Sepedi 2000 (NSO00)
28

Kgoši ya Tirose e porofetwa gore e tla otlwa

281Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botša mmuši wa Tirose gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go yena: Ka boikgantšho bja gago o itshema modimo. O re o dutše setulong sa bogoši go etša modimo, o dikaneditšwe ke mawatle. Le ge o ka itshema modimo, o motho wa nama, ga o modimo. 3O bona nke o phala Daniele28:3 “Daniele” Yo ga se moprofeta Daniele. ka bohlale, le gona ga go sephiri se o ka se fihlelwago. 4O ikhumišitše ka bohlale bja gago le tlhaologanyo, wa ikgobelela gauta le silibera ka polokelong ya gago. 5Ka ge o hlalefetše kgwebo kudu o ikokeleditše lehumo, mme lona le go hloletše boikgantšho.

6“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka gobane o itshema modimo, 7ke tlilo go tlišetša batho ba šele ba go hlasela, setšhaba se sehlogo go feta tše dingwe ka moka. Ba tla go lobiša tšohle tše dibotse tše o ikhweleditšego tšona ka bohlale bja gago, ba go senyetša le bothakga bja gago. 8Ba tla go bolaya gasehlogo ka garegare ga lewatle, wa theogela bodulabahu. 9Na mohla o lebana le babolai ba gago o tla no itshema modimo? Ge o le ka diatleng tša babolai ba gago o tla no be o le motho wa nama, e sego modimo. 10O tla hwa bjalo ka mpša diatleng tša bašele, gobane go boletše nna, Morena, Mong wa bohle.”

11Morena a re go nna: 12“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela kgoši ya Tirose. O mmotše gore Morena, Mong wa bohle, o re: O kile wa ba seka sa bothakga, o le yo bohlale ebile o le yo botse kudu! 13O be o dula Edene, serapeng sa Modimo, o apara magakabje a mehutahuta: dirubi le ditopase le ditaamane le diberile le dikarneliene le dijaspere le disafire le diemerale le digarneta. Mangina le dikgabišo tša diaparo tša gago28:13 “Mangina ... diaparo tša gago” Seheberu ga se kwagale gabotse. e be e le tša gauta. Di be di diretšwe wena ka tšatši lela o belegwa. 14Ke ile ka bea mokerubi yo a phuroletšego diphego moo gore a go lete.28:14 “Ke ile ka bea ... lete.” Seheberu ga se kwagale gabotse. O be o dula thabeng ya ka ye kgethwa, gomme o sepela gare ga magakabje a a phadimago. 15Boitshwaro bja gago e bile bjo bo se nago bosodi go tloga mohla wola o belegwa go fihlela ge o thoma go dira tše kgopo. 16Kgwebo ya gago ye kgolo e ile ya go hlolela swele, gomme wa dira dibe. Ka gona nna ka go raka thabeng ya ka ye kgethwa, ka ge o be o le motho yo a tšhilafetšego, gomme mokerubi yo a bego a go leta a go raka magakabjeng ale a go phadima. 17O be o ikgogomoša ka botse bja gago, gomme setumo sa gago se go diriša tša bošilo. Ka lebaka leo ke go kgoromeleditše fase, ka go dira segoboga pele ga magoši a mangwe. 18O dirile dibe tše dintši, wa ba wa hlalefetša batho kudu mo kgwebong ya gago, mme wa tšhilafatša mafelo a gago a thapelo. Ka gona nna ka hlola mollo ka motseng wa gago, mme wona wa fiša motse lorelore. Bohle ba ba lebelelago motse woo ba bona ka mo ke o fetošitšego molora. 19Ditšhaba tšohle tše di ilego tša go tseba di a go kgotsa, o tšhoša batho ba ba go bonago. Ke gona ge o ile.”

Sidone e porofetwa gore e tla otlwa

20

28:20-26
Joele 3:4-8
Sak. 9:1-2
Mat. 11:21-22
Luk. 10:13-14
Morena a re go nna: 21“Wena motho wa nama, kgala motse wa Sidone, o o porofete. 22Botša batho ba gona gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena, Sidone; batho ba tla ntheta ba le ka gare ga gago. Ba tla lemoga gore ke nna Morena mola ke otla badudi ba gago, le mola ke ba bontšha gore ke nna yo mokgethwa. 23Ke tla go romeletša leuba la bolwetši. O tla hlaselwa ka mathoko ohle, gomme badudi ba gago ba bolawa, ka ediša madi mekgotheng ya gago. Ke gona o tlago lemoga gore Morena ke nna.”

Baisraele ba tla atlega

24Morena o re: “Ga go le setšhaba se tee sa tše di bapetšego le Israele se se bego se e nyefola se se tla hlwago se sa e hlaba go etša meetlwa le ditshehlo; gomme ba tla lemoga gore Morena, Mong wa bohle, ke nna.”

25Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla buša setšhaba sa Israele ditšhabeng tšela ke bego ke se šwalalanyeditše go tšona, gomme ke tla ba bontšha gore ke nna yo mokgethwa ditšhaba di ntebeletše. Ke mo ba tlago dula nageng ya bona ye ke e filego mohlanka wa ka, Jakobo. 26Ba tla dula gona ba bolokegile. Ba tla ikagela dintlo, ba ipšalela merara. Ke tla otla baagišani bohle ba bona bao ba bego ba ba kwera, gomme Baisraele ba tla bolokega. Ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena, Modimo wa bona.”