Sepedi 2000 (NSO00)
32

Kgoši ya Egepeta e swantšhwa le ntatauwane

321Ka tšatši la pele la kgwedi ya lesome le metšo ye mebedi ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi wa ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela kgoši ya Egepeta o re: Wena tau ya ditšhaba, o hwile! O kile wa ba ntatauwane ya lewatle, o gaša meetse ka dinko ka dinokeng tša gago. O biloša meetse ka maoto, o tšhilafatša dinokana. 3Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re mohla ditšhaba tše dintši di kgobokana, ke tla go kgaphetša ka lelokwa la ka, gomme ka dira gore ba gogele lelokwa leo letšibogong. 4Ke tla go lahlela ntle mo go omilego, ka go lahlela nageng, wa kobolwa ke manong, le dibata tšohle tša lefase tša iphepa ka setopo sa gago. 5Ke tla lahlela nama ya gago dithabeng, ka tlatša meedi ka marapo a gago. 6Ke tla nošetša naga ka madi a gago go fihlela dithabeng, ka tlatša magaga ka nama ya gago. 7

32:7
Jes. 13:10
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
8:12
Mohla o tima boka mollo ke tla khupetša leratadima, ka fifatša le dinaledi. Ke tla pipa letšatši ka maru, le ngwedi o ka se tage. 8Ke tla fifatša dietša tšohle tše di tagago tša legodimong, ka aparetša naga ya gago leswiswi. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

9“Ditšhaba tše dintši di tla tshwenyega ge ke bega ditaba tša go fedišwa ga gago dinageng tše o sa di tsebego. 10Tše ke tlago go dira tšona di tla tlaba ditšhaba tše dintši. Ge ke bekenya tšhoša ya ka pele ga magoši a tšona, ona a tla roromela ka letšhogo ka lebaka la tše di go hlagetšego. Mohla o ehwa bohle ba tla dula ba thothomela ba tšhaba la bona lehu.”

11Morena, Mong wa bohle, o re: “Kgoši ya Babilonia e tla go hlasela ka madira. 12Ke tla hlasela makoko a gago ka madira a bagale a go tšwa ditšhabeng tše sehlogohlogo a ba bolaya ka tšhoša. Ba tla fediša tšohle tše naga ya Egepeta e ikgantšhago ka tšona, gomme makoko ohle a gagwe a tla bolawa. 13Ke tla bolaya leruo la gago ka moka kgauswi le noka ya gago ye kgolo. E ka se sa bilošwa ke motho, goba ya kgotlelwa ke seruiwa. 14Ke tla sekiša dinoka tša gago ka di ediša bjalo ka makhura a mohlware. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle. 15Mohla ke fetoša naga ya Egepeta leganata ke e hlobola tšohle tše di lego mo go yona, ke bolaya bohle ba ba dulago go yona, ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena. 16Ke sona sefela sa poloko se se tlago opelwa ke basadi ba baditšhaba. Ba tla se opelela naga ya Egepeta le makoko ohle a yona. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.”

Tša kua bodulabahu

17Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya pele32:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “la kgwedi ya pele” Seheberu ga se na mantšu a. ya ngwaga wa lesome le metšo ye mebedi ya ge re le mathopša Morena a ntaela a re: 18“Wena motho wa nama, llela makoko a Egepeta. A ba theogele lefaseng la ka tlase le ditšhaba tše dingwe tše maatla gotee le ba ba theogelago bodulabahu.

19“O ba botšiše o re:

“Na le gopola gore le phala batho ba bangwe ka botse?

Theogelang bodulabahu le lale gona le bahlokamodimo.

20“Batho ba Egepeta ba tla rapalatšwa le ba ba bolawago ka tšhoša. Tšhoša e khwamoletšwe go bolaya. Makoko ohle a Egepeta a a gogwe.32:20 “Tšhoša ... gogwe.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 21Go tšwa bodulabahu bagale ba bagolo ba tla re go Baegepeta le ba ba thušanago nabo ntweng: ‘Bahlokamodimo bale ba go bolawa ka tšhoša ba theogetše mono, gomme šeba ba rapaletše!’

22“Asiria o gona kua le setšhaba sa gagwe se sentši. O dikaneditšwe ke mabitla a sona. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša, 23gomme mabitla a sona a kua fase bodulabahu. Lebitla la gagwe le dikaneditšwe ke setšhaba sa gagwe se sentši. Ka moka ga sona se bolailwe ka tšhoša. Se be se boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago.

24“Elamo o gona kua gomme makoko ohle a gagwe a dikaneditše lebitla la gagwe. Ka moka ga bona ba bolailwe ka tšhoša, gomme ba theogetše lefaseng la ka tlase e le bahlokamodimo. Ba be ba boifiša ba ba lego lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu. 25Elamo o aletšwe malao gare ga bao ba bolailwego, gomme o dikaneditšwe ke mabitla a makoko ohle a gagwe. Ka moka ga bona ke bahlokamodimo, gomme ba bolailwe ka tšhoša. Ba be ba boifiša ba ba sa dulago lefaseng la ba ba phelago. Bjale ba gobogile le bao ba theogelago bodulabahu, gomme ba beilwe le ba ba bolailwego.

26“Mesheke le Tubale ba gona kua le makoko ohle a bona ao mabitla a bona a ba dikaneditšego. Bohle ke bahlokamodimo, ba bolailwe ka tšhoša, ka ge ba be ba boifiša ba ba dulago lefaseng la ba ba phelago. 27Ga se ba bolokwa bjalo ka bagale bale ba go bolawa mehleng ya kgale, ba ba theogetšego bodulabahu le dibetša tša ntwa ba sametše ditšhoša tša bona mme dikotse32:27 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dikotse” Seheberu se re “makgopo”. tša bona di beilwe godimo ga ditopo tša bona, gobane ba be ba boifiša ba ba phelago.

28“Ke ka mo Baegepeta ba tlago bolawa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.

29“Edomo o gona kua le magoši a gagwe le babuši. Le ge e be e le ba maatla, ba bolokilwe le ba ba bolailwego ka tšhoša. Ba rapaletše le bahlokamodimo ba ba theogetšego bodulabahu.

30“Babuši bohle ba leboa ba gona kua, le Basidone bohle. E kile ya ba ba maatla, ba ba boifišago batho, eupša ba theogetše bodulabahu ka dihlong gotee le ba ba bolailwego. Ba rapaletše le ba ba bolailwego ka tšhoša e le bahlokamodimo. Ba gobogile le ba ba theogelago bodulabahu.

31“Ge kgoši ya Egepeta le madira ohle a gagwe ba bolawa, o tla kwešiša gore ga se makoko ohle a gagwe a nnoši a a bolailwego ka tšhoša; ka gona o tla homotšega.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

32“Ke nna ke dirilego gore kgoši ya Egepeta e boifiše ba ba lego lefaseng la ba ba phelago, ka gona yena le makoko ohle a gagwe ba tla bolokwa le bahlokamodimo ba ba bolailwego ka tšhoša.” O realo, Morena, Mong wa bohle.