Sepedi 2000 (NSO00)
34

Badiša ba setšhaba sa Israele

341Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, porofeta o kgale badiša ba setšhaba sa Israele. Ba porofetele o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Le ba madimabe, lena badiša ba Israele le itišago lena beng! Ga ke re badiša ba swanetše go diša dihuswane? 3Le ja maswi a tšona, la apara diaparo tša go dirwa ka boya bja tšona, la ba la hlaba tše di nonnego, fela go di diša gona ga le di diše. 4Tše di fokolago ga se la ka la di hlokomela, goba la alafa tše di lwalago, goba la tlema dintho tša tše di gobetšego, goba la yo buša tše di šwalalanego, goba la yo nyaka tše di timetšego. Bakeng sa seo le ile la di swara ka makgwakgwa le sehlogo. 5

34:5
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Dihuswane tšeo di ile tša šwalalana ka ge di be di se na le modiša, gomme dibata tša di ja. 6Ka gona dihuswane tša ka tša ralala le dithaba le meboto ye megolo ka moka. Tša šwalalana le lefase lohle, gwa se be le yo a di nyakago goba a botšišago ka tšona.

7“Bjale lena badiša, theeletšang se nna, Morena, ke le botšago sona. 8Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore taba yeo e ka se sa direga. Dihuswane tša ka di hlasetšwe ke dibata, tša di ja ka ge di be di se ne modiša. Badiša ba ka ga se ba di hlokomela. Ba be ba itišitše bona beng, ba se ba di diša. 9Ka gona ntheeletšeng, lena badiša. 10Nna, Morena, Mong wa bohle, ke bega gore ke lenaba la lena. Ke tla nyaka dihuswane tša ka go lena mme ka se sa tsoga ke le dumeletše go ba badiša ba tšona; nka se sa dumela gore go itiše lena beng fela. Ke tla le ntšha dihuswane tša ka ganong, la se sa di ja.”

Modiša wa go loka

11“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla nyakišiša dihuswane tša ka ka di hlokomela, 12go no swana le modiša ge a hlokomela dihuswane tša gagwe tše di bego di šwalalantšwe. Ke tla di hlakodiša mafelong ohle ao di bego di šwalalanyeditšwe go ona ka letšatši lela la madimabe a magolo. 13Ke tla di ntšha dinageng di šele, ka di kgoboketša go tloga ditšhabeng tše dingwe, mme ka di bušetša nageng ya gabotšona. Ke tla di fudiša dithabeng le dinokaneng tša Israele le gohle mo go dulago batho. 14Ke tla di fudiša mafulong a mabotse dithabeng ka moka tša Israele, gomme tša robala phulong yeo ye tala. 15Nna ka noši ke tla ba modiša wa tšona, gomme ka di nyakela mo di ka robalago gona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

16“Ke tla nyaka tše di timetšego, ka buša tše di šwalalanego, ka tlema dintho tša tše di gobetšego, ka alafa tše di lwalago, eupša tše di nonnego le tše di nago le maatla tšona ke tla di fediša, ka gobane ke nna modiša wa toka.

17“Bjale ge, lena mohlape wa ka, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, mme ka kgaoganya ba ba lokilego le ba babe, dinku le dipudi. 18Na ga le kgotsofatšwe ke mafulo a mabotse ge le gataka le bjang bjo le bo šadišitšego? Le nwa meetse a a sekilego mme la biloša a le a šadišitšego! 19Kgane dihuswane tša ka di swanetše go fula bjang bjo le bo gatakilego, goba go nwa meetse a le a bilošitšego?

20“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla le ahlola, lena dihuswane tše di nonnego, le tše di otilego ka le botša gore ba ba nago le molato ke bafe. 21Le kgoromeditše tša go fokola ka lehlakore le ka legetla, la di hlaba ka dinaka la di ntšhetša ntle. 22Eupša nna ke tla hlakodiša dihuswane tša ka mme ka se sa dumela gore di tshwenywe. Ke tla ahlola gore ba ba nago le molato ke bafe. 23

34:23
Kut. 7:17
Ke tla ba beela modiša o tee, e lego setlogolo sa Dafida, mohlanka wa ka, gomme o tla ba hlokomela. 24
34:24
Hes. 37:24
Nna, Morena, ke tla ba Modimo wa bona, gomme setlogolo seo sa Dafida ya ba mmuši wa bona. Ke realo, nna, Morena. 25Ke tla dira kgwerano le bona gore ba phele ka khutšo. Ke tla raka dibata tšohle nageng gore dihuswane tša ka di tle di phele di bolokegile mafulong, mme di ithobalele ka fase ga mehlare.

26“Ke tla di šegofatša gotee le tikologo ya thaba ya ka ye kgethwa.34:26 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego go agilwe Tempele. Ke moo ke tlago di šegofatša ka dipula tša matlorotloro ka nako ya tšona. 27Mehlare ya naga e tla enywa dikenywa, mašemong gwa ba le dibjalo, gomme batho ba dula ba bolokegile nageng ya bona. Mohla ke hunolla setšhaba sa ka go bagateledi ba sona mme ke se lokolla go bao ba se dirilego makgoba, ke gona se tlago lemoga gore ke nna Morena. 28Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba hula, gomme le dibata di ka se ba je. Ba tla dula ba bolokegile, ba sa tšhošwe ke motho. 29Ke tla dira gore naga ya bona e tsebege ka monono wa yona gore ba se sa hwa ka tlala. Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba nyatša. 30Baisraele ba tla lemoga gore nna Morena, Modimo wa bona, ke na le bona, le gore bona ke setšhaba sa ka. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

31“Lena le dihuswane tša ka, le mohlape wo ke o fudišago, le setšhaba sa ka, gomme nna ke Modimo wa lena.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

35

Modimo o tla otla naga ya Edomo

351

35:1-15
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, kgala thaba ya Seire o e porofete. 3E botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re:

“Ke lwa nago, wena thaba ya Seire!

Ke tla go otla ka go fetoša leganata.

4Ke tla fetoša metse ya gago marope,

naga ya gago ya šala e le leganata.

Ke gona o tlago lemoga gore Morena ke nna.

5“O be o dula o le lenaba la Baisraele, mme o ba gafela go bolawa ka tšhoša ka nako ya mašula a bona, ka nako ya ge ke ba otla o šoro. 6Ka lebaka leo, nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla go gafela lehu, ka ge le wena o bolaile batho. O na le molato wa polao,35:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “O na le molato wa polao” Seheberu se re “Ga se wa ka wa hloya polao”. gomme le wena o tla bolawa. 7Wena thaba ya Seire, ke tla fetoša naga ya gago leganata, gomme ka bolaya bohle ba ba putlago go yona. 8Dithaba tša gona ke tla di apeša ka ditopo tša ba ba bolailwego ntweng. Batho ba tla bolawa ka tšhoša mebotong le meeding le magageng ohle. 9Ke tla fetoša naga ya gago leganata la go ya go ile, gomme ga go motho yo a sa tlago dula metseng ya gago. Ke mo o tlago lemoga gore Morena ke nna.

10“O be o re ditšhaba tšela tše pedi, Juda le Israele, gotee le dinaga tša tšona ke tša gago, le gore o tla di thopa, le ge e le tša ka. 11Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla itefeletša go wena ka ge o be o ba galefela, o ba tsebafela, ebile o ba hloile. Ba tla tseba gore ke go otla ka lebaka la se o ba dirilego sona. 12Ke gona o tlago lemoga gore nna, Morena, ke go kwele o bolela ka lenyatšo o re dithaba tša Israele di hlobotšwe, le gore o lebanwe ke go di thopa. 13Ke kwele ka mo o bego o mpolela gampe ka gona ka go ikgantšha le ka lenyatšo.”

14Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla fetoša naga ya gago leganata, gomme lefase lohle le tla thaba. 15Ka ge o ile wa thabela ge naga ye ke e filego setšhaba sa Israele e fetošwa leganata, le wena ya gago ke tla e dira bjalo. Wena, thaba ya Seire le naga yohle ya gago ya Edomo, le tla fetošwa leganata. Ke mo go tlago lemogwa gore Morena ke nna.”

36

Morena o tla šegofatša naga ya Israele

361Morena a ntaela a re: “Wena motho wa nama, porofetela dithaba tša Israele o re: Lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena a se bolelago. 2Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Manaba a be a bolela ka lena a re: ‘Le swinegile! Meboto yela ya kgale bjale ke ya rena!’

3“Ka gona, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o re go dithaba tša Israele: Le apotšwe la gatakwa ka mathoko ohle la ba lefa la ditšhaba tše dingwe, batho ba le seba, ba le bolela gampe. 4Ka gona, lena dithaba tša Israele, ekwang se Morena, Mong wa bohle, a se bolelago. Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go dithaba le meboto le magaga le meedi le maganata le metse ye e fetošitšwego marope, e hutšwego mme e kwerwago ke ditšhaba tšohle tše di e potapotilego: 5Ke boletše ke tuka bogale, ke galefetše ditšhaba tše di le potapotilego, le setšhaba sohle sa Edomo. Ka lethabo le legolo le ka lenyatšonyatšo ba thopile naga ya ka, ba tšea mafulo a yona.

6“Ka lebaka leo, porofetela naga ya Israele; o botše dithaba le meboto le magaga le meedi se nna, Morena, Mong wa bohle, ke se bolelago ke galefile ke bile ke hufega ge ditšhaba di ba rogile. 7Nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana gore go tla rogwa tšona ditšhaba tše di le potapotilego. 8Fela godimo ga lena, dithaba tša Israele, dihlare di tla buša tša hloga mme tša enywetša setšhaba sa ka sa Israele dikenywa. Sona se kgauswi le go tla gae. 9Nna ke eme le lena; ke tla le lokela, gomme naga ya lena e tla buša ya lengwa, mme dipeu tša bjalwa moo. 10Ke tla atiša setšhaba sa naga ya lena. Metse e tla buša ya dulwa, le marope a tsošološwa. 11Ke tla ntšifatša batho le maruo. Ba tla ata, le maruo a tswala. Ke tla agiša batho nageng ya lena bjalo ka pele, gomme ke tla le atla le go feta pele. Ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena. 12Ke tla buša setšhaba sa ka sa Israele gore se tle se dule gape nageng ye ya lena. E tla ba naga ya bona, gomme e ka se sa ba hlakola bana.

13“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Batho ba re naga ya lena ke sejabatho, le gona e hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. 14Eupša go tloga gonabjale e ka se sa ba sejabatho, goba ya hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Nka se sa dumelela ditšhaba gore di le roge; ditšhaba di ka se sa le goboša. Naga ya lena e ka se sa hlakola setšhaba sa gabolena bana ba sona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Morena o tla fa Baisraele bophelo bjo bofsa

16Morena a re go nna: 17“Wena motho wa nama, mola Baisraele ba dula nageng ya bona ba ile ba e tšhilafatša ka mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona. Ke ile ka bona boitshwaro bja bona e le bjo bo tšhilafetšego go swana le mosadi ge a bone kgwedi.36:17 “bjo bo tšhilafetšego ... kgwedi” Lebelela Lef 15:19. 18Ka tšhollela kgalefo ya ka godimo ga bona ka lebaka la ge ba bolaile batho mo nageng, le ka lebaka la medingwana ye ba bego ba tšhilafaditše naga ka yona. 19Ke ile ka ba lahla ka lebaka la mokgwa wo ba bego ba phela mme ba dira ka wona, gomme ka ba šwalalanya le ditšhaba, ba phatlalala le dinaga. 20Ge ba fihla ditšhabeng ba be ba goboša leina la ka le lekgethwa, ka gobane batho ba be ba re: ‘Batho ba ke setšhaba sa Morena, eupša ba ile ba tlemega go tloga nageng ya gagwe.’ 21Ke yona taba ye e ntshwentšego mabapi le leina la ka le lekgethwa leo setšhaba sa Israele se bego se le goboša ditšhabeng tše ba ilego go tšona.

22“Bjale ge, botša setšhaba sa Israele gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Se ke tlago se dira ga se ka lebaka la lena, Baisraele, eupša ke ka lebaka la leina la ka le lekgethwa leo lena le le gobošitšego ditšhabeng tše le ilego la ya go tšona. 23Mohla ke bontšha ditšhaba ka mo leina la ka e lego le lekgethwa ka gona, lona leina leo lena le le gobošitšego gare ga bona, ke gona ba tlago lemoga gore Morena ke nna. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. Ke tla šomiša lena go bontšha ditšhaba gore ke nna yo mokgethwa. 24Ke tla le tšea ditšhabeng ka le kgoboketša dinageng tšohle, ka le bušetša nageng ya lena. 25Ke tla le fokela ka meetse a a sekilego, ka le hlwekiša go tšhilafatšwa ke medingwana yohle ya lena, le tše dingwe ka moka tše di le tšhilafaditšego. 26

36:26-28
Hes. 11:19-20
Ke tla le fa dipelo tše mpsha le menagano ye mefsa. Ke tla le amoga dipelo tša lena tše thata ka le fa dipelo tše boleta. 27Ke tla le tsenya moya wa ka, mme ka dira gore le phethe melao ya ka le ditaelo tša ka ka potego. 28Ke mo le tlago dula nageng ye ke e filego borakgolokhukhu ba lena. Le tla ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa lena. 29Ke tla le hlakodiša dilong tšohle tše di le tšhilafatšago. Ke tla laela mabele gore a ntšifale gore le se sa bolawa ke tlala. 30Ke tla atiša dikenywa tša mehlare ya lena le dipuno tša mašemo a lena gore le se sa nyatšwa ke ditšhaba ge le welwa ke tlala. 31Le tla gopola boitshwaro bjola bja lena bjo bobe le ditiro tšela tša lena tša go se loke, gomme le tla inyatša ka lebaka la tše mpe le tše di šišimišago tše le bego le di dira. 32Lena setšhaba sa Israele, tšeo ka moka ga ke di dire ka lebaka la lena. Inyatšeng, le itsholele tše le bego le di dira. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

33Morena, Mong wa bohle, o re: “Mohla ke le hlatswa dibe tšohle ke tla le dudiša metseng ya lena gape, la tsošološa marope. 34Bafeti bohle ba be ba bona ka mo mašemo a lena a letšego ka gona; eupša a tla buša a lengwa. 35Batho ba tla re naga ye e bego e letše ye bjale e swana le serapa sa Edene; le metse ya gona ye e bego e phušotšwe, e hutšwe mme e tlogetšwe e le marope, bjale e na le batho mme e ageleditšwe. 36Ke gona mašaledi a ditšhaba tše di le potapotilego a tlago tseba gore nna, Morena, ke tsošološa metse ye e phušotšwego, ka ba ka lema gape mašemo a a bego a letše. Nna, Morena, ke boletše bjalo, gomme ke tla phetha.”

37Morena, Mong wa bohle, o re: “Se sengwe se ke tlago se direla setšhaba sa Israele ge ba nkgopela sona ke gore ke ba atišetše thari, ba be bjalo ka mohlape wa dihuswane. 38Metse yeo bjale e lego marope e tla tlala batho go swana le mola Jerusalema e kile ya tlala dihuswane tša go dira dihlabelo menyanyeng. Ke mo ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”