Sepedi 2000 (NSO00)
19

Mokgoši wa sello

191“Hlaba mokgoši o llele babuši ba Israele o re:

2“Mmago e be e se ge e le tau ya tshadi ditaung!

A patlama le ditau a godiša tawana tša gagwe.

3A lela ye nngwe ya tawana tša gagwe,

ya gola ya ba tau ya lesogana,

ya ithuta go tsoma, ya ba sejabatho.

4Ditšhaba tša kwa ka ga yona,

mme tša e thea ka molete;

tša e goga ka segalanko tša e iša Egepeta.

5Ya re ge e bona gore e paletšwe le lehutšo le fedile,

ya tšea ye nngwe ya ditawana tša yona,

ya e godiša ya ba tau ya lesogana.

6Ya re ge e godile go iphetša,

ya šika le ditau tše dingwe.

Le yona ya ithuta go tsoma,

ya ba sejabatho.

7Ya hlahlamolla dibo tša bona,19:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “hlahlamolla dibo tša bona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ya thuba metse ya bona.

Ge e rora badudi bohle ba naga

ba be ba swarwa ke letšhogo.

8Ditšhaba tša go tšwa dileteng tše di bapelanego

tša bokanela go e hlasela.

Ba e rea ka lelokwa la bona,

ba e tanya ka moleteng.

9Ba e goga ka segalanko

ba e tsenya ka lešakeng,

ba tla ba e iša go kgoši ya Babilonia.

Ba dula ba e letile,

gore go rora ga yona go se sa tsoga

go kwagetše dithabeng tša Israele.

10“Mmago o be a etša morara

wo o bjetšwego kgauswi le moela ka serapeng sa merara.19:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ka serapeng sa merara” Seheberu se re “mading a gago”.

O be o entšwe kudu, o nabile,

ka ge meetse e be e le maphaaphaa.

11Makala a wona a be a tiile,

mme go dirwa melamo ya bogoši ka ona.

Morara woo wa letla go fihla marung;

o bonala ka botelele le makala a wona a mantši.

12Eupša mothotsoko a o tumola a galefile

a o lahlela fase.

Phefo ya bohlabatšatši ya o pontšha,

dikenywa tša wona tša hlohlorega.

Lekala la wona la go tia la omelela,

la bešwa mollong.

13Morara woo bjale o hlabolotšwe wa bjalwa leganateng,

nageng ya lesehla.

14Gwa tsupologa mollo kutung ya morara woo,

wa tšhuma makala le dikenywa.

Ga o sa ne makala a go tia,

a go dira melamo ya bogoši.

“Ke wona mokgoši wa sello, gomme o swanetše go hlabja ka tlhokofalo.”