Sepedi 2000 (NSO00)
34

Badiša ba setšhaba sa Israele

341Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, porofeta o kgale badiša ba setšhaba sa Israele. Ba porofetele o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Le ba madimabe, lena badiša ba Israele le itišago lena beng! Ga ke re badiša ba swanetše go diša dihuswane? 3Le ja maswi a tšona, la apara diaparo tša go dirwa ka boya bja tšona, la ba la hlaba tše di nonnego, fela go di diša gona ga le di diše. 4Tše di fokolago ga se la ka la di hlokomela, goba la alafa tše di lwalago, goba la tlema dintho tša tše di gobetšego, goba la yo buša tše di šwalalanego, goba la yo nyaka tše di timetšego. Bakeng sa seo le ile la di swara ka makgwakgwa le sehlogo. 5

34:5
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Dihuswane tšeo di ile tša šwalalana ka ge di be di se na le modiša, gomme dibata tša di ja. 6Ka gona dihuswane tša ka tša ralala le dithaba le meboto ye megolo ka moka. Tša šwalalana le lefase lohle, gwa se be le yo a di nyakago goba a botšišago ka tšona.

7“Bjale lena badiša, theeletšang se nna, Morena, ke le botšago sona. 8Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore taba yeo e ka se sa direga. Dihuswane tša ka di hlasetšwe ke dibata, tša di ja ka ge di be di se ne modiša. Badiša ba ka ga se ba di hlokomela. Ba be ba itišitše bona beng, ba se ba di diša. 9Ka gona ntheeletšeng, lena badiša. 10Nna, Morena, Mong wa bohle, ke bega gore ke lenaba la lena. Ke tla nyaka dihuswane tša ka go lena mme ka se sa tsoga ke le dumeletše go ba badiša ba tšona; nka se sa dumela gore go itiše lena beng fela. Ke tla le ntšha dihuswane tša ka ganong, la se sa di ja.”

Modiša wa go loka

11“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla nyakišiša dihuswane tša ka ka di hlokomela, 12go no swana le modiša ge a hlokomela dihuswane tša gagwe tše di bego di šwalalantšwe. Ke tla di hlakodiša mafelong ohle ao di bego di šwalalanyeditšwe go ona ka letšatši lela la madimabe a magolo. 13Ke tla di ntšha dinageng di šele, ka di kgoboketša go tloga ditšhabeng tše dingwe, mme ka di bušetša nageng ya gabotšona. Ke tla di fudiša dithabeng le dinokaneng tša Israele le gohle mo go dulago batho. 14Ke tla di fudiša mafulong a mabotse dithabeng ka moka tša Israele, gomme tša robala phulong yeo ye tala. 15Nna ka noši ke tla ba modiša wa tšona, gomme ka di nyakela mo di ka robalago gona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

16“Ke tla nyaka tše di timetšego, ka buša tše di šwalalanego, ka tlema dintho tša tše di gobetšego, ka alafa tše di lwalago, eupša tše di nonnego le tše di nago le maatla tšona ke tla di fediša, ka gobane ke nna modiša wa toka.

17“Bjale ge, lena mohlape wa ka, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, mme ka kgaoganya ba ba lokilego le ba babe, dinku le dipudi. 18Na ga le kgotsofatšwe ke mafulo a mabotse ge le gataka le bjang bjo le bo šadišitšego? Le nwa meetse a a sekilego mme la biloša a le a šadišitšego! 19Kgane dihuswane tša ka di swanetše go fula bjang bjo le bo gatakilego, goba go nwa meetse a le a bilošitšego?

20“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla le ahlola, lena dihuswane tše di nonnego, le tše di otilego ka le botša gore ba ba nago le molato ke bafe. 21Le kgoromeditše tša go fokola ka lehlakore le ka legetla, la di hlaba ka dinaka la di ntšhetša ntle. 22Eupša nna ke tla hlakodiša dihuswane tša ka mme ka se sa dumela gore di tshwenywe. Ke tla ahlola gore ba ba nago le molato ke bafe. 23

34:23
Kut. 7:17
Ke tla ba beela modiša o tee, e lego setlogolo sa Dafida, mohlanka wa ka, gomme o tla ba hlokomela. 24
34:24
Hes. 37:24
Nna, Morena, ke tla ba Modimo wa bona, gomme setlogolo seo sa Dafida ya ba mmuši wa bona. Ke realo, nna, Morena. 25Ke tla dira kgwerano le bona gore ba phele ka khutšo. Ke tla raka dibata tšohle nageng gore dihuswane tša ka di tle di phele di bolokegile mafulong, mme di ithobalele ka fase ga mehlare.

26“Ke tla di šegofatša gotee le tikologo ya thaba ya ka ye kgethwa.34:26 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego go agilwe Tempele. Ke moo ke tlago di šegofatša ka dipula tša matlorotloro ka nako ya tšona. 27Mehlare ya naga e tla enywa dikenywa, mašemong gwa ba le dibjalo, gomme batho ba dula ba bolokegile nageng ya bona. Mohla ke hunolla setšhaba sa ka go bagateledi ba sona mme ke se lokolla go bao ba se dirilego makgoba, ke gona se tlago lemoga gore ke nna Morena. 28Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba hula, gomme le dibata di ka se ba je. Ba tla dula ba bolokegile, ba sa tšhošwe ke motho. 29Ke tla dira gore naga ya bona e tsebege ka monono wa yona gore ba se sa hwa ka tlala. Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba nyatša. 30Baisraele ba tla lemoga gore nna Morena, Modimo wa bona, ke na le bona, le gore bona ke setšhaba sa ka. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

31“Lena le dihuswane tša ka, le mohlape wo ke o fudišago, le setšhaba sa ka, gomme nna ke Modimo wa lena.” O realo, Morena, Mong wa bohle.