabeng ka le kgoboketša dinageng tšohle, ka le bušetša nageng ya lena. 25Ke tla le fokela ka meetse a a sekilego, ka le hlwekiša go tšhilafatšwa ke medingwana yohle ya lena, le tše dingwe ka moka tše di le tšhilafaditšego. 26

36:26-28
Hes. 11:19-20
Ke tla le fa dipelo tše mpsha le menagano ye mefsa. Ke tla le amoga dipelo tša lena tše thata ka le fa dipelo tše boleta. 27Ke tla le tsenya moya wa ka, mme ka dira gore le phethe melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 28Ke mo le tlago dula nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba lena. Le tla ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa lena. 29Ke tla le hlakodiša dilong tšohle tše di le tšhilafatšago. Ke tla laela mabele gore a ntšifale gore le se sa bolawa ke tlala. 30Ke tla atiša dikenywa tša mehlare ya lena le dipuno tša mašemo a lena gore le se sa nyatšwa ke ditšhaba ge le welwa ke tlala. 31Le tla gopola boitshwaro bjola bja lena bjo bobe le ditiro tšela tša lena tša go se loke, gomme le tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tše di šišimišago tše le bego le di dira. 32Lena setšhaba sa Israele, tšeo ka moka ga ke di dire ka lebaka la lena. Inyatšeng, le itsholele tše le bego le di dira. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

33Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla ke le hlatswa dibe tšohle ke tla le dudiša metseng ya lena gape, la tsošološa marope. 34Bafeti bohle ba be ba bona ka mo mašemo a lena a letšego ka gona; eupša a tla buša a lengwa. 35Batho ba tla re naga ye e bego e letše ye bjale e swana le serapa sa Edene; le metse ya gona ye e bego e phušotšwe, e hutšwe mme e tlogetšwe e le marope, bjale e na le batho mme e ageleditšwe. 36Ke gona mašaledi a ditšhaba tše di le potapotilego a tlago tseba gore nna, Morena, ke tsošološa metse ye e phušotšwego, ka ba ka lema gape mašemo a a bego a letše. Nna, Morena, ke boletše bjalo, gomme ke tla phetha.”

37Morena, Mong wa bohle, o re: “Se sengwe se ke tlago se direla setšhaba sa Israele ge ba nkgopela sona ke gore ke ba atišetše thari, ba be bjalo ka mohlape wa dihuswane. 38Metse yeo bjale e lego marope e tla tlala batho go swana le mola Jerusalema e kile ya tlala dihuswane tša go dira dihlabelo menyanyeng. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”