Sepedi 2000 (NSO00)
19

Mokgoši wa sello

191“Hlaba mokgoši o llele babuši ba Israele o re:

2“Mmago e be e se ge e le tau ya tshadi ditaung!

A patlama le ditau a godiša tawana tša gagwe.

3A lela ye nngwe ya tawana tša gagwe,

ya gola ya ba tau ya lesogana,

ya ithuta go tsoma, ya ba sejabatho.

4Ditšhaba tša kwa ka ga yona,

mme tša e thea ka molete;

tša e goga ka segalanko tša e iša Egepeta.

5Ya re ge e bona gore e paletšwe le lehutšo le fedile,

ya tšea ye nngwe ya ditawana tša yona,

ya e godiša ya ba tau ya lesogana.

6Ya re ge e godile go iphetša,

ya šika le ditau tše dingwe.

Le yona ya ithuta go tsoma,

ya ba sejabatho.

7Ya hlahlamolla dibo tša bona,19:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “hlahlamolla dibo tša bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ya thuba metse ya bona.

Ge e rora badudi bohle ba naga

ba be ba swarwa ke letšhogo.

8Ditšhaba tša go tšwa dileteng tše di bapelanego

tša bokanela go e hlasela.

Ba e rea ka lelokwa la bona,

ba e tanya ka moleteng.

9Ba e goga ka segalanko

ba e tsenya ka lešakeng,

ba tla ba e iša go kgoši ya Babilonia.

Ba dula ba e letile,

gore go rora ga yona go se sa tsoga

go kwagetše dithabeng tša Israele.

10“Mmago o be a etša morara

wo o bjetšwego kgauswi le moela ka serapeng sa merara.19:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ka serapeng sa merara” Seheberu se re “mading a gago”.

O be o entšwe kudu, o nabile,

ka ge meetse e be e le maphaaphaa.

11Makala a wona a be a tiile,

mme go dirwa melamo ya bogoši ka ona.

Morara woo wa letla go fihla marung;

o bonala ka botelele le makala a wona a mantši.

12Eupša mothotsoko a o tumola a galefile

a o lahlela fase.

Phefo ya bohlabatšatši ya o pontšha,

dikenywa tša wona tša hlohlorega.

Lekala la wona la go tia la omelela,

la bešwa mollong.

13Morara woo bjale o hlabolotšwe wa bjalwa leganateng,

nageng ya lesehla.

14Gwa tsupologa mollo kutung ya morara woo,

wa tšhuma makala le dikenywa.

Ga o sa ne makala a go tia,

a go dira melamo ya bogoši.

“Ke wona mokgoši wa sello, gomme o swanetše go hlabja ka tlhokofalo.”

20

Tše Modimo a di nyakago le bonganga bja motho

201Ka letšatši la lesome la kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa bošupa wa ge re le mathopša, bagolo ba bangwe ba setšhaba sa Israele ba ile ba tla ba kgopela maele go Morena, gomme ba fihla ba dula fase pele ga ka. 2Ke moka Morena a ntaela a re: 3“Wena motho wa nama, botša bagolo ba ba setšhaba gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: A ke re le tlile go kgopela maele go nna? Fela nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore nka se kgopelwe ke lena maele.

4“Na o itokišeditše go ba ahlola, wena motho wa nama? O itokišeditše go ba ahlola? Gona o ba gopotše tša go šišimiša tšela borakgolokhukhu ba bona ba bego ba di dira. 5

20:5-6
Eks. 6:2-8
O ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Mohla wola ke kgetha Baisraele ke ile ka ikana go ditlogolo tša Jakobo ke emišitše letsogo, ka ikutollela bona kua nageng ya Egepeta. Ka ba botša ke emišitše letsogo ka re: Ke nna Morena Modimo wa lena. 6Mohlang woo ke ile ka ikana go bona gore ke tla ba ntšha nageng ya Egepeta ka ba iša nageng ye ke ba nyaketšego yona, naga ya mokhora le monono, ya go di phala ka moka. 7Ka re go bona: Ka moka ga lena lahlang medimo yeo ya diswantšho ya go šišimiša ye le e botilego, le gona le se ke la itšhilafatša ka medingwana yeo ya Egepeta; Morena Modimo wa lena ke nna. 8Eupša bona ba ngangabala, ba gana go ntheeletša. Gwa se be le o tee yo a lahlago medimo ya gagwe ya go šišimiša ya diswantšho ye ba bego ba e botile, goba yo a lesago go khunamela medingwana ya Egepeta. Ke mo ke ilego ka nagana go tšhollela bogale bja ka godimo ga bona le go ba gakalela ka kgalefo ya ka gona kua Egepeta. 9Eupša ka se dire bjalo, ka gobane ke be ke tla ikgoboša ditšhabeng tše ba bego ba phela gare ga tšona, tšeo ke itsebagaditšego go Baisraele di mpona ka go ba ntšha nageng ya Egepeta.

10“Ka gona ke ile ka ba ntšha nageng ya Egepeta ka ba iša lešokeng la Sinai. 11

20:11-13
Lef. 18:5
Ka ba fa melao ya ka, ka ba ka ba begela ditaelo tša ka tše di phedišago yo a di phethago. 12
20:12
Eks. 31:13-17
Godimo ga moo ke ile ka ba fa le matšatši a Disabatha tša ka e le seka sa kgwerano ya ka le bona, gore ba tsebe ge e le nna, Morena, ke ba kgethwafatšago. 13Eupša le gona kua lešokeng setšhaba sa Israele se ile sa nngangabalela. Ba se phethe melao ya ka, ba gana le go phetha ditaelo tša ka tše di phedišago yo a di phethago. Ba nyatša matšatši a Disabatha tša ka. Ke mo ke ilego ka nagana go tšhollela bogale bja ka godimo ga bona, le go ba gakalela ka kgalefo ya ka kua lešokeng ka ba fediša. 14Eupša ka se dire bjalo, ka gobane ke be ke tla ikgoboša ditšhabeng tše di bego di mpone ge ke ntšha Baisraele Egepeta. 15
20:15
Num. 14:26-35
Le ge go le bjalo, ka ikana go bona kua lešokeng gore nka se ba iše nageng yela ke ba filego yona, naga ya mokhora le monono, ya go di phala ka moka. 16Ke ikanne bjalo, ka gore ba be ba ganne go phetha ditaelo tša ka le melao ya ka, ba nyaditše le matšatši a Disabatha tša ka – ba kganyoga go khunamela medingwana ya bona.

17“Le ge go le bjalo, ka ba šokela ka se ba bolaye, ka se ba fediše kua lešokeng. 18Ka re go bana ba bona kua lešokeng: Le se ke la phetha melao le ditaelo tša borakgolokhukhu ba lena, goba la itšhilafatša ka medingwana ya bona. 19Ke nna Morena Modimo wa lena; le phethe melao ya ka le ditaelo tša ka. 20Le kgethwafatše matšatši a Disabatha tša ka, gore e tle e be seka sa kgwerano ya ka le lena, gore le tsebe ge nna, Morena, ke le Modimo wa lena.

21“Eupša moloko woo le wona o ile wa nngangabalela. Ba se phethe melao ya ka le ditaelo tša ka tše di phedišago yo a di phethago. Ba nyatša matšatši a Disabatha tša ka. Ke mo ke ilego ka nagana go tšhollela bogale bja ka godimo ga bona, le go ba gakalela ka kgalefo ya ka kua lešokeng. 22Eupša ka se dire bjalo, ka gobane ke be ke tla ikgoboša ditšhabeng tše di bego di mpone ge ke ntšha Baisraele nageng ya Egepeta. 23

20:23
Lef. 26:33
Godimo ga moo ka ikana go bona kua lešokeng gore ke tla ba šwalalanya le ditšhaba, ka ba phatlalatša le dinaga, 24ka gore ba be ba gana go phetha ditaelo tša ka, le melao ya ka, ba nyaditše le matšatši a Disabatha tša ka, mme ba kganyoga go khunamela medingwana ya borakgolokhukhu ba bona.

25“Ke ka lebaka leo ke ba filego melao ye e sego ya loka le ditaelo tše di sa ba phedišego. 26Ka ba lesa ba itšhilafatša ka dikabelo tša bona, ka ba ka ba lesa ba dira dihlabelo ka barwa bohle ba bona ba maitšibolo gore ke ba tšhoše. Ke mo ba tlago lemoga gore ke nna Morena.

27“Bjale ge, wena motho wa nama, botša setšhaba sa Israele gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Wo ke mokgwa wo mongwe wo borakgolokhukhu ba lena ba nnyefotšego ka wona ka go se botege ga bona. 28Ke ba išitše nageng ye ke bego ke ikanne go ba fa yona. Ya re ge ba bona meboto ye e phagamego le mehlare ya matlakala a mantši ba dira dihlabelo go yona, ba mpefediša ka dikabelo tša bona. Moo ba dira dihlabelo tša monkgo wo mobose, ba tšholla dikabelo tša bona tša dino. 29Nna ka ba botšiša ka re: Dintotoma tše le yago go tšona tše ke dilomang? Le lehono di sa bitšwa ‘Dintotoma’.20:29 “Dintotoma” Tšeo e be e le mafelo a borapedi a baditšhaba, ao Baheberu ba bego ba ganetšwa go khunamela medimo ya diswantšho go ona. Lentšu la Seheberu le le rago “ntotoma” le kwagala bjalo ka la Seheberu le le rego “tše le yago go tšona”. 30Bjale botša setšhaba sa Israele gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Le reng le itšhilafatša ka mokgwa wo borakgolokhukhu ba lena ba bego ba itšhilafatša ka wona, le arogela medimong ya bona ya go šišimiša ya diswantšho? 31Ka ge le be le tliša dikabelo tša lena, le dira le dihlabelo ka bana ba lena, le itšhilafaditše ka medingwana yohle ya lena go fihlela le lehono. Bjale na nka nama ka kgopelwa ke lena maele, lena setšhaba sa Israele? Nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago, gore maele nka se a kgopelwe ke lena. 32Le re: ‘Re nyaka go etša ditšhaba tše dingwe, ra swana le batho ba ba dulago dinageng tše dingwe ba khunamelago dikota le maswika.’ Eupša se le se naganago se ka se direge.”

Modimo o a otla a be a lebalele

33“Nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago, gore ke tla ba kgoši ya lena ka maatla a ka a magolo le bonatla ge ke se sa le galefetše. 34Ka maatla a ka a magolo le bonatla ke tla le ntšha ditšhabeng ka le kgoboketša dinageng tše le šwalalanyeditšwego go tšona ke se sa le galefetše. 35Ke tla le tliša Lešokeng la Ditšhaba,20:35 “Lešokeng la Ditšhaba” Mohlomongwe ke lešoka le le lego mokgahlo ga Babilonia le Israele. gomme moo ka le ahlola ke lebane le lena. 36Ke tla le ahlola bjalo ka ge ke ile ka ahlola borakgolokhukhu ba lena lešokeng la Egepeta.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

37“Ke tla le hlokomela bjalo ka modiša ge a hlokomela mohlape wa gagwe, ka dira gore le botegele kgwerano. 38Bao ba ganago go bušwa ke nna le ba go mphošetša ke tla ba tloša mo go lena. Ke tla ba ntšha dinageng tše ba falaletšego go tšona, fela nageng ya Israele gona ba ka se boele. Ke gona le tlago lemoga gore Morena ke nna.”

39Morena, Mong wa bohle, o re: “Bjale ge, lena setšhaba sa Israele, ka moka ga lena le ka no tšwela pele la khunamela medingwana ya lena! Ge le sa ntheeletše, le tla nkgopola ka morago,20:39 “Ge ... morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. la se sa nnyatša ka dikabelo tša lena le medingwana ya lena. 40Gona kua nageng ya lena, thabeng ya ka ye kgethwa,20:40 “thabeng ya ka ye kgethwa” Ke thaba ya Sione. thabeng ye e phagamego ya Israele, ke mo le tlago nkhunamela gona, lena setšhaba sohle sa Israele. Le tla be le nkgahla mme ke tla nyaka gore le ntlišetše dihlabelo le dikabelo tša lena tše dibotsebotse, gotee le dimpho tša lena tše dikgethwa. 41Mohla ke le ntšha ditšhabeng ke le kgoboketša dinageng tše le šwalalanyeditšwego go tšona, ke tla le amogela bjalo ka ge nke le monkgo wo mobose, ka ipontšha ke le mokgethwa gare ge lena ditšhaba di ntebeletše. 42Mohla ke le bušetša nageng ya Israele, nageng ye ke ikannego go e fa borakgolokhukhu ba lena, ke mo le tlago lemoga gore ke nna Morena. 43Moo le tla gopola maitshwaro ale a lena le ditiro tšohle tše le itšhilafaditšego ka tšona. Le tla inyatša ka lebaka la tšohle tše mpe tše le dirilego. 44Mohla ke le swara ka mo go lebanego tlhomphego ya ka, e sego maitshwaro a lena a mabe le ditiro tša lena tše kgopo, ke mo lena, setšhaba sa Israele, le tlago lemoga gore ke nna Morena.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

21

Tša mollo wa ka borwa bja naga

211Morena a ntaela a re: 2“Wena motho wa nama, lebelela borwa, o bolele o lebeletše gona, o porofete sethokgwa sa ka borwa bja naga. 3O botše sethokgwa seo sa ka borwa bja naga gore se kwe se Morena a se bolelago. Morena, Mong wa bohle, o re: Bonang! Ke gotša mollo ka gare ga gago wo o tlago tšhuma sehlare se sengwe le se sengwe se se lego mo go wena, se setala le sa go oma. Ga go se se kago tima kgabo ya wona ye e laumago. O tla babola bohle go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 4Bohle ba tla bona gore o goditšwe ke nna, Morena, gomme o ka se tingwe ke motho.”

5Eupša nna ka re: “Morena, Mong wa bohle, batho ba lla ka la gore ka mehla ke bolela ka dika.”

Tša tšhoša ya Morena

6Morena a ntaela a re: 7“Wena motho wa nama, kgala Jerusalema. Kgalema mafelo ao batho ba khunamelago medimo ya diswantšho go ona. O porofete naga ya Israele 8o e botše gore nna, Morena, ke re: Ke a go lwantšha. Ke tla khwamola tšhoša ya ka ka le gagara ka moka, baloki le bakgopo. 9Ke tla hlaba batho bohle ka tšhoša ya ka, go tloga ka borwa go fihla ka leboa. 10Bohle ba tla tseba gore nna, Morena, ke khwamotše tšhoša ya ka, le gore nka se sa e khwamela.

11“Wena motho wa nama, golola mo nkego o hlomoga pelo. Gotla gabohloko o le mo o tlago bonwa ke batho. 12Ge ba go botšiša gore na o golola ka lebaka la eng, o ba botše gore ke ka lebaka la taba tše o di kwelego. E tla re ge di hlaga, bohle ba kgaoga matswalo, ba repha matsogo, ba nolega moko, ba ba ba itlhapologela ka lebaka la letšhogo. Nako e tlile; e šetše e fihlile.” O realo, Morena, Mong wa bohle.

13Morena a ntaela a re: 14“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena o re: Tšhoša! Tšhoša e looditšwe ya phadimišwa!

15“E looleditšwe go kgebetla batho;

e phadimišeditšwe go benya boka legadima.

Go ka se be le lethabo,

gobane setšhaba sa ka se ntlhokomologile

ge ke se kgala le ge ke se otla.21:15 “gobane ... otla” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Tšhoša e gare e a phadimišwa,

e lokišetšwa go šomišwa.

E a lootšwa ya phadimišwa,

e tla fiwa mmolai ka seatleng.

17Lla, o golole, wena motho wa nama;

tšhoša ye e lebile tšhaba sa ka

le baetapele ba Israele.

Ba tlilo bolawa gotee le tšhaba sa ka.

Ka gona, rwalang megono!

18Ke leka setšhaba sa ka,

gomme ge ba ka hlokomologa kotlo ya ka,

dilo tše ka moka di tla ba hlagela.21:18 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

19“Bjale, wena motho wa nama, porofeta. Bethantšha diatla gore tšhoša e hlabe leboelela. Ke tšhoša ye e bolayago, tšhoša ye e kgebetlago, ye e šiišago e etšwa ka mathoko ohle. 20E nola setšhaba sa ka moko, ya se thekesediša ka letšhogo. Ke tla hlasela motse wa bona ka tšhoša ye e bekenyago boka legadima, ye e looleditšwego polao. 21Hlabela ka go la go ja le go la nngele, wena tšhoša ye bogale, hlabela ka mathoko ohle. 22Le nna ke tla bethantšha diatla, mme kgalefo ya ka ya kokobela. Ke realo, nna, Morena.”

Tšhoša ya kgoši ya Babilonia

23Morena a ntaela a re: 24“Wena motho wa nama, swaya ditsela tše pedi tšeo kgoši ya Babilonia e kago tšea ka tšona, e tla be e swere tšhoša. Tsela tšeo ka dipedi di tloge nageng e tee. O bee maswao moo di aroganago gona.21:24 “O bee ... gona.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 25O beele kgoši yeo leswao tseleng e tee yeo e ka mo išago motseng wa Baamone wa Raba, o tla be a swere tšhoša; ye nngwe o e swaye gore e mo iše nageng ya Juda, motseng wa Jerusalema wo o ageleditšwego ka morako. 26Kgoši ya Babilonia e eme mathomong a mo ditsela tšeo di aroganago gona gore a laole. O šikinya mesebe ka kgotlopong, o kgopela maele go medimo ya gagwe ya diswantšho, o lekola sebete sa seruiwa sa sedimo. 27Ka seatla sa la go ja o swara mosebe wo o swailwego. Wona o mo laetša gore a yo bea dithubamerako, a laele madira go hlasela, a hlabe mokgoši wa ntwa, a bee dithubamerako masorong, a kgobele mokgobo wa mobu go dikanetša motse, a age le dithala tša go o hlola. 28

21:28-32
Jer. 49:1-6
Hes. 25:1-7
Amose 1:3-15
Sof. 2:8-11
Batho ba Jerusalema ba tla gopola gore go laola moo ke ga bofora, ka gobane ba ikanne gore ba tla botegela Babilonia. Eupša ka go hlasela Jerusalema o tla ba gopotša molato wa bona mme a ba thopa. 29Ka gona, nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Ka ge le nkgopoditše melato ya lena ka go pepentšha gore le gana go bušwa ke nna, le ka go tšweletša dibe tša lena nyanyeng ka tšohle tše le di dirago, ka ge le ikgopoditše nna ka tsela ye, le tla thopša.

30“Hee, wena mmuši wa Israele, moilabokgethwa, rabokgopo towe, letšatši la gago le fihlile, yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga gago. 31Nna, Morena, Mong wa bohle, ke re: Rola kuane ya gago, o role le mphapahlogo! Go ka se sa ba bjalo ka pele: Banyatšegi ba tla hlompšha, bahlomphegi ba nyatšwa. 32Lešope! Lešope! Ee, motse wo ke tla o dira lešope. La mohuta wo ga se la ka la bonwa. Eupša mohla go etla mmuši yo o mo lebanego ke tla mo fa wona.”

Tšhoša le Baamone

33“Wena motho wa nama, porofeta o re Morena, Mong wa bohle, o bolela ka Baamone ba ba rogago Israele o re:

“ ‘Tšhoša, tšhoša e khwamoletšwe go gagara;

e looleditšwe go bolaya le go bekenya bjalo ka legadima.

34“ ‘Dipono tšeo le di bonago ke tša maaka, le go laola ga lena ke ga bofora. Le ba babe ebile le bakgopo. Letšatši la lena le fihlile, le yona nako ya mafelelo ya go otlwa ga lena ga mafelelo. Tšhoša e tla le kgaola melala.

35“ ‘Khwamela tšhoša segatleng! Ke ya go le ahlola mo le hloletšwego gona, nageng ye le tswaletšwego go yona. 36Ke tla tšhollela kgalefo ya ka godimo ga lena, ke tla le tšhuma ka mollo wa bogale bja ka. Le gona ke tla le gafela diatleng tša banna ba sehlogo, ditsebi tša polao. 37Le tla fedišwa ka mollo. Madi a lena a tla tšhollwa nageng ya gabolena, gomme le ka se sa gopolwa ke motho.’ ” O realo Morena.