Sepedi 2000 (NSO00)
32

Kgoši ya Egepeta e swantšhwa le ntatauwane

321Ka tšatši la pele la kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela kgoši ya Egepeta o re: Wena tau ya ditšhaba, o hwile! O kile wa ba ntatauwane ya lewatle, o gaša meetse ka dinko ka dinokeng tša gago. O biloša meetse ka maoto, o tšhilafatša dinokana. 3Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re mohla ditšhaba tše dintši di kgobokana, ke tla go kgaphetša ka lelokwa la ka, gomme ka dira gore ba gogele lelokwa leo letšibogong. 4Ke tla go lahlela ntle mo go omilego, ka go lahlela nageng, wa kobolwa ke manong, le dibata tšohle tša lefase tša iphepa ka setopo sa gago. 5Ke tla lahlela nama ya gago dithabeng, ka tlatša meedi ka marapo a gago. 6Ke tla nošetša naga ka madi a gago go fihlela dithabeng, ka tlatša magaga ka nama ya gago. 7

32:7
Jes. 13:10
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
8:12
Mohla o tima boka mollo ke tla khupetša leratadima, ka fifatša le dinaledi. Ke tla pipa letšatši ka maru, le ngwedi o ka se tage. 8Ke tla fifatša dietša tšohle tše di tagago tša legodimong, ka aparetša naga ya gago leswiswi. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

9“Ditšhaba tše dintši di tla tshwenyega ge ke bega ditaba tša go fedišwa ga gago dinageng tše o sa di tsebego. 10Tše ke tlago go dira tšona di tla tlaba ditšhaba tše dintši. Ge ke bekenya tšhoša ya ka pele ga magoši a tšona, ona a tla roromela ka letšhogo ka lebaka la tše di go hlagetšego. Mohla o ehwa bohle ba tla dula ba thothomela ba tšhaba la bona lehu.”

11Morena, Mong wa bohle, o re: “Kgoši ya Babilonia e tla go hlasela ka madira. 12Ke tla hlasela makoko a gago ka madira a bagale a go tšwa ditšhabeng tše sehlogohlogo a ba bolaya ka tšhoša. Ba tla fediša tšohle tše naga ya Egepeta e ikgantšhago ka tšona, gomme makoko ohle a gagwe a tla bolawa. 13Ke tla bolaya leruo la gago ka moka kgauswi le noka ya gago ye kgolo. E ka se sa bilošwa ke motho, goba ya kgotlelwa ke seruiwa. 14Ke tla sekiša dinoka tša gago ka di ediša bjalo ka makhura a mohlware. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Mohla ke fetoša naga ya Egepeta leganata ke e hlobola tšohle tše di lego mo go yona, ke bolaya bohle ba ba dulago go yona, ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena. 16Ke sona sefela sa poloko se se tlago opelwa ke basadi ba baditšhaba. Ba tla se opelela naga ya Egepeta le makoko ohle a yona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Tša kua bodulabahu

17Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya pele32:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “la kgwedi ya pele” Seheberu ga se na mantšu a. ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi ya ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 18“Wena motho wa nama, llela makoko a Egepeta. A ba theogele lefaseng la ka tlase le ditšhaba tše dingwe tše maatla gotee le ba ba theogelago bodulabahu.

19“O ba botšiše o re:

“Na le gopola gore le phala batho ba bangwe ka botse?

Theogelang bodulabahu le lale gona le bahlokamodimo.

20“Batho ba Egepeta ba tla rapalatšwa le ba ba bolawago ka tšhoša. Tšhoša e khwamoletšwe go bolaya. Makoko ohle a Egepeta a a gogwe.32:20 “Tšhoša ... gogwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 21Go tšwa bodulabahu bagale ba bagolo ba tla re go Baegepeta le ba ba thušanago nabo ntweng: ‘Bahlokamodimo bale ba go bolawa ka tšhoša ba theogetše mono, gomme šeba ba rapaletše!’

22“Asiria o gona kua le setšhaba sa gagwe se sentši. O dikaneditšwe ke mabitla a sona. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša, 23gomme mabitla a sona a kua fase bodulabahu. Lebitla la gagwe le dikaneditšwe ke setšhaba sa gagwe se sentši. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša. Se be se boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago.

24“Elamo o gona kua gomme makoko ohle a gagwe a dikaneditše lebitla la gagwe. Ka moka ga bona ba bolailwe ka tšhoša, gomme ba theogetše lefaseng la ka tlase e le bahlokamodimo. Ba be ba boifiša ba ba lego lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu. 25Elamo o aletšwe malao gare ga bao ba bolailwego, gomme o dikaneditšwe ke mabitla a makoko ohle a gagwe. Ka moka ga bona ke bahlokamodimo, gomme ba bolailwe ka tšhoša. Ba be ba boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu, gomme ba beilwe le ba ba bolailwego.

26“Mesheke le Tubale ba gona kua le makoko ohle a bona ao mabitla a bona a ba dikaneditšego. Bohle ke bahlokamodimo, ba bolailwe ka tšhoša, ka ge ba be ba boifiša ba ba dulago lefaseng la ba ba phelago. 27Ga se ba bolokwa bjalo ka bagale bale ba go bolawa mehleng ya kgale, ba ba theogetšego bodulabahu le dibetša tša ntwa ba sametše ditšhoša tša bona mme dikotse32:27 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dikotse” Seheberu se re “makgopo”. tša bona di beilwe godimo ga ditopo tša bona, gobane ba be ba boifiša ba ba phelago.

28“Ke ka mo Baegepeta ba tlago bolawa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.

29“Edomo o gona kua le magoši a gagwe le babuši. Le ge e be e le ba maatla, ba bolokilwe le ba ba bolailwego ka tšhoša. Ba rapaletše le bahlokamodimo ba ba theogetšego bodulabahu.

30“Babuši bohle ba leboa ba gona kua, le Basidone bohle. E kile ya ba ba maatla, ba ba boifišago batho, eupša ba theogetše bodulabahu ka dihlong gotee le ba ba bolailwego. Ba rapaletše le ba ba bolailwego ka tšhoša e le bahlokamodimo. Ba gobogile le ba ba theogelago bodulabahu.

31“Ge kgoši ya Egepeta le madira ohle a gagwe ba bolawa, o tla kwešiša gore ga se makoko ohle a gagwe a nnoši a a bolailwego ka tšhoša; ka gona o tla homotšega.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

32“Ke nna ke dirilego gore kgoši ya Egepeta e boifiše ba ba lego lefaseng la ba ba phelago, ka gona yena le makoko ohle a gagwe ba tla bolokwa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

33

Morena o dira Hesekiele moleti

(Hes. 3:16-21)

331Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botša batho ba setšhaba sa geno o re: Ge ke tsoša ntwa nageng efe goba efe, batho ba naga yeo ba kgetha yo mongwe wa bona ba mo dira moleti. 3Ge a bona manaba a etla, o letša phalafala go tsebiša batho. 4Ge motho a ka e kwa fela a se e šetše, gomme manaba a tla a mmolaya, gona molato ke wa gagwe. 5E tla be e le moipolai yo a sa llelwego, ka ge a se a šetša go tsebišwa moo. Ge a ka be a šeditše a ka be a phonyokgile. 6Fela ge moleti a ka bona manaba a etla eupša a se letše phalafala go tsebiša batho, mme manaba a tla a ba bolaya, batho bao ba tla be ba hwile ka lebaka la dibe tša bona, eupša nna ke tla bona moleti molato wa go bolawa ga bona.

7“Bjale wena motho wa nama, ke go dira moleti wa setšhaba sa Israele. O theeletše mantšu a ke a bolelago gomme o nkgalele Baisraele ka ona. 8Ge nka go begela gore ruri modiradibe o tla hwa, fela wena wa se mo kgale gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, yena o tla hwa ka lebaka la bobe bja gagwe, gomme nna ke tla bona wena molato wa lehu la gagwe. 9Eupša ge o ile wa kgala modiradibe gore a tlogele ditsela tša gagwe tše mpe, gomme a se lese go dira dibe, yena o tla hwa ka lebaka la dibe tša gagwe, eupša wena o tla be o iphološitše.”

Motho o ahlolwa ka ditiro tša gagwe

10“Wena motho wa nama, botša Baisraele gore ba hlwa ba bolela ba re: ‘Re imelwa ke diphošo le dibe tša rena. Re a felelela. Re ka phela bjang?’ 11O ba botše gore ke ikana ke le Morena, Mong wa bohle, Modimo yo a phelago, gore ga ke kgahlwe ke lehu la yo kgopo. Ke kgahlwa ke ge a ka tlogela ditsela tša gagwe tše mpe mme a phela. Setšhaba sa Israele, tlogelang tše mpe tše le di dirago. Ke ka lebaka lang le nyaka go hwa?

12“Bjale, wena motho wa nama, botša Baisraele gore ge moloki a ka dira dibe, boloki bja gagwe bo ka se mo phološe. Ge yo kgopo a ka lesa go dira tše mpe, a ka se otlwe, gomme ge moloki a ka thoma go dira dibe, a ka se phele. 13Le ge nka holofetša moloki gore ruri o tla phela, fela yena a bota boloki bjola bja gagwe mme a thoma go dira tše kgopo, nka se gopole selo sa boloki bjola bja gagwe. O tla hwa ka lebaka la bokgopo bja gagwe. 14Ge nka botša yo kgopo gore o tla hwa, eupša a tlogela dibe tša gagwe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago – 15go etša ge a ka bušetša moadingwa se a mo swaretšego sona, goba a bušetša motho se a bego a mo hlakotše sona – ge a ka lesa bokgopo mme a phetha melao ye e tlago mo phološa, ruri a ka se hwe, o tla phela. 16Ke tla mo lebalela dibe tša gagwe ka moka, gomme o tla phela ka gobane a dirile tše di lokilego le tše di nkgahlago.

17“Gomme setšhaba sa geno se re tše ke di dirago ga se tša loka! Aowaa, tše di sego tša loka ke tše di dirwago ke bona. 18Ge moloki a ka lesa go dira tše di lokilego, mme a thoma go dira tše kgopo, o tla hwela tšona. 19Ge yo kgopo a ka tlogela go dira dibe, mme a dira tše di lokilego le tše di nkgahlago, o tla be a iphološitše. 20Fela lena setšhaba sa Israele le re tše nna ke di dirago ga se tša loka. Ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena ka tše a di dirilego.”

Hesekiele o tsebišwa go wa ga Jerusalema

21

33:21
2 Dikg. 25:3-10
Jer. 39:2-8
52:4-14
Ka letšatši la bohlano la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le bothopša, monna yo mongwe yo a bego a phonyokgile Jerusalema a tla a mpotša gore motse woo o thopilwe. 22Mantšiboeng a letšatši la pele ga ge monna yoo a etla, maatla a Morena a ile a nkaparela. Ge monna yoo a fihla mosong wa le le latelago, Morena a ntharolla leleme mme ka kgona go bolela gape.

Dibe tša setšhaba

23Morena a re go nna: 24“Wena motho wa nama, batho ba ba dulago maropeng a metse ya naga ya Israele ba re: ‘Abrahama o be a le tee, le ge go le bjalo a fiwa naga ka moka. Rena re ba bantši, ka gona naga ye ke ya rena.’

25“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Le ja nama ye e sa nago le madi. Le khunamela medingwana ya diswantšho. Le bolaya batho. Bjale go tla bjang gore le gopole gore naga ye ke ya lena? 26Le ikantše ditšhoša tša lena. Tše le di dirago di a šišimiša. Monna yo mongwe le yo mongwe o a otswa. Go tla bjang bjale gore le gopole gore naga ye ke ya lena?

27“O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke ba botša gore ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore batho ba ba dulago kua maropeng a metse ba tla bolawa ka tšhoša. Ba ba tšhabetšego nageng ke tla ba gafela dibata. Ba ba lego dithabeng le ka maweng ba tla hwa ka leuba. 28Ke tla dira gore naga ka moka e senywe e be marope, gomme maatla ao ba bego ba ikgantšha ka ona a tla ba felela. Dithaba tša Israele di tla tlogelwa, gwa se sa putla motho mo go tšona. 29Ge ke tlilo senya naga, ke e fetoša marope ka lebaka la makgapha ohle a ba a dirilego, ke gona ba tlago lemoga gore ke nna Morena.”

Molaetša wa Hesekiele le batheeletši ba wona

30Morena a re: “Wena motho wa nama, batho ba setšhaba sa geno ba bolela ka wena ge ba le ka thoko ga merako ya motse, goba mejakong ya dintlo tša bona ba botšana ba re: ‘A re yeng go kwa mantšu a a tšwago go Morena.’ 31Ke ka moo setšhaba sa ka se kgobokanago ka gona, sa dula fase pele ga gago go kwa tše o di bolelago, eupša ba se dire tše o ba botšago tšona. Ba bolela le wena gabotsana ka melomo, eupša ka dipelong tša bona ba ikemišeditše go tšwela pele le megabaru ya bona. 32Go bona o swana le motho yo a opelago dikoša tša lerato ka lentšu le lebotse, a letša sekgapa ka bothakga. Mantšu a gago ba a a theeletša, fela ga ba a latele. 33Eupša tše o di boletšego, ruri di tla phethagala, gomme ge di phethagala ba tla lemoga gore moprofeta o kile a ba gona gare ga bona.”

34

Badiša ba setšhaba sa Israele

341Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, porofeta o kgale badiša ba setšhaba sa Israele. Ba porofetele o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Le ba madimabe, lena badiša ba Israele le itišago lena beng! Ga ke re badiša ba swanetše go diša dihuswane? 3Le ja maswi a tšona, la apara diaparo tša go dirwa ka boya bja tšona, la ba la hlaba tše di nonnego, fela go di diša gona ga le di diše. 4Tše di fokolago ga se la ka la di hlokomela, goba la alafa tše di lwalago, goba la tlema dintho tša tše di gobetšego, goba la yo buša tše di šwalalanego, goba la yo nyaka tše di timetšego. Bakeng sa seo le ile la di swara ka makgwakgwa le sehlogo. 5

34:5
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Dihuswane tšeo di ile tša šwalalana ka ge di be di se na le modiša, gomme dibata tša di ja. 6Ka gona dihuswane tša ka tša ralala le dithaba le meboto ye megolo ka moka. Tša šwalalana le lefase lohle, gwa se be le yo a di nyakago goba a botšišago ka tšona.

7“Bjale lena badiša, theeletšang se nna, Morena, ke le botšago sona. 8Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore taba yeo e ka se sa direga. Dihuswane tša ka di hlasetšwe ke dibata, tša di ja ka ge di be di se ne modiša. Badiša ba ka ga se ba di hlokomela. Ba be ba itišitše bona beng, ba se ba di diša. 9Ka gona ntheeletšeng, lena badiša. 10Nna, Morena, Mong wa bohle, ke bega gore ke lenaba la lena. Ke tla nyaka dihuswane tša ka go lena mme ka se sa tsoga ke le dumeletše go ba badiša ba tšona; nka se sa dumela gore go itiše lena beng fela. Ke tla le ntšha dihuswane tša ka ganong, la se sa di ja.”

Modiša wa go loka

11“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla nyakišiša dihuswane tša ka ka di hlokomela, 12go no swana le modiša ge a hlokomela dihuswane tša gagwe tše di bego di šwalalantšwe. Ke tla di hlakodiša mafelong ohle ao di bego di šwalalanyeditšwe go ona ka letšatši lela la madimabe a magolo. 13Ke tla di ntšha dinageng di šele, ka di kgoboketša go tloga ditšhabeng tše dingwe, mme ka di bušetša nageng ya gabotšona. Ke tla di fudiša dithabeng le dinokaneng tša Israele le gohle mo go dulago batho. 14Ke tla di fudiša mafulong a mabotse dithabeng ka moka tša Israele, gomme tša robala phulong yeo ye tala. 15Nna ka noši ke tla ba modiša wa tšona, gomme ka di nyakela mo di ka robalago gona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

16“Ke tla nyaka tše di timetšego, ka buša tše di šwalalanego, ka tlema dintho tša tše di gobetšego, ka alafa tše di lwalago, eupša tše di nonnego le tše di nago le maatla tšona ke tla di fediša, ka gobane ke nna modiša wa toka.

17“Bjale ge, lena mohlape wa ka, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla ahlola yo mongwe le yo mongwe wa lena, mme ka kgaoganya ba ba lokilego le ba babe, dinku le dipudi. 18Na ga le kgotsofatšwe ke mafulo a mabotse ge le gataka le bjang bjo le bo šadišitšego? Le nwa meetse a a sekilego mme la biloša a le a šadišitšego! 19Kgane dihuswane tša ka di swanetše go fula bjang bjo le bo gatakilego, goba go nwa meetse a le a bilošitšego?

20“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke le botša gore ke tla le ahlola, lena dihuswane tše di nonnego, le tše di otilego ka le botša gore ba ba nago le molato ke bafe. 21Le kgoromeditše tša go fokola ka lehlakore le ka legetla, la di hlaba ka dinaka la di ntšhetša ntle. 22Eupša nna ke tla hlakodiša dihuswane tša ka mme ka se sa dumela gore di tshwenywe. Ke tla ahlola gore ba ba nago le molato ke bafe. 23

34:23
Kut. 7:17
Ke tla ba beela modiša o tee, e lego setlogolo sa Dafida, mohlanka wa ka, gomme o tla ba hlokomela. 24
34:24
Hes. 37:24
Nna, Morena, ke tla ba Modimo wa bona, gomme setlogolo seo sa Dafida ya ba mmuši wa bona. Ke realo, nna, Morena. 25Ke tla dira kgwerano le bona gore ba phele ka khutšo. Ke tla raka dibata tšohle nageng gore dihuswane tša ka di tle di phele di bolokegile mafulong, mme di ithobalele ka fase ga mehlare.

26“Ke tla di šegofatša gotee le tikologo ya thaba ya ka ye kgethwa.34:26 “thaba ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione kua Jerusalema yeo godimo ga yona go bego go agilwe Tempele. Ke moo ke tlago di šegofatša ka dipula tša matlorotloro ka nako ya tšona. 27Mehlare ya naga e tla enywa dikenywa, mašemong gwa ba le dibjalo, gomme batho ba dula ba bolokegile nageng ya bona. Mohla ke hunolla setšhaba sa ka go bagateledi ba sona mme ke se lokolla go bao ba se dirilego makgoba, ke gona se tlago lemoga gore ke nna Morena. 28Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba hula, gomme le dibata di ka se ba je. Ba tla dula ba bolokegile, ba sa tšhošwe ke motho. 29Ke tla dira gore naga ya bona e tsebege ka monono wa yona gore ba se sa hwa ka tlala. Ditšhaba tše dingwe di ka se sa ba nyatša. 30Baisraele ba tla lemoga gore nna Morena, Modimo wa bona, ke na le bona, le gore bona ke setšhaba sa ka. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

31“Lena le dihuswane tša ka, le mohlape wo ke o fudišago, le setšhaba sa ka, gomme nna ke Modimo wa lena.” O realo, Morena, Mong wa bohle.