Sepedi 2000 (NSO00)
27

Sefela sa go llela Tirose

271Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela Tirose, 3motse wo o agilwego lebopong la lewatle mme o gwebago le ditšhaba tše dintši tše di agilego mabopong a lewatle. O o botše gore Morena, Mong wa bohle, o re:

“Wena Tirose, o be o ikgantšha,

o re o leselawatle la botse bjo bo phethegilego.

4Mellwane ya gago e be e fihla kgole ka gare ga mawatle.

Ba ba go agilego ba go thakgile kudu.

5Ba go hlomile ka dikota tša mophaene wa thaba ya Hermone,

le ka pinagare ya mosedere wa Lebanone.

6Ka meeike ya Bashane ba go direla mahuduo.

Ba go direla lebato ka mosaeprese wa Saeprose,

ba le manega ka nakatlou.

7Seila ya gago e be e le ya lešela,

lešela le boletiana la mebalabala la go tšwa Egepeta,

mme e le yona boitsebišo bja gago.

Tlhaka ya mathudi a gago e be e le ya lešela la mmala wa botala bja leratadima,

le wa bohwibidu bja moretele

la go tšwa lebopong la Elisha.

8Basepetšamaselawatle ba gago e be e le ba go tšwa motseng wa Sidone le wa Arbade.

Bakgoni ba gago e be e le bašikalemaselawatle.

9Balokišamaselawatle ba gago e be e le bakgoni ba go tšwa Biblose.

Bašikalemaselawatle ba go tšwa maselawatleng ohle

ba be ba etla go wena go rekišetšana le wena.

10“Bahlabani ba go tšwa Persia le Lidia le Libia ba be ba go hlabanela, bohle e le bagale. Ba be ba fega dikotse le dikuane tša bona ka mešašeng ya gago. Ke bona banna ba ba go tlišeditšego setumo. 11Bahlabani ba go tšwa Arbade le Geleke e be e le bona baleti ba merako ya gago ka gohle, gomme banna ba go tšwa Gamade bona ba leta dibo tša gago. Ba be ba fega dikotse tša bona go dikologa merako ya gago. Ke bona ba go tlaleletša bothakga bja gago.

12“Badudi ba Tarshishe ba be ba gweba le wena ba bona lehumo la gago le lentši. Ba be ba reka phahlo ya gago ka silibera le ka tshipi le ka thini le ka morodi. 13Badudi ba Gerike le ba Tubale le ba Mesheke ba be ba gweba le wena; ba reka diphahlo tša gago ka makgoba le ka dibjana tša mphiri. 14O be o rekiša phahlo tša gago ka dipere tša go goga, le ka tša ntwa, le ka dimeila tša Bethe-Togarma. 15Batho ba Rodose27:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Rodose” Seheberu se re “Dedane”. ba be ba rekelana le wena; batho ba dinageng tša lebopo la lewatle tše dintši le bona ba be ba rekelana le wena, mme ba go lefa ka manaka a ditlou, le dikota tša mohlare wa eponi. 16Baedomo27:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Baedomo” Seheberu se re “Baaramo”. ba be ba rekišetšana le wena ka ge o be o na le diphahlo tše dintši. Ba be ba di lefa ka magakabje a mahwibidu, le ka mašela a bohwibidu bja moretele le a mebalabala, le a boletiana, le ka magakabje a mmala wo moso, le a bohwibidu bja mohuta wo mongwe. 17Batho ba Juda le ba naga ya Israele ba be ba rekišetšana le wena. Ba reka diphahlo tša gago ka mabele a go tšwa Minite, le ka leotša,27:17 “leotša” Ka Seheberu ga go tsebje gabotse gore lentšu le le ra eng. le ka todi, le ka makhura a mohlware, le ka dihlare. 18Batho ba Damaskose ba be ba rekišetšana le wena ka ge o be o na le diphahlo tše dintši tša mehutahuta. Ba be ba di lefela ka beine ya go tšwa Helbone le ka boya bja dinku bja go tšwa Tsahare.27:18 “bja go tšwa Tsahare” Diphetolelo tše dingwe di re “bjo bošweu”. 19Batho ba Dedane le ba Jabane ba be ba rekišetšana le wena. Ba reka diphahlo tša gago ka tshipi ye e tološitšwego ya go tšwa Usale,27:19 “Batho ba Dedane ... Usale” Seheberu ga se kwagale gabotse. le ka dinoko. 20Batho ba Dedane ba be ba reka diphahlo tša gago ka mašela a go saletša. 21Baarabia le mantona ohle a naga ya Kedara ba be ba gweba le wena ka dikwana le dikgapa le dipudi. 22Babapatši ba Sheba le ba Rama ba be ba reka diphahlo tša gago ka dinoko tše dibosebose tša mehutahuta, le ka magakabje a mehutahuta, le ka gauta. 23Ba motse wa Harane, le wa Kane, le wa Edene, le babapatši ba Sheba, le ba motse wa Ashure le wa Kilmade – ka moka ba be ba rekelana nago. 24Ba be ba go rekišetša diaparo tša botšhepi, le dipurapura tša mmala wa bohwibidu bja moretele le tša mebalabala, le magogwa a mebalabala, le dithapo tše di logilwego gabotse. 25

27:25-36
Kut. 18:11-19
Diphahlo tša gago di be di rwalwa ka maselawatle a magolo.

“O be o le bjalo ka leselawatle le le tletšego diphahlo

ka gare ga lewatle mme le imelwa.

26E be e re ge basepetšamaselawatle ba gago

ba go išitše ka gare ga phamphamadiba,

ledimo la bohlabela le go robaganye o le kgole le naga.

27Lehumo la gago,

le diphahlo tša gago tšohle,

le bašikalemaselawatle bohle,

le balokišamaselawatle ba gago,

le babapatši ba gago,

le bagale ba gago,

le banamedi ba gago bohle

ba ile ba sobelela ka lewatleng

ge leselawatle la gago le robega.

28Mekgoši ya bašikalemaselawatle ba ba kgangwago ke meetse

ya thothomediša naga.

29“Basepetšamaselawatle bohle ba tlogetše maselawatle a bona,

le bašikalemaselawatle bohle ba eme lebopong.

30Ba a gotla, ba go llela gabohloko,

ba itšhela ka marole dihlogong,

ba pshikologa le meloreng.

31Ba ipoola dihlogo ka lebaka la gago,

mme ba apara tša go ilela.

Pelo tša bona di kwa bohloko ge ba go llela ba hlomogile.

32Ba go opelela sefela sa mahloko ba re:

‘Ke mang wa go swana le Tirose,

Tirose ye bjale e ikhomoletšego ka lewatleng?

33Mola diphahlo tša gago di eya mošamawatle o be o khoriša ditšhabatšhaba.

Magoši a be a humišwa ka humo la gago le lentši le ka diphahlo tša gago.

34Bjale o robagantšwe ke lewatle;

o sobeletše ka bodibeng bja lona.

Diphahlo tša gago le banamedi bohle ba ba bego ba le ka leselawatleng ba sobeletše nago.’

35“Bohle ba ba agilego lebopong la lewatle ba tšhošitšwe ke tše di go hlagetšego. Le magoši a bona a tšhogile, gomme mahlong a bona go bonala poifo fela. 36Babapatši ba go tšwa ditšhabeng ba go kgotsa ka molodi, batho ba a tšhoga ge ba go bona. Ke gona ge o ile.”

28

Kgoši ya Tirose e porofetwa gore e tla otlwa

281Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, botša mmuši wa Tirose gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go yena: Ka boikgantšho bja gago o itshema modimo. O re o dutše setulong sa bogoši go etša modimo, o dikaneditšwe ke mawatle. Le ge o ka itshema modimo, o motho wa nama, ga o modimo. 3O bona nke o phala Daniele28:3 “Daniele” Yo ga se moprofeta Daniele. ka bohlale, le gona ga go sephiri se o ka se fihlelwago. 4O ikhumišitše ka bohlale bja gago le tlhaologanyo, wa ikgobelela gauta le silibera ka polokelong ya gago. 5Ka ge o hlalefetše kgwebo kudu o ikokeleditše lehumo, mme lona le go hloletše boikgantšho.

6“Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka gobane o itshema modimo, 7ke tlilo go tlišetša batho ba šele ba go hlasela, setšhaba se sehlogo go feta tše dingwe ka moka. Ba tla go lobiša tšohle tše dibotse tše o ikhweleditšego tšona ka bohlale bja gago, ba go senyetša le bothakga bja gago. 8Ba tla go bolaya gasehlogo ka garegare ga lewatle, wa theogela bodulabahu. 9Na mohla o lebana le babolai ba gago o tla no itshema modimo? Ge o le ka diatleng tša babolai ba gago o tla no be o le motho wa nama, e sego modimo. 10O tla hwa bjalo ka mpša diatleng tša bašele, gobane go boletše nna, Morena, Mong wa bohle.”

11Morena a re go nna: 12“Wena motho wa nama, opela sefela sa go llela kgoši ya Tirose. O mmotše gore Morena, Mong wa bohle, o re: O kile wa ba seka sa bothakga, o le yo bohlale ebile o le yo botse kudu! 13O be o dula Edene, serapeng sa Modimo, o apara magakabje a mehutahuta: dirubi le ditopase le ditaamane le diberile le dikarneliene le dijaspere le disafire le diemerale le digarneta. Mangina le dikgabišo tša diaparo tša gago28:13 “Mangina ... diaparo tša gago” Seheberu ga se kwagale gabotse. e be e le tša gauta. Di be di diretšwe wena ka tšatši lela o belegwa. 14Ke ile ka bea mokerubi yo a phuroletšego diphego moo gore a go lete.28:14 “Ke ile ka bea ... lete.” Seheberu ga se kwagale gabotse. O be o dula thabeng ya ka ye kgethwa, gomme o sepela gare ga magakabje a a phadimago. 15Boitshwaro bja gago e bile bjo bo se nago bosodi go tloga mohla wola o belegwa go fihlela ge o thoma go dira tše kgopo. 16Kgwebo ya gago ye kgolo e ile ya go hlolela swele, gomme wa dira dibe. Ka gona nna ka go raka thabeng ya ka ye kgethwa, ka ge o be o le motho yo a tšhilafetšego, gomme mokerubi yo a bego a go leta a go raka magakabjeng ale a go phadima. 17O be o ikgogomoša ka botse bja gago, gomme setumo sa gago se go diriša tša bošilo. Ka lebaka leo ke go kgoromeleditše fase, ka go dira segoboga pele ga magoši a mangwe. 18O dirile dibe tše dintši, wa ba wa hlalefetša batho kudu mo kgwebong ya gago, mme wa tšhilafatša mafelo a gago a thapelo. Ka gona nna ka hlola mollo ka motseng wa gago, mme wona wa fiša motse lorelore. Bohle ba ba lebelelago motse woo ba bona ka mo ke o fetošitšego molora. 19Ditšhaba tšohle tše di ilego tša go tseba di a go kgotsa, o tšhoša batho ba ba go bonago. Ke gona ge o ile.”

Sidone e porofetwa gore e tla otlwa

20

28:20-26
Joele 3:4-8
Sak. 9:1-2
Mat. 11:21-22
Luk. 10:13-14
Morena a re go nna: 21“Wena motho wa nama, kgala motse wa Sidone, o o porofete. 22Botša batho ba gona gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena, Sidone; batho ba tla ntheta ba le ka gare ga gago. Ba tla lemoga gore ke nna Morena mola ke otla badudi ba gago, le mola ke ba bontšha gore ke nna yo mokgethwa. 23Ke tla go romeletša leuba la bolwetši. O tla hlaselwa ka mathoko ohle, gomme badudi ba gago ba bolawa, ka ediša madi mekgotheng ya gago. Ke gona o tlago lemoga gore Morena ke nna.”

Baisraele ba tla atlega

24Morena o re: “Ga go le setšhaba se tee sa tše di bapetšego le Israele se se bego se e nyefola se se tla hlwago se sa e hlaba go etša meetlwa le ditshehlo; gomme ba tla lemoga gore Morena, Mong wa bohle, ke nna.”

25Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke tla buša setšhaba sa Israele ditšhabeng tšela ke bego ke se šwalalanyeditše go tšona, gomme ke tla ba bontšha gore ke nna yo mokgethwa ditšhaba di ntebeletše. Ke mo ba tlago dula nageng ya bona ye ke e filego mohlanka wa ka, Jakobo. 26Ba tla dula gona ba bolokegile. Ba tla ikagela dintlo, ba ipšalela merara. Ke tla otla baagišani bohle ba bona bao ba bego ba ba kwera, gomme Baisraele ba tla bolokega. Ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena, Modimo wa bona.”

29

Egepeta e porofetwa gore e tla otlwa

291

29:1 – 32:32
Jes. 19:1-25
Jer. 46:2-26
Ka letšatši la lesome le metšo ye mebedi la kgwedi ya lesome ya ngwaga wa lesome wa ge re le mathopša Morena a re go nna: 2“Wena motho wa nama, kgala kgoši ya Egepeta. O mo porofete, yena le naga ya Egepeta ka moka. 3O mmotše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke lwa le wena, kgoši ya Egepeta, kwenakgolo towe, o patlamago ka nokeng ya Naele, o ipotšago o re: ‘Noka ya Naele ke ya ka, ke itlholetše yona.’29:3 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ke itlholetše yona” Seheberu se re “ke itlhotše”. 4Ke tla go tsenya kgwega ka mohlagareng ka ba ka dira gore dihlapi tše di lego ka nokeng ya gago di go kgomarele legapi. Ke moka ka go goga ka go ntšha ka nokeng ya Naele o kgomaretšwe legapi ke dihlapi ka moka. 5Ke tla go lahlela lešokeng gotee le tšona dihlapi tšeo. O tla rapalala moo ntle wa se phuthwe wa bolokwa. Setopo sa gago ke tla se fa dibata le manong gore di se je. 6
29:6
Jes. 36:6
Ke mo badudi bohle ba Egepeta ba tlago lemoga gore Morena ke nna.

“Lena Baegepeta, le be le swana le lehlotlo la lehlaka mo go setšhaba sa Israele. 7E be e re ge ba ithekga ka lena, le pharoge, le ba hlabe ka mahwafeng; ge ba ikokotlela ka lena, le robege mme ba thinyege mekokotlo. 8Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re ke tla le romela manaba a le hlasela ka ditšhoša, a le gagara le diruiwa tša lena. 9Naga ya Egepeta e tla fetoga leganata. Ke mo le tlago lemoga gore Morena ke nna.

“Ka ge o rile noka ya Naele ke ya gago, e dirilwe ke wena, 10ke lwa le wena, le yona Naele yeo ya gago. Egepeta yohle ke tla e fetoša leganata go tloga motseng wa Migdolo go yo fihla go wa Asoane, le go ba go yo fihla mollwaneng wa Etopia. 11Ga go motho goba phoofolo ye e tlago putla fao. Go tla fela mengwaga ye masome a mane go sa phele selo moo. 12Naga ya Egepeta ke tla e dira naga ye e ngadilwego go feta dinaga ka moka. Metse ya Egepeta e tla dula e le marope mengwaga ye masome a mane, maroperope a go feta a metse ka moka. Baegepeta ke tla ba šwalalanya le ditšhaba le dinaga.”

13Morena, Mong wa bohle, o re: “Ge go fetile mengwaga ye masome a mane ke tla kgoboketša Baegepeta ditšhabeng tše ke bego ke ba šwalalanyeditše go tšona. 14Ke tla ba buša bothopša ka ba bušetša nageng ya Patrose, ya setlogo sa bona. Moo e tla ba ba mmušo wa go nyatšega, 15mmušo wa go fokola go feta mebušo ka moka, gomme ba ka se sa tsoga ba bušitše ditšhaba tše dingwe. Ke tla ba nyenyefatša mo ba ka se sa kgonago go laola ditšhaba tše dingwe. 16Baisraele ba ka se sa tsoga ba ikantše bona. Se se tlago hlagela naga ya Egepeta se tla gopotša Baisraele sebe sa go ikanya bona. Ke mo Baisraele ba tlago lemoga gore Morena ke nna.”

Kgoši Nebukadnesare o tla hlakola Egepeta

17Ka letšatši la pele la kgwedi ya pele ya ngwaga wa masome a mabedi le metšo ye e šupago wa ge re le mathopša Morena a re go nna: 18“Wena motho wa nama, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, o hlasetše motse wa Tirose. O rwešitše bahlabani ba gagwe merwalo ye boima ba ba ba tšwa mafatla, ba kgoboga le magetla; eupša yena kgoši le bona bahlabani ba gagwe ga se ba boelwa ke selo ka go itshwenya moo ga bona. 19Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ke fa Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, naga ya Egepeta. O tla e hula, a e hlakola, a rwala mahumo a Egepeta ya ba tefo ya madira a gagwe. 20Ke mo fa naga ya Egepeta e le moputso wa modiro wa gagwe, ka gobane madira a gagwe a be a šomela nna. Ke realo, nna, Morena, Mong wa bohle.

21“Mohlang seo se direga ke tla maatlafatša setšhaba sa Israele, gomme ka dira gore tše ke go botšago tšona, wena Hesekiele, o ba botše tšona ka mafolofolo. Ke mo ba tlago lemoga ge nna ke le Morena.”